Gå til innholdet

Aksjekreditt

  • Belåning av aksje- og fondsinvesteringer
  • Full oversikt over tilgjengelig kreditt i realtid
  • Ingen kost på kredittramme, kun benyttet kreditt
  • Inntil 90 % belåning
  • Belåning med sikkerhet i aksjesparekonto

Rente 6,856 % for alle kunder

(Nominell rente 6,65 % Effektiv rente 6,856 % 100.000 o/12 mnd. Totalt 106 856 kr.)

Bli kunde

Slik søker du om aksjekreditt

Her er avtalene du trenger:

Verdipapirkreditt privatperson Elektronisk skjema
Tilleggsavtale belåning ASK privatperson* Elektronisk skjema
Verdipapirkreditt - foretak Elektronisk skjema

*Legg merke til at dette skjemaet kun er for deg som allerede har en verdipapirkredittavtale på plass, men ikke for aksjesparekonto.

Kontakt kundeservice ved spørsmål. 

Aksjekreditt - Belåning av aksjer og fond

Med tilgang til aksjekreditt kan du ha en fleksibel finansiering av din portefølje, med muligheten til å øke eksponeringen i verdipapirmarkedet når du ønsker det. Kredittrammen kan benyttes til kjøp av aksjer, fond og børsnoterte fond (ETF'er), i inn- og utland. Det koster ikke noe å ha en ubenyttet kredittramme liggende, og vi tar heller ikke noe gebyr ved etablering av kredittrammen. Straks du begynner å benytte lånerammen vil det påløpe en løpende rente. Se prisliste.

For å benytte Aksjekreditt med eller uten Aksjesparekonto anbefales det å sette seg inn i avtaleverk, priser, belåningsgrader og liknende. Avtaleverket åpner også for intradagskreditt og tilgangang til shorthandel. Du kan også benytte kreditten til å tegne i emisjoner, og dermed unngå å måtte selge aksjer for å kunne delta.

Vi benytter dynamiske belåningsgrader, der tilgjengelig belåning avhenger av porteføljens sammensetning. Se oversikt over selve belåningsgradene nederst på siden.

Belåning av Aksjesparekonto

Pareto Securities tilbyr belåning med sikkerhet i aksjer og fond på Aksjesparekonto. Dette betyr at alle kunder med aksjekreditt hos Pareto Securities kan:

  • Overføre belånte aksjer inn på Aksjesparekontoen 
  • Benytte eksisterende kredittramme som sikkerhet for nye investeringer på Aksjesparekontoen
  • Det vil selvsagt være to kontoer (en ordinær konto og en ASK), men vi lar deg utnytte all din sikkerhet ved å slå sammen sikkerheten/belåningsverdien på begge kontoene.
  • Du vil ha samme beløp tilgjengelig for handel på begge kontoene. Dette gjør at du opprettholder fleksibiliteten til å handle aksjerfondETF'er og ETN'er både innenfor og utenfor aksjesparekontoen med eksisterende kredittramme.

Belåningsgrader aksjer

Se oversikt over dagens belåningsgrader for norske og utenlandske aksjer 

Se prisliste for aksjekreditt og shorthandel

Belåningsgrader og tilgang til belåning vil variere avhengig av kundetype og type verdipapir. Se mer i våre forretningsvilkår.

Totalt tilgjengelig belåning avhenger av porteføljens spredning (diversifisering). Ref tabellen nedenfor og mer info på denne siden.

Dynamiske belåningsgrader

Avanserte verktøy for erfarne tradere

Å låne penger til aksjer kan øke din eksponering i markedet, og dermed både din potensielle fortjeneste og ditt potensielle tap. Produktet egner seg for investorer som har god kjennskap til og erfaring med verdipapirmarkedet. Se også vår tematiske artikkel om belåning av investeringer.

Du kan samle dine fond og aksjer hos Pareto, på vanlig konto eller Aksjesparekonto. Registrering med BankID på 3 minutter.

Meld deg på vårt nyhetsbrev