Gå til innholdet

DOF: Reparasjonsemisjon

DOF ASA – ETTERFØLGENDE EMISJON (“REPARASJONSEMISJON»)

Etterfølgende emisjon på opptil 336.7 millioner aksjer på tegningskurs NOK 0.60 per aksje, til sammen opptil NOK 202 millioner.

Fortrinnsrett for de som eide DOF-aksjer eller konvertible DOF-obligasjoner per 27. november 2017. De som var aksjonærer eller obligasjonseiere per denne dato og ikke deltok i den rettede emisjonen i november 2017, og heller ikke deltok i markedssonderingen, har mottatt tegningsretter på sin konto, som gir rett til å tegne 1 ny aksje per tegningsrett.

Overtegning og tegning uten tegningsretter er tillatt.

Tegningsmaterialet er kun tilgjengelig på engelsk. 

For detaljert informasjon, prospekt og tegning, klikk her.

 

3 siste fra Pareto:

<!--@AltTekst-->

Paretopodden ep.29 Svanen

Hva betyr å investere bærekraftig? Vi har møtt Per Sandell fra Nordisk Miljømerking, og Stefan Ericson som forvalter et Svanemerket kredittfond.

Pareto TV
13-11-2018 av Karl O. Strøm møter Per Sandell fra Nordisk Miljømerking og Stefan Ericson, Head of Fixed Income Pareto Asset Management

dof