Gå til innholdet

Second day trade

Aksjer som beveger seg uvanlig mye på en handelsdag er ofte aktuelle også påfølgende dag. Slik kan du fange opp og handle disse oppsettene.

Original fra 24.06.2016 - oppdatert og re-publisert 12.08.2020:

Et aktuelt oppsett både for intradag traders og swing-traders  er det såkalte «second day trade», som man på norsk kanskje kan kalle "oppfølgingshandel". Grunntanken er at aksjer som beveger seg mye en dag gjerne gjør dette også neste dag. Jobben til en trader er jo være i aksjer som beveger seg, og å være der når de gjør det. Oppsettet «second day trade» er derfor en veldig aktuell måte å finne aktuelle situasjoner på. 

Hvorfor er en follow up sannsynlig?

Lang erfaring både som megler og trader gir innsikt i prosessene som aksjer ofte går igjennom når de har uvanlige bevegelser. Et eksempel kan være som følger:

Dag 1:1 Et selskap kommer med en nyhet som er positiv og kursdrivende, f.eks. høyere omsetning eller marginer enn ventet. Dette får kursen til å bevege seg umiddelbart fordi tradere og algoritmer raskt tar posisjoner.

Dag 1:2 Analytikere som følger selskapet lager kommentar og sender ut til sine kunder, eller internt til meglere som igjen kontakter sine kunder. Dette fører til at flere investorer blir oppmerksom på caset og øker sine posisjoner i aksjen for å dra nytte av den positive utviklingen.

Dag 1:3 Nyheten fanges opp av nettmedia, sosiale medier og retail-investorer som henger seg på. Etterspørselen etter aksjen øker.

Dag 2:1 Analytikerne som følger selskapet holder en oppdatering om selskapet/nyheten på morgenmøtet i meglerhuset, gjerne sammen med en oppdatert analyse (kanskje med økt kursmål) som sendes til kunder.  Resultatet er økt etterspørsel, som i tilfelle 1:2.

Dag 2:2 Institusjonelle investorer har kanskje liknende prosesser på sine morgenmøter, og det besluttes å øke allokeringen av kapital til den aktuelle aksje. Suksess avler suksess.

Dag 2:3 Tradisjonelle dagsaviser skriver om selskapsnyheten, gjerne med kommentarer fra analytikere, selskapet selv eller profilerte investorer. Økt oppmerksomhet og økt etterspørsel.

Dag 2:4 Aksjens oppførsel dag 1 har gitt teknisk utslag i charts, og tiltrekker seg oppmerksomhet fra teknikere som vil ta en trend-trade.

Dag 2:5 Aksjens store volum og prosentvise bevegelse dag 1 fanger oppmerksomheten til kvantitative analytikere som tar posisjoner basert på statistiske sannsynligheter.
Etc. etc…

I sum ser vi at det er en rekke grunner til at en aksje som beveger seg mye dag 1 gjerne kan gjøre dette i flere dager. Det jeg her beskriver som «dag 2» kan derfor være oppførsel som varer i flere dager. Dels ved at bevegelsene er enda lengre enn 2 dager (swing- bevegelser i markedet varer ofte 2 dager til 2 uker), og dels ved at man etter en stor bevegelse i en aksje ofte ser noe konsolidering før bevegelsen fortsetter.

Second day trade i EQNR - Februar 2020
Eksempel på Second Day Trade kursbevegelse i 3 dager påfølgende kvartalstallene til EQNR - Kilde Infront

Finne gode «second day trades»

Ved  enden av handelsdagen kan du gjøre en gjennomgang av markedet for å finne potensielle “second day trades” for neste dag. I Infront Active Trader kan du bruke Excel-linker for å lage regneark for dette, mens du i Web Trader må gjøre dette mer manuelt. Prosessen kan være slik: 

Sorter aksjelisten i markedene du følger på prosentvis endring, og se på de som har steget mest for long-kandidater og de som har falt mest for short-kandidater.
Se om det er tilstrekkelig daglig likviditet i de aktuelle aksjene. Ofte finner du mye illikvid aksjer på listen over de som har beveget seg mest. Glem disse. Selv finner jeg det best å sortere bort stort sett alle med daglig snittomsetning under 20 millioner, og uansett alle under 10.

Sjekk om det gikk uvanlig stort volum i aksjen. For en godt second-day trade bør det ha gått minst 1,5 ganger vanlig dagsomsetning dag 1.

Sjekk om de du sitter igjen med har beveget seg uvanlig mye i forhold til hva de vanligvis har av intradag kursbevegelse. ATR (Average True Range) er et relevant mål å benytte, og aksjebevegelsen bør være minst 1,5 til 2 x ATR dag 1 for at den skal være interessant for en «second day trade». (ATR30 fins som parameter i tabeller i både Web Trader og Infront Active Trader).

Sjekk det tekniske bildet i aksjen for å se om det er forhold som taler ytterligere for eller som taler i mot å ta en posisjon. Er aksjen i en generell opptrend/nedtrend, eller har den konsolidert i en tradingrange? Gav bevegelsen et brudd på tidligere tekniske støtte-  eller motstandsnivåer? Eller ligger kanskje aksjen etter bevegelsen dag 1 rett under teknisk motstand (for longs) eller rett over teknisk støtte (for shorts).

