Gå til innholdet

Pareto Securities' prisliste

Paretos kurtasjeklasser

Hos oss handler du verdipapirer med en kurtasjeklasse tilpasset ditt handelsmønster og -behov. Lær mer om våre ulike kurtasjeklasser og se øvrige priser nedenfor.

Pareto START

Startpakken for deg som er ny hos Pareto Securities.
 

Kurtasje i Norge 0,030 %
Minstekurtasje 19 kr


Om startpakken

Pareto BASIC

For deg som er langsiktig og handler en gang iblant.
 

Kurtasje i Norge 0,089 %
Minstekurtasje 89 kr


Om Pareto Basic

Pareto ACTIVE

For deg som har et aktivt forhold til investeringene dine og handler ukentlig. 

Kurtasje i Norge 0,045 %
Minstekurtasje 69 kr


Om Pareto Active

Pareto PREMIUM

For deg som følger markedet tett og handler daglig.
 

Kurtasje i Norge 0,035 %
Minstekurtasje 39 kr


Om Pareto Premium


Ta kontakt med oss dersom du er interessert i å vite mer om våre spesialtilbud:

Pareto Trader

For deg som trader i aksjer flere ganger daglig. 

Kurtasje i Norge 0,030 %
Minstekurtasje 39 kr


Om Pareto Trader

Pareto Private Banking

For deg som forvalter en større portefølje. 

Kurtasje i Norge 0,039 %
Minstekurtasje 59 kr


Om Pareto Private Banking

Pareto Ung

For deg som er under 28 år. 

Handler i Norge under 100 000 19 kr
Handler i Norge over 100 000 0,059 %


Om Pareto Ung


Prisliste for verdipapirhandel i utlandet

    Basic Active, Private Banking, Ung Start, Trader,  Premium
Sverige 0,089%, min. SEK 99 0,049%, min. SEK 89 0,039%, min. SEK 89
Danmark 0,089%, min. DKK 99 0,049%, min. DKK 99 0,039%, min. DKK 89
Finland 0,089%, min. EUR 30 0,059%, min. EUR 25 0,059%, min. EUR 25
USA 0,089%, min. USD 20 0,059%, min. USD 15 0,049%, min. USD 15
Tyskland 0,089%, min. EUR 30 0,059%, min. EUR 25 0,059%, min. EUR 25
Frankrike 0,089%, min. EUR 30 0,059%, min. EUR 25 0,059%, min. EUR 25
Nederland 0,089%, min. EUR 30 0,059%, min. EUR 25 0,059%, min. EUR 25
Belgia 0,089%, min. EUR 30 0,059%, min. EUR 25 0,059%, min. EUR 25
Spania 0,089%, min. EUR 30 0,059%, min. EUR 25 0,059%, min. EUR 25
Italia 0,089%, min. EUR 30 0,059%, min. EUR 25 0,059%, min. EUR 25
Storbritannia 0,089%, min. GBP 20 0,059%, min. GBP 15 0,059%, min. GBP 15
Sveits 0,089%, min. CHF 35 0,059%, min. CHF 30 0,059%, min. CHF 30
Canada 0,089%, min. CAD 30 0,059%, min. CAD 20 0,059%, min. CAD 20

 

OBS! Enkelte land praktiserer en egen type skatt eller omsetningsavgift for handel i aksjer. Det er internasjonal praksis at disse kostnadene videreføres til kunden. 

For enkelte markeder er det også andre betingelser som gjelder. Eksempelvis gjelder Frankrikes Financial Transaction Tax for franske aksjer med marketcap over EUR 1 milliard. Kunder må selv sette seg inn i dette. Vi videreformidler kostnadene vi blir pålagt å ta på handelen. 

Land Valuta Beskrivelse Avgift % Kjøp/salg
USA USD SEC Fee 0,0021 % Salg
Italia EUR iFTT 0,1 % Kjøp
Frankrike EUR/USD FTT 0,3 % Kjøp
UK GBP/USD/EUR Stamp duty 0,5 % Kjøp
UK EUR (irske aksjer) Stamp duty 1 % Kjøp
Spania EUR FTT 0,2 % Kjøp

Valutahandel og valutaveksling

Når du handler i verdipapir med utenlandsk valuta nettoveksler vi automatisk for deg. Det vil si at du kun betaler for veksling av differansen mellom kjøp og salg i en valuta i løpet av en handelsdag. Les mer om automatisk nettoveksling

Hvis du handler hyppig i utlandet og ønsker å administrere din valutaeksponering kan du velge å ha en valutakonto, også tilknyttet en aksjesparekonto. 

Automatisk nettoveksling av valuta

Ved valutaveksling gjelder følgende valutapåslag:

Valuta Valutapåslag
SEK/NOK 0,1 %
DKK/NOK 0,1 %
EUR/NOK 0,1 %
USD/NOK 0,1 %
GBP/NOK 0,1 %
CAD/NOK 0,1 %
CHF/NOK 0,1 %

Valutakonto

For å ha en valutakonto må du ha innvilget aksjekreditt. Hvis du låner valuta gjelder priser for utlånsrenter for verdipapirfinansiering.

