Gå til innholdet

Prising av Software as a service (SAAS)

Hvilke faktorer er viktig å se på for å vurdere prising av software service selskaper? Vi ser på saken.

Obs! 12.11.2020 avholdes Pareto Securities' TechSaaS Conference som virtuell konferanse. Du kan der møte en rekke selskaper med denne forretningsmodell. Påmelding under "Arrangementer" på vår kundeweb. 

Softwareselskaper har enkelte unike karakteristika som som gjør at de ofte verdsettes basert på noen andre parametere enn tradisjonelle industriselskaper. Investorer vurderer typisk softwareselskaper etter disse faktorene:

 1. Repeterende inntekter
 2. Vekstrate
 3. Skalerbarhet og høy bruttofortjenestemargin

  I tillegg kan de mer tradisjonelle parametere nevnes
   
 4. Lønnsomhet
 5. Inngangsbarrierer
 6. Kvaliteten på inntjeningen
   

Parametrene 1-3 over støtter en tankegang rundt hvorvidt teknologiselskap ofte blir priset på selskapsverdi mot salg (EV/Sales) i stedet for tradisjonelle verdsettelsesmultipler som EV/EBIT, EV/EBITDA og P/E som ikke fanger gjentagende inntekter, vekstrate og skalerbarhet i like stor grad.

Software service selskaper - Sentrale prisingsparametre

Gjentagende inntekter og kundeanskaffelseskost

De gjentagende inntektene måles vanligvis på årlig eller månedlig basis, og omtales ofte ARR/MRR (Average/Monthly Recurring Revenue). For at en inntekt skal kunne kalles gjentagende må den vanligvis være av typen abonnementsinntekter, eller kontraktsfestede serviceinntekter. Ved beregning av ARR ser man bort fra engangsinntekter, og som regel også variable inntekter knyttet til ekstra bruk etc (mer om dette lenger ned). Andel omsetning som er gjentagende gir en pekepinn på hvor god visibilitet man har på omsetning, og er derfor en viktig indikator for verdsettelse.

Eksempler:

Viktig i denne sammenhengen er også parameteren kundeanskaffelseskost (ACA - Average Customer Aquisition Cost). Dette er et mål på hvor mye bedriften vanligvis må bruke for å vinne en ny kunde (f.eks. reklamekostnader), og kalkuleres ved å dele total markedsføringskostnad på antall nye kunder over en definert periode. Parameteren reflekterer hvor effektivt et selskap klarer å vokse sin kundebase. 

Høy ARR-andel og lav ACA er en fordel. De selskapene som klarer å skape store nettverkseffekter gjennom at kundene velger deres system fordi kollegaer/venner/andre bruker det, kan oppnå en slik gunstig posisjon. 

Sentrale måleparametre for maksimering av effektivitet

Kundelivsløpsverdi (Customer Lifetime Value, CLTV) er et mål på den kronemessige verdien av et gjennomsnittlig kundeforhold, og kalkuleres ved å beregne selskapets nåverdi av fremtidige inntekter fra kundeforholdet. Dette er et viktig måleparameter, da det representerer en øvre grense for hvor mye selskapet vil være villig til å betale for å skaffe seg en ny kunde. Å tenke på CLTV hjelper selskaper å fokusere på å skape og opprettholde langsiktige kundeforhold i stedet for å maksimere kortsiktig kvartalsvis profitt. 

Efficiency ratio - Kundeanskaffelseskost vs. Kundelivsløpsverdi

Netto mersalgseffekt (Net retention rate) er en annen viktig parameter. Denne måler sum av månedlig gjentagende kundeinntekt (MRR), pluss mersalg (for eksempel å øke dataforbruket fra 1 GB til 5 GB på mobilregningen din), minus rabatter/avslag, minus kundefrafall (churn). Dette måles i prosent i forhold til tilsvarende en måned før. Et tall høyere enn 100% viser at vekst av inntekter fra vekst av kundeinntekter er høyere enn tap av kundemasse.

40 - regelen 

"The rule of 40" er en fin måte å vurdere attraktiviteten til Software as a Service selskaper. Det beregnes gjennom å summere selskapets inntektsvekst og operasjonell kontantstrømsmargin.

       Inntektsvekst i % + FCF margin i %

Dersom det resulterende forholdstallet er over 40% kan selskapet sies å ha:

 1. Svært høy vekst, eller
 2. God balanse mellom vekst og lønnsomhet, eller
 3. Svært sterk lønnsomhet

SaaS-selskaper med høy vekst kan således ha en høy "cash burn" for å drive vekst, så lenge vekstraten er 40% høyere enn deres fri kontantstrøm margin (FCF-margin). Eksempler:

Rule of 40 - Eksempler på selskaper tidlig 2020

Diagrammet nedenfor viser hvordan omsetningsvekst korrelerer med markedsverdien for software-selskap. Forklaringsgrader er lav gitt det store utvalget, men gir en indikasjon på at selskaper med forventet høy vekst har en høyere EV/Sales-multippel.

Software as a Service selskaper - EV/Sales vs Sagsvekst 2020

Software as a Service prising EV/Sales vs Efficiency score

2020 estimater Kilde Factset as of 22. April, Pareto Securities Research

 

Som aktiv kunde hos Pareto Securities får du full tilgang til vårt analyseprodukt. Se mer om hva dette inneholder, og hvordan du får tilgang her


Attraktivt nykundetilbud

Vi har et svært godt nykundetilbud for de som ønsker å teste våre tjenester. Opprett en aktiv konto, og du kan handle til minimumskurtasje NOK 19,00 (0,03%) på Oslo Børs første 3 måneder. I tillegg får du en kostnadsfri test av den populære handelsapplikasjonen Web Trader (for PC og mobil), og tilgang til våre analyser i samme periode. Vi hjelper deg gjerne med å flytte porteføljen fra en annen bank/megler, og kan også motta allerede belånte porteføljer til svært gode lånebetingelser. Les mer og registrer deg via banneren under:

19 ut 19 - Spesialtilbud fra Pareto

Denne artikkelen er laget av Pareto Securities AS (“Pareto”). Pareto fraskriver seg ethvert ansvar for bruk av innholdet. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko. For ytterligere informasjon om relevante definisjoner, metoder, risiki, interessekonflikter, ansvarsfraskrivelser mv, vennligst se våre nettsider www.paretosec.com.

Photo by Tarun Dhiman on Unsplash

3 siste fra Pareto:

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å sende dette skjemaet samtykker du til at Pareto Securities kan sende deg nyhetsbrev. Du samtykker i tillegg til at vi lagrer ditt navn, telefonnummer og epost-adresse. Du kan lese mer om hvordan vi behandler personopplysninger i vår personvernerklæring.