Gå til innholdet

Analyse av kraftsektoren 2019

Finansielle resultater og kapitalstruktur i kraftsektoren - Årlig rapport siden 2002.

Pareto Corporate Finance har siden 2002 gjennomført en årlig analyse av kraftsektoren med fokus på selskapenes finansielle resultater og kapitalstruktur. I årets analyse sammenlignes de 30 største norske kraftselskapene med relevante internasjonale konkurrenter. Her er noen av hovedpunktene:

Statkraft dominerer med totalverdier ~ NOK 182 milliarder

The 30 largest Norwegian power companies based on total assets (NOKbn)
De 30 største kraftselskapene i Norge målt etter totale eiendeler (NOK milliarder).

2018 var et sterkt år for de 30 største kraftselskapene i Norge. Samlede inntekter ble totalt NOK 149 milliarder, noe som tilsvarer 7,4% inntekstvekst i forhold til 2017. 

Høye strømpriser var en viktig driver i 2018 med en gjennomsnittlig systempris på 44.0 EUR/MWh sammenlignet med 29.4 EUR/MWh i 2017. Dette er den høyeste gjennomsnittlige strømpris vi har sett siden 2011, da snittprisen nådde 47.1 EUR/MWh.

Høye strømpriser gav også høy kapitalavkastning for selskapene, med en median egenkapitalavkastning (ROE) på 10,9% i 2018, sammenlignet med 8,2% i 2017. Median totalkapitalavkastning (ROA) var 3,5% i 2018, det høyeste vi har sett for selskapene i analyseutvalget siden 2010. 

Høyest avkastning for Vardar, Fjordkraft og BKK in 2018

ROE Norwegian power companies 2018
ROE 2018 (%) Norske kraftselskaper

Median egenkapitalandel holdt seg stabil på 36% i både 2018 og 2017. Tatt i betraktning at selskapene opererer i en lav-beta industri med stabil etterspørsel, samt at de er hel- eller deleiet av norske myndigheter (Stat, kommune eller fylkeskommune) vil mange av selskapene ha en mulighet for høyere gearing. Dette gjelder særlig selskaper med en egenkapitalandel over 50%. 

Egenkapitalandelene varierer fra 75% for Haugaland Kraft til 16% for Agder Energi

Capital structure Norwegian power companies 2018

Videre betalte selskapene ut totalt NOK 15.3 milliarder i utbytte i 2018, opp 44.3% fra 2017 og median utbetalingsandel av overskudd var 46%. Trekker man Statkraft ut av utvalget var samlede utbetalinger NOK 6.8 milliarder.

Høyest utbytteandel for Eidsiva, Fjordkraft og Vardar

Payout ratio (%) and dividends (NOKm) Norwegian Power Sector 2018
Utbetalingsandel (%) and utbytter (NOKm) for 2018. Størrelsen på boblene illustrerer totale eiendeler.

Vannkraftverk i Norge er underlagt grunnrenteskatt, noe som utgjorde 35.7% i 2018 sammenlignet med 34.4% i 2017. Som følge av dette har flere av kraftselskapene en høyere effektiv skatterate enn 50%. Median skattesats for selskapene i utvalget var 43.2% in 2018, på linje med 2017 da median skatteraten var 44%.

De internasjonale selskapene som inkluderes i rapporten er Fortum, SSE, E.ON, Endesa, Enel, Verbund, Ørsted, EDP, Iberdrola, RWE, Uniper, EDF og Innogy. Disse selskapene hadde i likhet med de norske i vår undersøkelse sterke tall i 2018, med en median ROE på 7%.

Den fulle rapport finner du her: A Financial Overview of the Norwegian and European Power Sector 

Denne artikkelen ble først publisert i en engelsk variant. I den grad det er noen forskjell på ordleggingen i de to variantene er det den engelske som gjelder. Se ellers den totale analysen på linken over.


Ut august: 19-ut-19 spesialtilbud til nye kunder 

Opprett en aktiv konto, og handle til minimumskurtasje NOK 19,- ut hele 2019. I tillegg får nye kunder 3 måneders kostnadsfri test av handelsapplikasjonen WebTrader, og tilgang til vår analyse. Les mer på vår kampanjeside.

19 ut 19 - Spesialtilbud fra Pareto

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å sende dette skjemaet samtykker du til at Pareto Securities kan sende deg nyhetsbrev. Du samtykker i tillegg til at vi lagrer ditt navn, telefonnummer og epost-adresse. Du kan lese mer om hvordan vi behandler personopplysninger i vår personvernerklæring.