Gå til innholdet

DOF Group ASA noteres på Oslo Børs

Offshoreselskapet DOF Group ASA skal noteres på Oslo Børs. Her finner du relevant informasjon om transaksjonen, samt link til prospekt og annet tegningsmateriale.

Finn relevant informasjon om transaksjonen og link til prospekt og tegningsmateriale her

Det understrekes at dette kun representerer en oppsummering av detaljene i transaksjonen. Detaljert informasjon finnes i prospektet som er utarbeidet i forbindelse med noteringen. En investeringsbeslutning må kun være basert på informasjonen i prospektet i sin helhet.

RETAIL-VILKÅR
Selskap DOF Group ASA
Transaksjonstype Børsnotering (IPO)
Noteringssted Oslo Børs
Ticker / ISIN Ventes å bli "DOFG" / NO 00 12851874
Pris NOK 28,00 per aksje
Implisert markedsverdi
  • Før nye penger: Ca. NOK 4.503 millioner
  • Etter nye penger: Ca. NOK 4.895 millioner hvis greenshoe-opsjonen ikke utøves (ca. NOK 4.946 millioner hvis hele greenshoe-opsjonen utøves)
Transaksjonsstruktur/-størrelse
  • Primærtransaksjon: Ca. NOK 392 million / 13,994,464 nye aksjer
  • Sekundærtransaksjon: Ca. NOK 121 million / 4,311,490 eksisterende aksjer
  • Greenshoe: Ca. NOK 51 million / 1,830,595 nye aksjer / 10% av grunntransaksjonen
    Total transaksjonsstørrelse: Ca. NOK 564 million / 20,136,549 aksjer
Nøkkelinvestor Geveran Trading Co Ltd (kontrollert av John Fredriksen) har tegnet og vil få allokert NOK 250 millioner i transaksjonen
Bruk av emisjonsmidler For videre utvikling av konsernet
Tegningsstørrelse (retail) Minimum NOK 10.500 og maksimum NOK 1.999.999 per investor
Salgsrestriksjoner (retail) Offentlig emisjon rettet mot investorer i Norge
Dokumentasjon EØS-prospekt datert 12. juni 2023

 

INDIKATIV TIDSLINJE
Tilbudsperiode (retail) 13. juni 2023 09:00 CEST - 20. juni 2023 12:00 CEST
Offentliggjøring av tildeling     Forventet 21. juni 2023
Første noteringsdag Forventet 22. juni 2023
Betalingsdato (retail) Forventet 22. juni 2023
Leveringsdato (retail)  Forventet 26. juni 2023

Prospekt, pressemelding og andre relevante linker:

Opplev fordelen av å trade hos en investeringsbank

Som privatkunde hos Pareto Securities kan du ta del av kunnskapen, verktøyene og mulighetene en ledende nordisk investeringsbank gir deg. Handle med avanserte aksjehandelstjenester i 80 prosent av verdens kapitalmarked, få tilgang til fundamentale aksjeanalyser på ca. 300 nordiske aksjer, og personlig service fra erfarne aksjemeglere.

Prøv oss ut i tre måneder med våre beste betingelser, full analysetilgang og populære Infront Web Trader.

3 siste fra Pareto:

Meld deg på vårt nyhetsbrev