Gå til innholdet

Storebrand Global Multifactor

Dette populære fondet kombinerer fire kjente investeringsstrategier i en bred, global portefølje. Vi møtte forvalteren.

Storebrand Global Multifactor er et av de mest populære fondene i Storebrands utvalg av aksjefond. Fondet er både tilgjengelig innenfor Storebrands pensjonsløsninger, og for direkte fondskjøp på eksterne plattformer som Paretos Fondssenter. Vi har sett nærmere på fondet, og møtt noen av personene bak det. 


Til venstre Andreas Poole, fondsforvalter. Til høyre Bård Bringedal, leder for aksjeforvaltning i Storebrand.

Passiv forvaltning er populært

Kvantitativ forvaltning, i noen varianter kalt passiv forvaltning eller indeksforvaltning, har hatt økende popularitet i lengre tid. USA var først ute på dette området, men etterhvert har konseptet fått godt fotfeste i Europa og også i Norge. Mest kjent er de rene indeksfondene, som passivt og til en lav kostnad følger kjente markedindekser i enkeltland, regioner eller på verdensbasis. Fondene tar ingen aktive aksjevalg i markedet, annet enn av og til å legge på et filter for enkeltfaktorer som f.eks. etikk (i bredere form omtalt som ESG). Dette gjør at fondene kan holde en lav forvaltningskostnad, og kundene vil dermed beholde mer av markedsavkastningen. Hva som er "best" av aktivt forvaltede eller passive fond er et komplisert spørsmål som vi har omtalt flere ganger før, og lar ligge i denne omgang. Man kan konstatere at passiv/kvantitativ forvaltning har medvind, og at mange av flere grunner ønsker å velge dette.

Faktorfond er en variant av passive fond der man i stedet for å styre aksjeporteføljen etter aksjenes rene markedsvekt i indeksen velger de ut basert på en kvantitativ analyse av hvordan selskapene scorer på ulike faktorer. Det har vært gjort en rekke undersøkelser på dette internasjonalt siden 1960-tallet, og det er særlig de fire faktorene Verdi, Momentum, Størrelse og Lav volatilitet som har vist seg å bidra til meravkastning i forhold til indeksen over tid.

Lave kostnader og gode resultater

Storebrand Global Multifactor kombinerer alle disse 4 faktorene i sin portefølje, i tillegg til at fondet følger Storebrands retningslinjer for etisk forvaltning. Delvis computerstyring av fondet gjør at forvalteren kan holde lave kostnader, og årlig forvaltningshonorar er derfor kun 0,75%, noe som er omtrent midt imellom kostnaden for et aktivt forvaltet fond og et rent indeksfond. 

Fondets forvaltningsstrategi skal teoretisk gi meravkastning over tid i forhold til en sammenlignbar ren markedsvektet indeks. I de snaue 5 årene fondet har fulgt nåværende strategi har også dette stemt. Slik ser avkastningskurven ut grafisk, sammenlignet med indeksfondet Storebrand Global Indeks.

Storebrand Global Multifaktor sammenlignet med indeks
Storebrand Global Mutlifactor sammenlignet med Storebrand Global Indeks - Kilde Infront

Et godt, globalt alternativ

Aksjemarkedet er et sted der man ved å investere kjøper seg inn i fremtidige verdier. Lite er sikkert om fremtiden, og historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Likevel kan man danne seg et bilde ved å se på hva en investering er, og hvilken strategi en forvalter følger. Du kan også relativt lett observere hva du må betale for å være med på dette.

I Storebrand Global Multifactor får du global eksponering i en bred portefølje, og dermed lavere risiko enn ved å investere i mindre markeder og indekser som f.eks. det norske. Du tar ikke noen risiko for at forvalteren aktivt skal ta valg som viser seg å gi mindre (eller mer-) avkastning, men fondet følger en relativt maskinstyrt investeringsstrategi basert på fire kjente faktorer som har historisk belegg for å gi meravkastning. Det er fristende å legge til at faktorene også er intuitivt logisk fornuftige som rettesnor for investeringer. Alt dette til en kostnad midt mellom indeks og aktivt forvaltet fond.

Og... fondets historikk er god. "What you see is what you get", ser det ut til.

Fondet kan kjøpes i fondssenteret på Pareto Securities kundeweb sammen med mer enn 300 øvrige fond. Du finner fondet i kategorien "Multifaktor", der det er 5 andre fond som følger sammenlignbare investeringsstrategier. Som det fremkommer av tabellen under topper Storebrand Global Multifactor for øyeblikket kategorien på 2, 3 og 5 års sikt. (Et par fond har dog kortere historikk).

Storebrand Global Multifaktor sammenlignet med andre faktorfond

PS: Artikkelforfatteren eier selv andeler i fondet gjennom pensjonsmidler som står hos Storebrand. 

Kunder kan nå samle sine fond og aksjer hos Pareto, på vanlig konto eller den nye Aksjesparekonto. Med aktiv konto hos oss får du full tilgang til våre analyser og estimater. Les mer om våre tjenester her, eller benytt vårt velkomsttilbud under. Registrering med bank-ID på 3 minutter.

 

3 siste fra Pareto:

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å sende dette skjemaet samtykker du til at Pareto Securities kan sende deg nyhetsbrev. Du samtykker i tillegg til at vi lagrer ditt navn og epost-adresse. Du kan lese mer om hvordan vi behandler personopplysninger i vår personvernerklæring.