Gå til innholdet

Industrialisering av energitransformasjonen: Pareto Securities’ 28th Energy Conference 2021

Energianalytiker Tom Erik Kristiansen introduserte vår 28. årlige Energikonferanse ved å sette energitransformasjonen i perspektiv. Se åpningsinnlegget her.

Omstilling fra gründerfase til storskala-industrialisering var hovedtemaet på Energikonferansen 2021, som ble avholdt 15. og 16. september. 

Noen av hovedpunktene i åpningsinnlegget var at vi er inne i en «code red» for global oppvarming, fornybarinvesteringer stiger jevnt og trutt, megatrenden med elektrifisering og veien mot nullutslipp.

Våre analytikere snakket mer utdypende om de store temaene som preget konferansen i Paretopodden:

Med den nylige tidens energikrise var tilbudsknappheten i energimarkedet temaet i nyeste episode av Paretopodden. Der forklarte energianalytiker Nadia Martin Wiggen situasjonen i de globale energimarkedene, hva som kan dempe situasjonen, og hvordan de lange linjene i olje- og gassmarkedene ser ut:

Les mer om Energikonferansen og selskapene som deltok.

Se alle selskapsintervjuene og paneldiskusjoner med våre analytikere her. 

Denne nett-TV-produksjonen er laget av Pareto Securities AS (“Pareto”). Pareto fraskriver seg ethvert ansvar for bruk av innholdet. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko. For ytterligere informasjon om relevante definisjoner, metoder, risiki, interessekonflikter, ansvarsfraskrivelser mv, vennligst se våre nettsider www.paretosec.com.

Meld deg på vårt nyhetsbrev