Gå til innholdet

Europeiske ETF'er

ETF'er på Aksjesparekonto må være børsnotert i Europa. Kan vi finne alternativer til de populære amerikanske? Svaret er ja.

ETF er en forkortelse for Exchange Traded Funds, eller rett og slett indeksfond som handles på børs som en vanlig aksje. De fleste markeder har slike, og fondene er populære blant både investorer og mer kortsiktige tradere. I Norge kan man eksempelvis kjøpe DNB OBX eller XACT OBX som begge gir deg eksponering mot OBX Indeksen (25 største selskaper på Oslo Børs). Dette er et godt alternativ til å kjøpe de tradisjonelle indeksfondene som selges av banker og i fondssentere som vårt. ETF'er er raskere å omsette, til forutsigbare priser. Vi har tidligere skrevet fyldig om ETF’er i innlegget «Derfor bør du handle ETF’er».

ETF på Aksjesparekonto ASK

ASK har vært en populær kontoform siden den ble introdusert sommeren 2017. Med den er det som kjent mulig å handle frem og tilbake i aksjer og fond uten å måtte skatte før gevinsten en gang tas ut igjen fra kontoen. Dette gjelder også handel i ETF’er. Kontotypen har imidlertid noen begrensninger som er relevante i forholdet til ETF’er. For det første kan man ikke handle derivater, og de kjente «Bull» og «Bear» fondene (XACT Bull/Bear) er definert som derivater da de gir hhv 2 ganger opp- eller ned eksponering mot OBX-indeksen. En annen begrensning er at man kun kan handle instrumenter som er børsnotert (eller registrert hjemmehørende) innenfor EU/EØS.

Det største markedet for ETF’er er i USA, og det er der de eldste, mest kjente og mest handlede ETF’er er notert. Mange kunder har tradet eller investert langsiktig i disse, men med handel på ASK må man se etter et europeisk alternativ.

Europeiske ETF'er du kan eie på ASK

Vi har fått flere spørsmål fra kunder om vi kan finne frem europeiske alternativer til de mest kjente ETF’ene de har handlet i USA. Om dette kan vi si følgende:

  • Ja. Det er fullt mulig å handle med lik eller nesten lik eksponering i europeisk noterte ETF'er.
  • Det er et stort utvalg av ETF’er notert i Europa. Flest i Tyskland og Storbritannia (UK), mens det av Euronext-børsene er flest i Nederland og Paris. Noen få er notert i Sverige og  Norge. Å gi en komplett oversikt er vanskelig, men du finner de nordiske under Marked/Lister på vår kundeweb (husk at flest er notert i Sverige).
  • I mange tilfeller har samme fondsleverandør (utsteder) ETF’er som handles i flere markeder. Disse er i noen tilfeller helt identiske, men med ulik registrering (ISIN) og ofte ulik valuta.
  • På de mest kjente indeksene fins det tidvis flere leverandører som har tilnærmet identiske fond. Vi har i listen under valgt de som tilsynelatende er mest likvide, eller som handles i våre hjemmemarkeder (Sverige), og vi har nevnt ett alternativ der det finnes.
  • Vi har ikke en komplett liste, og kan ikke garantere at nevnte fond er «best». Intensjonen har vært å finne gode (de mest aktuelle) alternativer til de kjente amerikanske. Se mer om hvordan man kan lete selv lenger nedenfor.

Her er en tabell som viser noen av de mest populære ETF’ene som kunder handler i USA, og Europeiske alternativer til disse:

Dette er fond (ETF’er) registrert i Europa (med europeisk ISIN), og de er ugearet (altså ikke derivater). I følge det som har blitt kommunisert fra myndighetene skulle da disse fondene tilfredsstille kravene til å eies på ASK. 

Hvordan finne beste ETF'er

Dette spørsmålet har ikke noe direkte fasitsvar. Når det gjelder å finne ETF’er så har vi laget en liste på web for de som handles i Norden, som du finner her. Denne listen finner du også på vår kundeweb under Marked/Kurslister. I handelsapplikasjonen Web Trader finner du også denne, samt en liste over de mest handlede ETF’er i USA (men disse kan altså ikke eies på ASK). I Pareto Trader for Mobil kan du søke på navn eller ticker på ETF’er du kjenner, eller få opp lister gjennom å lete under «More – Search – Chains» i menyen. I vårt topprodukt Infront Active Trader finner du lister over ETF’er i hvert enkelt land ved å klikke på menyen med de tre strekene øverst til høyre, og velge ETFs under «Equities».

