Gå til innholdet

Hvordan fungerer automatisk veksling?

Handler til kunder som ikke har valutakonto blir automatisk vekslet. Vekslingen blir normalt gjennomført tidlig dagen etter at handelen er utført (Normalt mellom 07:00 - 07:30). Sluttseddel blir først generert etter at vekslingen er gjennomført.

Se prislisten for valutapåslag ved automatisk veksling. Valutapåslaget blir lagt til/trukket fra beste kjøps-/salgskurs som Pareto Securities kan oppnå i interbank-markedet.

Ved veksling vil vi nettoveksle ditt handelsbeløp uavhengig av hvor mange handler du har gjennomført. Noen eksempler: 

  1. Har du kjøpt svenske aksjer for 500 000 SEK og solgt svenske aksjer for 300 000 SEK vil Pareto veksle 200 000 SEK. Din kostnad ved valutavekslingen blir da 200 000 * 0,001 = 200 NOK
  2. Har du kjøpt amerikanske aksjer for 700 000 USD og solgt amerikanske aksjer for 710 000 USD vil vi veksle 10 000 USD. Din kostnad ved valutavekslingen blir da 10 000 * 0,01 = 100 NOK
  3. Har du kjøpt tyske aksjer for 100 000 EUR vil din kostnad ved valutaveksling bli 100 000 * 0,01 = 1000 NOK

Valutarisiko ved handel i utenlandske aksjer med automatisk veksling

Dersom du veksler dine handler i utenlandske aksjer fra/til norske kroner vil din avkastning avhenge både av kursutviklingen på aksjen, og på valutakursen. Det betyr at du har valutarisiko på dine utenlandske aksjeinvesteringer. Valutarisikoen er illustrert i eksempelet under: 

Du kjøper 1000 aksjer i EA til kurs 100 USD, og valutakurs USDNOK 10. Kostprisen i USD er 100.000 USD (1000*100 USD). Kostprisen i NOK tilsvarer 1 000 000 NOK (100 000*10 (valutakurs)) på kjøpstidspunktet. Påfølgende salg av de samme 1000 aksjer i EA skjer en måned senere til kurs 110 USD. Kursgevinst i aksjen er 1000 (110-100) = 10 000 USD.

  • I eksempel 1 er USD/NOK 10,50 ved salgstidspunktet.
  • I eksempel 2 er USD/NOK 9,0 ved salgstidspunktet
  • I begge eksemplene er salgsverdien 110 000 USD (1000*110 USD)

I eksempel 1 vil salgsverdien i norske kroner være: 110 000 USD * 10,50 = 1 155 000 NOK. Gevinst i norske kroner = 155 000 (1 155 000 NOK – 1 000 000 NOK). Av dette er 100 000 kursgevinst på aksjen, og 55 000 kursgevinst på valutaen. 

I eksempel 2 vil salgsverdien i norske kroner være: 110 000 USD * 9,0 = 990 000 NOK. Total tap i norske kroner er 10 000 (990 000 - 1 000 000 NOK). Av dette er 90 000 NOK kursgevinst på aksjen, og 100 000 NOK valutatap.

Hvis aksjen hadde handlet flatt mellom kjøp og salg ville kurs USD/NOK 10,50 ved salgstidspunktet gitt en valutagevinst på 50 000 NOK (100 000 * 0,5). Kurs USD/NOK 9 ville gitt et valutatap på 100 000 NOK (100 000 * 1).

Kostnader: I begge eksemplene vil du betale kostnader for å veksle fra USD til NOK. Ved automatisk veksling har vi et valutapåslag på 0,01 USD/NOK (ca 0,1 %). Det betyr at vekslingskostnadene i eksemplene er ca 2100 NOK (1000 ved kjøp og 1100 ved salg). Vi er svært konkurransedyktige på pris på slik veksling.

Valutarisikoen ved handel i utenlandske aksjer illustreres tydelig i eksemplene. De viser at med automatisk veksling vil din avkastning være avhengig av både kursutviklingen på aksjen og valutabevegelsen mellom norske kroner og valutaen som aksjen handles i (her USD). I eksempel 1 ble gevinsten 155 000 NOK. I eksempel 2 ble tapet 10 000 NOK. Forskjellen skyldes utelukkende ulik bevegelse i valutakursen etter at aksjen ble kjøpt. Eksemplene viser også at man kan oppnå tap ved kjøp og salg av utenlandske aksjer på grunn av negativ valutakursutvikling selv om aksjekursen har stått stille.

 

Tilbake til Spørsmål og svar

Meld deg på vårt nyhetsbrev