Gå til innholdet
 

Fiskedød i Chile

Algeoppblomstring har ført til betydelig fiskedød i Chile, og blant annet Marine Harvest har tapt store mengder fisk. Hvilken effekt kan dette ventes å ha på norske oppdrettere? Analytiker Carl-Emil Kjølås Johannessen gir svar.

Kilde for bildet er Wikimedia Commons og det er tatt av Sam Beebe

Denne nett-TV-produksjonen er laget av Pareto Securities AS (“Pareto”). Pareto fraskriver seg ethvert ansvar for bruk av innholdet. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko. For ytterligere informasjon om relevante definisjoner, metoder, risiki, interessekonflikter, ansvarsfraskrivelser mv, vennligst se våre nettsider www.paretosec.com.

Meld deg på vårt nyhetsbrev