Gå til innholdet

Hvordan fungerer automatisk nettoveksling?

Handler til kunder som ikke har valutakonto blir får automatisk vekslet. Vi veksler netto handelsbeløp i en valuta, som betyr at du kun betaler for veksling på differansen på alle dine kjøp og salg i en valuta i løpet av en handelsdag.

Om du kjøper aksjer for 100 000 USD og selger for 90 000 USD i løpet av en handelsdag, veksles bare nettobeløpet på 10 000 USD hos oss, istedenfor totalbeløpet, som her ville vært 190 000 USD. 

Vekslingen blir normalt gjennomført tidlig dagen etter at handelen er utført (normalt mellom 07:00 - 07:30). Sluttseddel blir først generert etter at vekslingen er gjennomført.

Se prislisten for valutapåslag ved automatisk nettoveksling. Valutapåslaget blir lagt til/trukket fra beste kjøps-/salgskurs som Pareto Securities kan oppnå i interbank-markedet.

Ved veksling vil vi nettoveksle ditt handelsbeløp uavhengig av hvor mange handler du har gjennomført. Noen eksempler: 

  1. Har du kjøpt svenske aksjer for 500 000 SEK og solgt svenske aksjer for 300 000 SEK vil vi veksle 200 000 SEK. Din kostnad ved valutavekslingen blir da 200 000 * 0,001 = 200 NOK
  2. Har du kjøpt amerikanske aksjer for 700 000 USD og solgt amerikanske aksjer for 710 000 USD vil vi veksle 10 000 USD. Din kostnad ved valutavekslingen blir da 10 000 * 0,01 = 100 NOK
  3. Har du kjøpt tyske aksjer for 100 000 EUR vil din kostnad ved valutaveksling bli 100 000 * 0,01 = 1000 NOK

Meld deg på vårt nyhetsbrev