Gå til innholdet

Waste Plastic Upcycling: Byggingsarbeidene foran planen

Styreleder Niels Stielund i Waste Plastic Upcycling oppdaterer om fremdriften til selskapet og byggingen av det første pyrolyseanlegget i Fårevelje i Danmark.

Waste Plastic Upcycling er et dansk selskap med fokus på resirkulering av plastavfall ved bruk av batch-pyrolyseteknologi. Den resirkulerte plastoljen kan brukes som full-range nafta eller kan destilleres til parafin/jetdrivstoff. Selskapet ble notert på Euronext Growth i 1. kvartal 2022 og har som mål å ha tre operative pyrolyseanlegg innen 2025.

Aksjen er notert på Euronext Growth på Oslo Børs under tickeren WPU.

 

Disclaimer:

Denne videoen inneholder ikke profesjonell rådgivning, og skal ikke betraktes som investeringsrådgivning. Handel i verdipapirer medfører til enhver tid risiko, og historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Pareto Securities er verken rettslig eller økonomisk ansvarlig for direkte eller indirekte tap, eller andre kostnader som måtte påløpe ved bruk av informasjon i denne videoen.

Se våre nettsider https://paretosec.com/our-firm/compliance/ for mer informasjon og full disclaimer.

Denne nett-TV-produksjonen er laget av Pareto Securities AS (“Pareto”). Pareto fraskriver seg ethvert ansvar for bruk av innholdet. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko. For ytterligere informasjon om relevante definisjoner, metoder, risiki, interessekonflikter, ansvarsfraskrivelser mv, vennligst se våre nettsider www.paretosec.com.

Meld deg på vårt nyhetsbrev