Kan du finne noen konkret grunn til bevegelsen i de aktuelle aksjene? Ofte kan dette være spesifikke nyheter som har fundamental betydning på aksje eller bransje. Tidvis vil du også finne brudd ut fra tekniske formasjoner som sannsynlig årsak til bevegelsen. Av og til finner du imidlertid intet. Om du finner en sannsynlig årsak til bevegelsen, vurder om dette er betydningsfullt nok til å vente de effekter jeg nevnte i første avsnitt. Husk dog at det tidvis også kan ta tid før slik info kommer tydeligere frem, og noen ganger aldri.

Om du daglig gjør denne vurderingen i de markedene du handler vil du tidvis ikke finne noen aktuelle kandidater i det hele tatt, eller du vil finne noen interessante cases å ta videre på din handleliste til dagen etter for potensielle «second day trades». Verdt å nevne er at ved å gjøre denne prosessen hver dag øker du sannsynligheten for å bli oppmerksom på aksjer som begynner å bevege seg i trender i en veldig tidlig fase. Dette kan være interessante kandidater også for mer langsiktige swing-trades.  

Handle «second day trades»

Når du har funnet aktuelle kandidater for en long eller short- må du vurdere de etter de vanlige kriterier for å ta en konkret trade. Dette vil avgjøre om du kan komme inn i en posisjon med god risk/reward, og hvor mye av din kapital du kan risikere. Second day trades kan ofte være å finne i aksjer du vanligvis ikke handler, og som du kun bør ta små poster i inntil du kjenner de bedre.

Uansett gjøres følgende vurdering:

  • Sjekk det overordnede tekniske bildet. Er det lett identifiserbare støtte- og motstandsnivåer? Dette kan være tidligere topper eller bunner, Fibonacci-nivåer, gaps i chartet, runde tall, glidende snitt etc.
  • Sjekk hvilke nivåer det gikk størst volum på, hvor aksjen tilbragte mest tid (eller begge deler) på dag 1. Dette er nivåer å følge med på på dag to. Det er ikke uvanlig å se at aksjer som stiger mye dag 1 faller tilbake til et av støttenivåene fra dagen før rett på/etter åpning før de fortsetter retningen fra dag 1.
  • Fastslå aksjens intradag eller swing potensial. En bevegelse til første tekniske motstand (eller støtte for shortposisjoner) pleier å være den mest sannsynlige trade. Likeledes skal man være forsiktig med å anslå en dagsbevegelse større enn mellom 1  og 2 ganger ATR.
  • Se om du kan lese noe fornuftig ut av ordreboken, eller av hvordan aksjen handles (reading the tape). Er det aggressive kjøpere eller selgere i aksjen? Er det institusjonelle meglerhus på banen, eller kun spredte retail-investorer?

Som alltid er det ikke nivåene i seg selv som er avgjørende for å ta posisjoner, men aksjens oppførsel når den kommer til disse nivåene. Det finnes ingen fasit i aksjemarkedet, og å handle på second day trades er heller ingen sikker vei til suksess. Denne og andre metoder må sees på som hjelpemidler for å øke din sannsynlighet for å tjene penger på trading. Man blir bevisst hvor det kan kan forventes å være action i form av økt volum og/eller kursbevegelse, og hvilke nivåer på opp- og nedsiden som kan antas å være sentrale basert på statistikk og tidligere bevegelser.

Kombinerer man dette med generelt god styring av posisjoner med hensyn på posisjonsstørrelse og stop-loss, vil man ha et bedre utgangspunkt enn de fleste.

Nytt av 2020: Bruk av kvantitativ analyse er et godt tilskudd til handel basert på teknisk og fundamental info. Vi har modeller for å identifisere denne type cases, som det nå vurderes å gjøres tilgjengelig for aktuelle kunder på vår nye kundeweb i en innlogget variant av Traders Corner. Stay tuned...

Attraktivt nykundetilbud

Vi har et svært godt nykundetilbud for de som ønsker å teste våre tjenester. Opprett en aktiv konto, og du kan handle til minimumskurtasje NOK 19,00 (0,03%) på Oslo Børs første 3 måneder. I tillegg får du en kostnadsfri test av den populære handelsapplikasjonen Web Trader (for PC og mobil), og tilgang til våre analyser i samme periode. Vi hjelper deg gjerne med å flytte porteføljen fra en annen bank/megler, og kan også motta allerede belånte porteføljer til svært gode lånebetingelser. Les mer og registrer deg via banneren under:

19 ut 19 - Spesialtilbud fra Pareto

Denne artikkelen er laget av Pareto Securities AS (“Pareto”). Pareto fraskriver seg ethvert ansvar for bruk av innholdet. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko. For ytterligere informasjon om relevante definisjoner, metoder, risiki, interessekonflikter, ansvarsfraskrivelser mv, vennligst se våre nettsider www.paretosec.com.

Meld deg på vårt nyhetsbrev