Gjelder Pris
Etablering av valutakonto 0 kr
Innskudd 0 %

 

Øvrige priser

  Kurtasjesats Minimum
Telefonhandel 0,35 % 350,-
Unoterte aksjer (N-OTC) Min. 0,50 % 500,-
Autogiro mot ekstern konto 0,15 % 125,-

Algoritmekurtasje

Gjelder for selvbetjent algoritmehandel.

Marked/valuta Pris
NOK 0,1 %, min. 99
SEK 0,1 %, min. 99
DKK 0,1 %, min. 99
EUR 0,1 %, min. 20
USD 0,1 %, min. 20
GBP 0,1 %, min. 20
CHF 0,1 %, min. 30
CAD 0,1 %, min. 25

Priser for fondshandel hos Pareto Securities

Type fond Plattformavgift
Aksjefond 0,2 %
Indeksfond 0,2 %
Rentefond 0,2 %

Plattformavgiften beregnes per dag, men belastes kvartalsvis. All eventuell returprovisjon godskrives din konto kvartalsvis. Vi tar ingen kjøps- eller salgsomkostninger for handel i fond. 

Renter

Innskuddsrente

Kontotype Rentesats
Aksjehandelskonto 1,97 %
Aksjesparekonto 0 %

Utlånsrenter for verdipapirfinansiering

Valuta (utlånsrente) Nominell rente Effektiv rente
NOK 7,15 % 7,39 %
SEK 8,15 % 8,46 %
DKK 8,15 % 8,46 %
EUR 8,15 % 8,46 %
USD 8,15 % 8,46 %
CAD 8,15 % 8,46 %

Nominell rente 7,15 %, effektiv rente 7,39 %, 100 000 o/12 mnd. Totalt 107 389. Gjelder for verdipapirfinansiering inkludert valutakonto.

Shorthandel

Valuta Etableringsgebyr Rente fra
NOK NOK 500 4,5 %
SEK SEK 500 4,5 %
DKK DKK 500 4,5 %
EUR EUR 70 4,5 %
USD USD 70 4,5 %
GBP GBP 70 4,5 %

Gebyrer ved verdipapirfinansiering

Gebyrer         NOK           
Bruddmelding verdipapirkreditt 200 kr
Bruddmelding intradagskreditt 1 000 kr
Tvangssalg av verdipapirer 500 kr*
Etablering av aksjekreditt 0 kr
Årsgebyr 0 kr
Overtrekksrente 18 %

*i tillegg påløper kurtasje

Administrative tjenester 

Flytt av verdipapirer

Gjelder Pris per verdipapir Makspris
Nordiske aksjer, inkl. VPS-registrerte NOK 100 NOK 400
Ikke-nordiske aksjer NOK 250 NOK 2000
Unoterte aksjer, inkl. flytt mellom juridiske eiere NOK 500  
Utenlandske obligasjoner NOK 500  

Flytt av aksjesparekonto

For flytting av en aksjesparekonto tilkommer avgifter for flytt av verdipapir. Legg merke til at samlet pris for flytt av en konto som inneholder verdipapirer kan maksimalt være 599 kr. 

  Fast pris Makspris, totalt
Flytt av aksjesparekonto NOK 99 NOK 599

 

Konvertering av aksjer

  Pris per aksje
Konverteringer av aksjer* NOK 750

*For ADR tilkommer også en cent per share-avgift. Gjelder eksempelvis for Equinor. 

Kontohold

VPS-kontoer

Inaktive kunder blir belastet for VPS kontoavgift og utenlandsdepot.

Utenlandske depot

Gjelder Årsavgift
Utenlandsdepot NOK 500


Gjelder for inaktive kunder med utenlandske aksjer per 31.12. 

Regnskapstjenester for aksjeselskap

Vi har et samarbeid med regnskaps- og kunnskapshuset Aider for regnskapsførsel av verdipapirhandel via Pareto Securities. 

Kurtasjeklasser Antall transaksjoner årlig Øvrige bilag Pris per år
Pareto BASIC Inntil 240 Inntil 20 12 000 kr 
Pareto ACTIVE Inntil 240 Inntil 20 12 000 kr
Pareto PREMIUM Mellom 240-600 Inntil 20 22 000 kr
Pareto Ung Inntil 52 Inntil 10 8 000 kr
Pareto Trader Over 600 Inntil 30 Pris på forespørsel
Pareto Private Banking Porteføljeverdi over MNOK 5 Inntil 30 Pris på forespørsel

Les mer om tilbudet fra Aider

Teknisk analyse med Investtech

Tjeneste Beskrivelse Pris per mnd
Investtech Abonnementet Investor + Norden 299 kr 

Investtech hos Pareto

Priser for handelstjenester

Se prisene tilknyttet markedsdata og våre handelstjenester:

Til prislisten for handelstjenester

Meld deg på vårt nyhetsbrev