Gå til innholdet

Konvertering av aksjer

Lær mer om arbitrasjemulighetene og hvordan konvertere aksjer mellom Oslo Børs og USA.

På Oslo Børs er det noen selskaper som også er notert på Nasdaq eller New York Stock Exchange (NYSE) i USA. Per mars 2023 er Seadrill (SDRL), Golden Ocean Group (GOGL), Frontline (FRO), Borr Drilling (BORR), Flex LNG (FLNG), Cool Company (CLCO), Himalaya Shipping (HSHP) og Equinor (EQNR) notert i USA. I tillegg er Golar LNG Limited notert på NOTC (GOL) og på Nasdaq US (GLNG), med veldig liten likviditet i det unoterte markedet.

Alle disse aksjene kan konverteres. Det betyr at om du eier noen av de aksjene på Oslo Børs, kan du konvertere aksjene og selge de i USA.

Hvordan få avkastning på konvertering av aksjer?

Arbitrasje

Dersom det er en prisforskjell i aksjekursen mellom Norge og USA vil du kunne kjøpe/selge aksjen i Norge og kjøpe/selge samme aksjen i USA med en gevinst. Å utnytte prisforskjeller på samme aksje i forskjellige markeder kalles arbitrasje.

Arbitrasjehandel vil vanligvis føre til at prisforskjellene utlignes. Arbitrasjen innebærer salg der prisen er høy og kjøp der den er lav. Det vil medføre at prisen faller der den er høy og øker der den er lav. Moderne finansteori forutsetter derfor som oftest fravær av arbitrasjemuligheter.

For å kunne utnytte feilprising av aksjene mellom Norge og USA må man også kunne sikre vekslingskursen raskt. Det må gjøres via meglerbordet hos Pareto Securities, eller via vår nettløsning for valutahandel.

Muligheter til å handle på store kursbevegelser hele dagen

Ettersom de samme aksjene kan handles fra 09:00 i Norge til 22:55 i USA (inkludert etterbørshandel), vil du som kunde kunne utnytte selskapsspesifikke nyheter og andre store kursbevegelser selv om Oslo Børs er stengt. Har du en posisjon i for eksempel FRO som stiger kraftig i USA etter at markedet i Norge er stengt kan du velge å selge aksjene og sikre deg gevinsten.

Faller GOGL eller noen av de andre aksjene mye i USA uten noen spesielle nyheter kan du kjøpe aksjen sent i USA og selge aksjene tidlig neste morgen på Oslo Børs. Er du short aksjen i Norge kan du også kjøpe tilbake aksjen i USA, konvertere og dekke shortposisjonen. 

Du kan også velge å shorte aksjen i USA og kjøpe tilbake aksjen i Norge dagen etter. De fleste aksjene ligger tilgjengelig i shortpoolen i USA. Dersom den ikke finnes tilgjengelig i shortpoolen må du kontakte megler som kan låne inn aksjen for deg.

Tidsfrister, skatterapportering og kostnader

Du må senest dagen etter handelen er gjennomført i USA gi beskjed til megler om du ønsker å konvertere sluttseddelen.

Ved konvertering vil sluttseddelen på handelen gjennomført i USA blir konvertert til norske aksjer. Det betyr at sluttseddel for US-aksjen blir kansellert og du får en ny sluttseddel med den norske aksjen der handelbeløpet er vekslet til NOK. I skatterapporten vil dette komme frem som kjøp og salg av norske aksjer. 

Per januar 2023 er kostnaden for konvertering 750 NOK for Seadrill (SDRL), Golden Ocean Group (GOGL), Frontline (FRO), Borr Drilling (BORR), Cool Company (CLCO), Flex LNG (FLNG) og Himalaya Shipping (HSHP) og Golar LNG Limited (GLNG). Equinor (EQNR) koster 5 cent per aksje + 750 NOK.  I tillegg må du betale vanlig kurtasje og margin på vekslingen. På USD-sluttseddelen som konverteres til NOK vil du betale US-kurtasje, tilsvarende opprinnelig kurtasje på US-sluttseddelen. 

Les flere spørsmål rundt konvertering vi ofte får fra kunder i FAQ-en vår.

Aksjer notert på Oslo Børs og i USA

AKSJE TICKER HANDLE
BORR DRILLING BORR KJØP/SELG
COOL COMPANY CLCO KJØP/SELG
EQUINOR EQNR KJØP/SELG
FLEX LNG FLNG KJØP/SELG
FRONTLINE FRO KJØP/SELG
GOLAR LNG GOL/GLNG KJØP/SELG
GOLDEN OCEAN GOGL KJØP/SELG
HIMALAYA SHIPPING LTD HSHP KJØP/SELG
SEADRILL LIMITED SDRL KJØP/SELG

Disclaimer:

Dette innlegget inneholder ikke profesjonell rådgivning, og skal ikke betraktes som investeringsrådgivning. Handel i verdipapirer medfører til enhver tid risiko, og historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Pareto Securities er verken rettslig eller økonomisk ansvarlig for direkte eller indirekte tap, eller andre kostnader som måtte påløpe ved bruk av informasjon i dette innlegget.

Se våre nettsider https://paretosec.com/our-firm/compliance/ for mer informasjon og full disclaimer.

Meld deg på vårt nyhetsbrev