Gå til innholdet

Seacrest Petroleo noteres på Oslo Børs

Seacrest Petroleo Bermuda Limited, et olje- og gasselskap med virksomhet i Brasil, skal noteres på Oslo Børs. Her finner du relevant informasjon om transaksjonen, samt link til prospekt og annet tegningsmateriale.

Oppdatering: Selskapet har besluttet å endre tilbudsvilkårene for å optimalisere børsnoteringen til fordel for både nye og eksisterende aksjonærer i selskapet. Les børsmeldingen for mer informasjon. 

Finn relevant informasjon om transaksjonen og link til prospekt og tegningsmateriale her

Det understrekes at dette kun representerer en oppsummering av detaljene i transaksjonen. Detaljert informasjon finnes i prospektet som er utarbeidet i forbindelse med noteringen. En investeringsbeslutning må kun være basert på informasjonen i prospektet i sin helhet.

RETAIL-VILKÅR
Selskap Seacrest Petroleo Bermuda Limited
Transaksjonstype Børsnotering (IPO)
Noteringssted Oslo Børs
Ticker / ISIN SEAPT / BMG 7947V1211
Indikert pris NOK 6,00 per aksje
Markedsverdi (før nye penger) USD 148m / NOK 1 519m
Total transaksjonsstørrelse Opptil USD 260m / NOK 2 660m / 443 millioner nye aksjer
Bruk av emisjonsmidler For å betale en del av kjøpesummen for Norte Capixaba-oppkjøpet og til generelle selskapsformål
Tegningsstørrelse (retail) Minimum NOK 10 500 og maksimum NOK 1 999 999 per investor
Salgsrestriksjoner (retail) Offentlig emisjon rettet mot investorer i Norge
Dokumentasjon EØS-prospekt datert 08. februar 2023 som supplert 10. februar 2023 og 17. februar 2023

 

INDIKATIV TIDSLINJE
Tilbudsperiode (retail) 09. februar 2023 09:00 CET - 21. februar 2023 16:30 CET
Offentliggjøring av tildeling     Forventet på eller rundt 22. februar 2023
Første noteringsdag Forventet på eller rundt 23. februar 2023
Oppgjørsdato Forventet på eller rundt 24. februar 2023

Prospekt, pressemelding og andre relevante linker:

Meld deg på vårt nyhetsbrev