Gå til innholdet

Metals & Mining: Syklisk motvind | Paretopodden

Hør vår svenske Metals & Mining-analytiker Alexander Vilval og aksjemegler Sebastian Baartvedt om det siste innen stål, gruvedrift og metaller. Selv om sektoren nå opplever kortsiktige utfordringer, ser vi sterke markedsdrivere på lenger sikt.

Lytt til episoden via SpotifyApple Podcasts eller Acast.


I rapporten "Metals & Mining: Cyclical pressure" ser vi nærmere på de langsiktige prisutsiktene for metaller som kobber, sink, bly og nikkel.

For mer om stålindustrien, les også vår nylige rapport "Steel will be steel", der vi tar opp analyssedekning på Alleima og SSAB.

Opplev fordelen av å trade hos en investeringsbank

Som privatkunde hos Pareto Securities kan du ta del av kunnskapen, verktøyene og mulighetene en ledende nordisk investeringsbank gir deg. Handle med avanserte aksjehandelstjenester i 80 prosent av verdens kapitalmarked, få tilgang til fundamentale aksjeanalyser på ca. 300 nordiske aksjer, og personlig service fra erfarne aksjemeglere.

Prøv oss ut i tre måneder med våre beste betingelser, full analysetilgang og populære Infront Web Trader.

Disclaimer:

Pareto Securities' podkaster inneholder ikke profesjonell rådgivning, og skal ikke betraktes som investeringsrådgivning. Handel i verdipapirer medfører til enhver tid risiko, og historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Pareto Securities er verken rettslig eller økonomisk ansvarlig for direkte eller indirekte tap, eller andre kostnader som måtte påløpe ved bruk av informasjon i denne podkasten.

Se våre nettsider https://paretosec.com/our-firm/compliance/ for mer informasjon og full disclaimer.

Denne nett-TV-produksjonen er laget av Pareto Securities AS (“Pareto”). Pareto fraskriver seg ethvert ansvar for bruk av innholdet. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko. For ytterligere informasjon om relevante definisjoner, metoder, risiki, interessekonflikter, ansvarsfraskrivelser mv, vennligst se våre nettsider www.paretosec.com.

Meld deg på vårt nyhetsbrev