Gå til innholdet

Hedgefond eller Kombinasjonsfond?

Kombinasjonsfond er svært populære blant norske investorer. Hva med hedgefond?

Mange ønsker å investere i fond med noe mindre svingninger enn de rene aksjefondene. I følge statistikk fra Verdipapirfondenes Forening (VFF) var beløpet for netto nytegning i fond fra norske privatkunder omtrent likt fordelt mellom aksjefond og kombinasjonsfond de første 5 måneder i 2017. Hedgefond burde i teorien kunne gi deg lavere risiko og i perioder kanskje høyere avkastning enn tradisjonelle kombinasjonsfond, spesielt i urolige markeder. Få kjenner til disse fondene, og de har stort sett vært forbeholdt profesjonelle investorer. Burde flere investorer ta en kikk på hedgefondene? Vi har sett på saken.

Hva er hedgefond

Fondskategorien «Hedgefond» rommer internasjonalt et stort antall fond med til dels svært ulike investeringsstrategier. Felles for alle er dog at de har friere rammer på sin forvaltning enn tradisjonelle fond, og ofte benytter shortposisjoner eller derivater (opsjoner/futures) i tillegg til å investere i aksjer og rentepapirer. Dette har den åpenbare fordel at det gir forvalteren flere muligheter å spille på, men gjør samtidig at det for investorer er vanskeligere å forstå hvordan fondet egentlig er posisjonert, og dermed hva slags oppførsel man kan forvente av det under ulike markedsforhold. 

Hedgefond som avanserte kombinasjonsfond

I vårt nylanserte fondssenter har vi for øyeblikket tilgjengelig 15 kombinasjonsfond og 4 hedgefond. Kombinasjonsfondene skiller seg fra hverandre hovedsakelig gjennom hvilket investeringsområde de retter seg mot (f.eks. Norge, Norden, Internasjonalt), samt på hvor fleksible mandat de har på fordelingen mellom aksjer og rentepapirer (fra veldig rigid f.eks. 60/40, til svært varierende, som f.eks. max 70% minimum 30% aksjer).

Hedgefondene vil tilbyr skiller seg fra kombinasjonsfondene ved at de i tillegg til å holde en varierende grad aksjer og rentepapirer også kan benytte shortposisjoner og derivater. Vi har ingen av de mer eksotiske hedgefondene som kun holder derivater/råvarer/valuta, men har fond som kan sees på som mer avanserte kombinasjonsfond. Slik er forskjellen:

Fondstype     Mulige posisjoner
Kombinasjonsfond
  • Aksjer og rentepapirer med en varierende brøk av fordeling mellom disse to aktivaklassene.
  • Long only - dvs forvalter kan bare kjøpe, og normalt ikke sikre sine posisjoner.
Hedgefond
  • Aksjer og rentepapirer med en varierende brøk av fordeling mellom disse to aktivaklassene.
  • Shortposisjoner i aksjer og indekser enten ved direkte shorting av aksjer, eller ved opsjoner/futures.
  • Andre posisjoner om fondet har mandat til det (råvarer, valuta etc)
  • Fondet kan (normalt) bevege seg fra mer enn 100% long til ev viss prosent short, gitt fondets mandat.

Fra et teoretisk synspunkt skulle man utfra dette kunne forvente følgende:

  1. Hedgefond vil trolig ha svakere prosentvis avkastning enn kombinasjonsfond ved lange perioder med oppgang i markedet, da de som regel alltid vil benytte en del av fondets midler til sikringsinstrumenter eller shortposisjoner, som er ulønnsomme når markedet kun stiger. Det er også noe høyere transaksjonskostnader ved å kjøpe disse instrumentene, og enkelte derivater faller i verdi over tid (fallende tidsverdi).
  2. Hedgefond vil trolig gjøre det bedre enn kombinasjonsfond i korreksjoner eller perioder med kraftig nedgang i markedene. Shortposisjoner og sikring demper svingningene, men også disse fondene svinger som oftest noe i takt med markedet, dog i mindre grad. 

I teorien kunne man laget fond som sto helt stille eller steg når markedet falt, men i praksis ser man sjelden dette. Fondet måtte da hatt en sikringsgrad (netto short) på 100% eller mer, og dette er relativt uvanlig. Hedgefondene vi tilbyr har alle lavere sikringsgrader enn dette, og kan forventes å svinge i takt med markedet, men altså med lavere svingninger enn et tilsvarende kombinasjonsfond som ikke benytter noe sikring.

Her forklarer hedgefondforvalter Christian T. Nygaard strategien til fondet Pareto Nordic Alpha:

Hvordan fungerer det i praksis?

