Gå til innholdet

Slik jobber bærekraftsfondet FIRST Impact med investeringer i løsningsselskaper

FIRST Fondenes ferske bærekraftsfond jakter avkastning gjennom å følge fem bærekraftige temaer. Se forvalter Ole André Hagen forklare fondets investeringsstrategi, hvem fondet passer for og hvordan fondet skiller seg fra andre ESG-rettede fond.

- I FIRST Impact tror vi at selskaper med løsninger på FNs bærekraftmål også vil bli belønnet med veldig gode vekstmuligheter og lønnsomhet. Vi tror det ikke lenger er noen avveining mellom verdi og verdier, slik man kanskje trodde tidligere når man skulle investere i bærekraftige selskaper, sier forvalter Ole André Hagen til Pareto TV.

FIRST Impact har et bredere mandat enn mange andre ESG-fond. Les mer og kjøp fondet på våre kundesider. 

- ESG-fond investerer ut fra ESG-scoren til selskapene. ESG-scoren er karakterkortet til selskapet for hvor bærekraftig selskapets egen drift er, basert på blant annet miljøavtrykk, behandling av ansatte og hvorvidt det foregår korrupsjon. Det er vel og bra, men ESG-score har mange mangler. Det er bakoverskuende og ureviderte tall. Når man leser ESG-rapporter fremstår alle selskaper som helt fantastiske, sier Hagen og drøfter hvorfor fondet heller bruker ESG-rapporter som et supplerende verktøy i selskapsanalysene.

Av FNs 17 bærekraftsmål anser fondet temaene teknologi, helse og utdanning, mat og landbruk, bærekraftige byer og energi og ressurser som de mest attraktive. Hvor bærekraftige forretningsmodellen er, hvilke bærekraftsmål selskapet skal løse til, hvor effekt og skalerbar løsningen er og om det er en attraktiv investering er sentralt i hvordan fondet velger ut hvilke selskaper å investere i, sier Hagen.

Fondet har et langsiktig investeringsperspektiv, og unngår selskaper de anser som fundamentalt overprisede.

- Fondet passer for investorer som ønsker en forvalter som skal ha bærekraft som en ledestjerne. Det er definerende når vi ser etter aksjer og selskaper. Men vi ser også veldig mye på finansiell utvikling og verdsetting. Det er derfor vi tror at dette er gode investeringer – selskapene som er eksponert mot å løse FNs bærekraftsmål tror vi vil ha sterk vekst og lønnsomhet fremover, sier Hagen.

Se mer informasjon om FIRST Impact på FIRST Fondenes nettsider.

Fondet får du kjøpt på i handelsløsningen vår. Se mer her. 

Vi tilbyr et bredt utvalg av FIRST-fond. Se hele listen på fondssidene våre.

Et annet fond vi tilbyr med en grønn profil er Delphis Green Trends. Se forvalter Ivar Harstveit presentere fondet, den grønne profilen og markedssynet:

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å sende dette skjemaet samtykker du til at Pareto Securities kan sende deg nyhetsbrev. Du samtykker i tillegg til at vi lagrer ditt navn, telefonnummer og epost-adresse. Du kan lese mer om hvordan vi behandler personopplysninger i vår personvernerklæring.