Et problem (eller en utfordring, som det jo gjerne heter) med ETF’er er at de har vært utviklet uten spesiell tanke på å lage enkelt forståelige og lett gjenkjennelige navn. Muligens er dette fordi ETF'er historisk ofte har vært handlet av profesjonelle, eller finansielle rådgivere som mellommenn for kunder. Mange av ETF'ene består av navnet på utsteder i tillegg til en mer eller mindre klar beskrivelse på hva som er ETF’ens underliggende. La oss vise et eksempel:

ETF’en med ticker ZPDH notert i tyskland en eksponering mot S&P Health Care sektoren, og har det klingende navnet SPDR S&P US Health Care Select Sector ETF i våre systemer. Bryter man ned dette får man:

  • SPDR – En ETF-familie fra State Street Global Advisors, en av verdens største kapitalforvaltere.
  • S&P US Health Care – En undersektor av S&P 500, inneholdende de selskaper som ligger i sektoren «helse». Dette er de store, kjente helse-navnene som vist i denne tabell:

Tabellen over er et eksempel på hva slags informasjon man kan få frem om fondene i Infront Active Trader, dersom man har tilgang til denne type data. For de fleste vil KIID dokumenter og fulle beskrivelser av fondene finnes lettest ved å besøke fondenes egne nettsider. De finner man ved å søke på fondsnavnet på internett, eller gå på noen av de største leverandørenes hjemmesider, f.eks. denne for PowerShares i Europa.

Hvordan velge beste ETF mellom flere like

Heller ikke på dette området fins det noen fasit. Man kan se på hvilke ETF det er mest handel i, men det gir ikke nødvendigvis noe godt bilde. For ETF’er på hovedindeksene (S&P 500, NASDAQ 100, Eurostoxx 50, etc) handles det også svært likvide futures nesten hele døgnet. Det betyr at marketmakerne (de som står bak og stiller priser) når som helst relativt lett kan omsette store beløp. En god indikator er å se på «spread», altså forskjellen mellom hva som ligger som kjøpspris og salgspris på ETF’en i markedet. Jo smalere spread, jo høyere likviditet er det i ETF’en, og jo mindre er altså denne implisitte kostnaden ved å gjøre et kjøp eller et salg.


Bildet viser S&P 500 ETF'en XSPX som handles både i Sverige og UK, her vist i UK. Spreaden var på dette tidspunkt 0,06% og du kunne kjøpt for 13 millioner NOK uten å tømme salgssiden... en vanlig dag.

Spreadene på disse i hovedsak amerikansk-relaterte ETF’ene har en tendens til å bli smalere når det amerikanske markedet åpner. Rett og slett fordi handelen i de underliggende aksjene da er enda mer livlig. Generelt er dog prisene i disse gode, og jo lengre man skal holde de jo mindre betyr 0,1% eller liknende ved kjøp. Kurtasjekost, tilgang til sanntidskurser etc spiller også en rolle.

Jevnt over er ETF’er gode produkter og flere burde se på disse som et veldig likvid (lett omsettelig) og billig alternativ til tradisjonelle indeksfond. Mer om de i dette tidligere innlegg Derfor bør du handle ETF'er. ETF'er er bra, og man kan gjerne blande ETF'er, vanlige fond og aksjer på samme konto. Artikkelforfatteren handlet sine første ETF'er i 1999, og har ikke sluttet.

Spørsmål eller tips om ETF’er? Kontakt oss gjerne.

 

Kunder kan nå samle sine fond og aksjer hos Pareto, på vanlig konto eller den nye Aksjesparekonto. Med aktiv konto hos oss får du full tilgang til våre analyser og estimater på selskaper vi følger i Norge, Sverige og øvrige markeder. Analyser kan leses på nett, eller mottas på e-post umiddelbart ved publisering. Les mer om våre tjenester her, eller benytt vårt velkomsttilbud under. Registrering med bank-ID på 3 minutter.

3 siste fra Pareto:

xspx

OBXEXACT

Meld deg på vårt nyhetsbrev