For å få et så relevant sammenligningsgrunnlag som mulig innenfor vårt tilgjengelige fondsunivers har vi her satt de nordiske hedgefondene Pareto Nordic Alpha og Sector Sigma Nordic opp mot kombinasjonsfondene Pareto Nordic Return og Delphi Kombinasjon. Alle disse fondene har nordisk investeringsmandat, men ellers ulike forvaltningsstrategier. Setter man de i samme tabell blir det slik:

Til sammenligning har den nordiske VINX30 indeksen for avkastning i aksjemarkedet gitt 8,67% hittil i år, 13,3% siste år, 0,38% siste 2 år og 15,36% siste 3 år. En OK, men ikke spesielt god periode. Også obligasjonsmarkedet har vært preget av betydelige svingninger disse 3 år, særlig i høyrente (high-yield), der noen av disse fondene er aktive. Grafisk ser bildet slik ut:

Vi ser at begge kombinasjonsfondene har slått den nordiske aksjeindeksen betydelig i denne perioden, og har en imponerende avkastningshistorikk. Svingningene i fondene har imidlertid vært merkbare i enkelte perioder, noe vi særlig ser ved starten av 2016. Fondene har dog svingt klart mindre enn indeks, noe man også skulle forvente gitt deres beholdning av rentepapirer. Fondet Pareto Nordic Return har hatt noe høyere svingninger enn Delphi Kombinasjon, som det fremkommer av både tabellen og grafen. Dette kan trolig forklares med at fondet har holdt en noe høyere aksjeandel.

  Pareto Nordic Alpha Sector Sigma Nordic Pareto Nordic Return Delphi Kombinasjon
1 års standardavvik 6,24% 6,25% 7,34% 5,38%
3 års standardavvik 7,16% 6,09% 8,15% 6,53%
Aksjeandel brutto 73% 85,25% 84% 53,5%
Aksjeandel netto 57% 48,6% 84%

53,5%

    (Nettoposisjon er lavere enn brutto på grunn av shortposisjoner.)

Hedgefondene har også begge levert positiv avkastning i perioden, men lavere enn de tradisjonelle kombinasjonsfondene. Pareto Nordic Alpha har gjort det vesentlig bedre enn den nordiske aksje-indeksen, mens Sector Sigma Nordic er mer på linje med indeks. Begge fond har dog mye lavere svingninger enn indeksen. Sigma Nordic har også lavere svingninger enn Pareto Nordic Alpha, noe som ser ut til å skyldes en høyere grad av sikring (hedging) av fondets portefølje.

Men ingen kjøper hedgefond, eller endog kombinasjonsfond om man er ekstremt bull på markedet. Det er derfor hvordan fondene gjør det i dårligere perioder som er mest interessant å se på. Tar vi for oss fallet ved starten av 2016 som et eksempel får vi følgende circatall for fall fra topp til bunn.

Nordisk aksjeindex VINX30         -19,8%
Pareto Nordic Alpha                       -9,2%
Sector Sigma Nordic                      -6,3%
Delphi Kombinasjon                       -9,7%
Pareto Nordic Return                    -12,0%

Konklusjon: Som forventet

Konklusjonen er at fondene ser ut til å levere det de skal, og som kan forventes av de. Kombinasjonsfondene vi har sett på i denne undersøkelsen er begge veldig gode fond, og investorer som vil ha nær aksjeavkastning men med lavere risiko kan med fordel velge disse. Hedgefondene kan først og fremst forventes å gjøre det bedre enn de fleste andre fond når markedet faller tilbake, og når vi før eller siden får noen betydelige fall i aksjemarkedet vil dette kunne være svært verdifullt. Jo høyere sikringsgrad, jo mindre fall får fondet (ref. Sector Sigma Nordic). I perioder med oppgang er dog en høy sikringsgrad et hinder for å få full nytte av oppgangen. Sammenlignet med plasseringer i de enda sikrere rentefondene kan dog hedgefond være et veldig godt alternativ, om enn med en noe mer ugjennomsiktig investeringsstrategi.

PS: Artikkelforfatteren har på det nåværende tidspunkt en liten post i hedgefondet Pareto Nordic Alpha som en del av en bredere portefølje. Det må ikke tolkes som en kjøpsanbefaling.

Kilder for data er Morningstar, Infront og fondene selv. Du finner link til ytterligere informasjon om hvert fond inne på kursoppslagssidene i vårt fondssenter.

Kunder kan nå samle sine fond og aksjer hos Pareto. Med aktiv konto hos oss får du full tilgang til våre analyser og estimater på selskaper vi følger i Norge, Sverige og øvrige markeder. Les mer om våre tjenester her, eller benytt vårt velkomsttilbud under. Registrering med bank-ID på 3 minutter.

3 siste fra Pareto:

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å sende dette skjemaet samtykker du til at Pareto Securities kan sende deg nyhetsbrev. Du samtykker i tillegg til at vi lagrer ditt navn, telefonnummer og epost-adresse. Du kan lese mer om hvordan vi behandler personopplysninger i vår personvernerklæring.