Gå til innholdet

Saga Pure om markedet for fornybare aksjer | Pareto Securities’ Power & Renewable Energy Conference 2022

Investeringsselskapet Saga Pure er helfokusert på fornybare selskaper. CEO Bjørn Simonsen fortalte på fornybarkonferansen vår om Saga Pures syn på fornybarmarkedet, selskapene i porteføljen og investeringsstrategien.

Det børsnoterte investeringsselskapet Saga Pure har de siste par årene bygget opp en portefølje med fornybarselskaper som Bergen Carbon Solutions, Everfuel, Horisont Energi, Pryme, Heimdall Power og ICT Technology i tillegg til nynoterte Hyon.

En viktig del av investeringsstrategien er å være en aktiv eier i porteføljeselskapene. Og hvem som inngår i porteføljen er langt fra tilfeldig. CEO Bjørn Simonsen sier de det siste året har sett på mer enn 150 investeringsmuligheter.  

- Teknologien er noe av det viktigste, men man må også ha et godt team. Vi ser på styret, administrasjon, eksisterende aksjonærer. Og selvfølgelig til hvilken pris man kan kjøpe for, sier han i intervjuet med Matilda Karlsson og aksjemegler Sebastian Baartvedt.

Særlig prisnivået er en viktig del av utsilingsprosessen.

- Vi har sett mange gode teknologier, men som har vært priset helt hinsides. Nesten alt grønt har falt med ca 50 prosent og hydrogen med opptil 70 prosent det siste året. For oss som investor er det helt avgjørende å komme inn på et prisnivå der vi kan gi både selskapet og våre aksjonærer en god reise, sier Simonsen.

Saga Pure-aksjen er notert på Oslo Børs under tickeren SAGA. 

Som Pareto-kunde kan du se Saga Pures presentasjon fra vår 24. årlige Power & Renewable Energy Conference her (tilgjengelig frem til 5. februar).

Et annet av selskapene som gjestet TV-studioet vårt under konferansen var Vow og CEO Henrik Badin. Han ga et innblikk i selskapets klimaløsninger innen cruise- og metallurgivirksomhet sammen med vår aksjeanalytiker Gard Aarvik:

Denne nett-TV-produksjonen er laget av Pareto Securities AS (“Pareto”). Pareto fraskriver seg ethvert ansvar for bruk av innholdet. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko. For ytterligere informasjon om relevante definisjoner, metoder, risiki, interessekonflikter, ansvarsfraskrivelser mv, vennligst se våre nettsider www.paretosec.com.

Meld deg på vårt nyhetsbrev