Gå til innholdet

Årets børsnoteringer: Disse aksjene gikk på børs i 2022

17 selskaper har blitt tatt opp til handel på Oslo Børs’ markedsplasser i 2022, der særlig shipping og oljeservice har ledet an noteringsstatistikken i løpet av året. Se listen over årets nye aksjer på børs.

Selv om noteringsiveren fra 2020 og 2021 avtok i 2022, har det i løpet av året kommet stadig nye navn til børsen. I fjor ble totalt 68 selskaper notert på Oslo Børs sine markedsplasser, mens det i år endte på 17 nye selskaper.

Se den fulle listen nederst i innlegget.

Brakstart for Gram Car Carriers

Det første selskapet som tok steget på børs i år var bilfraktrederiet Gram Car Carriers, som 31. januar ble notert på Euronext Growth. Siden noteringen er Gram-aksjen opp nesten 200 prosent. Hør CEO Georg Whist gi en intro til selskapet og børsreisen så langt i Paretopodden:

Stornotering med Vår Energi

Et av Norges største oljeselskaper inntok børsen i februar, da Vår Energi ble notert på Oslo Børs. Siden noteringen har Vår Energi levert en fri kontantstrøm som tilsvarer over 40 prosent av selskapets markedsverdi, og handler nå til en utbytteavkasting på rundt 15 prosent.

- Vi tror Vår Energi vil fortsette å levere en solid kontantstrøm i 2023, bl.a. understøttet av høye gasspriser og en høy gassandel i produksjonsmiksen. Videre er store deler av utbyggingsplanene allerede sanksjonert, som gir en stor visibilitet i fremtidige investeringer, og vi mener selskapet ikke har behov for å redusere gjelden. Dermed vil mye av selskapets frie kontantstrøm kunne deles med aksjonærene, og med dagens olje- og gassprisutsikter tror vi på flere økninger i utbytte fremover, sier energianalytiker Tom Erik Kristiansen.

Waste Plastic Upcycling

Danske Waste Plastic Upcycling fokuserer på resirkulering av plastavfall ved bruk av batch-pyrolyseteknologi. Den resirkulerte plastoljen kan brukes som full-range nafta eller kan destilleres til parafin/jetdrivstoff. Selskapet ble notert på Euronext Growth Oslo i første kvartal og har som mål å ha tre operative pyrolyseanlegg innen 2025.

Lær mer om selskapet fra styreleder Niels Bagge.

Standard Supply

Standard Supply ble spunnet ut av S.D. Standard ETC i juli og er et rendyrket supplyselskap med ni PSV-skip i flåten.

CEO Espen Fjermestad gjestet i høst Paretopodden, der han ga en intro til selskapet og diskuterte de siste selskapsresultatene og supply-markedet med aksjemegler Sebastian Baartvedt:

Noram Drilling

I oktober kom det det første landriggselskapet til Euronext Growth Oslo. NorAm Drilling har med sine «super spec»-rigger en struktur med kun egenkapital og betaler all fri kontantstrøm til aksjonærene. Med sine om lag 20 prosent utbytteavkastning er aksjen høyt oppe på utbyttetoppen på Oslo Børs.

Analysekunder kan lese vår fulle analyse av NorAm Drilling her.

Se også selskapspresentasjon fra CEO Marty Jimmerson og IR & Strategy Director Marius Furuly.

Dolphin Drilling

Dolphin og deres tre harsh environment-rigger gikk på Euronext Growth Oslo i oktober. Selskapet retter seg mot Nordsjøen og den britiske sokkelen spesielt. Våre rigg- og oljeserviceanalytikere har tatt opp dekning på Dolphin-aksjen, og analysekunder kan lese mer om selskapet og og nordsjømarkedet for rigger her.

Se også selskapspresentasjon med Dolphin-sjef Bjørnar Iversen.

Børsnoteringer i 2022

AKSJE

MARKEDSPLASS

FØRSTE HANDELSDAG

HANDLE

GRAM CAR CARRIERS

EURONEXT GROWTH

31. JAN.

KJØP/SELG

HYON

EURONEXT GROWTH

14. FEB.

KJØP/SELG

VÅR ENERGI

OSLO BØRS

16. FEB.

KJØP/SELG

COOL COMPANY

EURONEXT GROWTH

22. FEB.

KJØP/SELG

OCEAN GEOLOOP

EURONEXT GROWTH

08. MAR.

KJØP/SELG

ODFJELL TECHNOLOGY

OSLO BØRS

29. MAR.

KJØP/SELG

WASTE PLASTIC UPCYCLING

EURONEXT GROWTH

22. APR.

KJØP/SELG

HIMALAYA SHIPPING

EURONEXT EXPAND

29. APR.

KJØP/SELG

INIFY LABORATORIES

EURONEXT GROWTH

20. JUN.

KJØP/SELG

NORDIC TECHNOLOGY

EURONEXT GROWTH

5. JUL.

KJØP/SELG

STANDARD SUPPLY

EURONEXT GROWTH

22. JUL.

KJØP/SELG

NORAM DRILLING

EURONEXT GROWTH

7. OKT.

KJØP/SELG

SHELF DRILLING

EURONEXT GROWTH

12. OKT.

KJØP/SELG

DOLPHIN DRILLING

EURONEXT GROWTH

28. OKT.

KJØP/SELG

ENERGEIA AS

EURONEXT GROWTH

13. DES.

KJØP/SELG

BIEN SPAREBANK

OSLO BØRS

14. DES.

KJØP/SELG

BENCHMARK HOLDINGS

EURONEXT GROWTH

15. DES.

KJØP/SELG

 

Listen inkluderer kun nynoteringer, og ikke opplistinger (f.eks fra Euronext Growth til Oslo Børs) eller nedlistinger (f.eks fra Oslo Børs til Euronext Growth).

Vi gjør oppmerksom om at Pareto Securities har vært involvert i noteringene av Gram Car Carriers, Vår Energi, Cool Company, Waste Plastic Upcycling, Standard Supply, Dolphin Drilling og Benchmark Holdings.

Disclaimer:

Pareto Securities' artikler inneholder ikke profesjonell rådgivning, og skal ikke betraktes som investeringsrådgivning. Handel i verdipapirer medfører til enhver tid risiko, og historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Pareto Securities er verken rettslig eller økonomisk ansvarlig for direkte eller indirekte tap, eller andre kostnader som måtte påløpe ved bruk av informasjon i denne artikkelen.

Se våre nettsider https://paretosec.com/our-firm/compliance/ for mer informasjon og full disclaimer.

Meld deg på vårt nyhetsbrev