Gå til innholdet

En krone for 70 øre

Hva om det fantes investeringer som kostet 70 øre pr 1 krone i regnskapsmessige verdier, og disse verdipapirene i tillegg betalte 7% årlig utbytte til eieren? For godt til å være sant? Les vår rapport om de norske Sparebankene.

Økte kapitalkrav og tapsavsetninger presser kursene

De norske sparebankene Pareto Securities har analysedekning på har alle falt betydelig i kurs fra sine toppnoteringer. Det er i hovedsak to forklaringer til dette. Den ene er økte kapitalkrav fra Finanstilsynet som har gjort at flere banker har måttet gjøre noe med kapitalstrukturen sin. Det andre er høyere tapsrisiko som følge av oljeprisfall og utfordringer i norsk økonomi. I dagens situasjon anser vi det nå som sannsynlig at bankene har nok kapital til å møte myndighetenes kapitalforventninger innen utgangen av 2016.

70 øre for 1 krone. Hvordan kan det skje?

Gjennomsnittlig prising for bankene vi dekker er nå 0,7 i forhold til bokført egenkapital. Det betyr at man kjøper en krone av bankens egenkapital for 70 øre. Grovt forenklet består en banks balanse i hovedsak av penger, så hvordan man kan prises til under pari på krona må fremstå som merkelig for mange investorer. Forklaringen finner man ved å se nærmere på kapitalstrukturen. En bank har sammenlignet med vanlige industri- eller handelsbedrifter relativt lite egenkapital i forhold til den summen av penger de har lånt ut. Øvrig kapital hentes gjennom innskudd, i obligasjonsmarkedet, i interbank-lånemarkedet, pengemarkedet eller fra Sentralbanken. Samtidig stiller myndighetene gjennom Finanstilsynet krav til hvor stor egenkapitalen minimum må være i forhold til bankenes totale balanse. Dette kravet har blitt økt de senere år, og er nå i området mellom 13,5 og 15,5%.

For å oppfylle kapitalkravet kan en bank enten beholde mer av sin inntjenting internt gjennom å la være å utbetale utbytte, man kan selge eiendeler/lån, la være å vokse, eller hente mer egenkapital. Vi har sett eksempler på alle disse variantene i Norge siste år. Emisjonsrisikoen som er en av grunnene til at bankenes egenkapitalbevis handles til under pari i markedet, da en emisjon på grunn av den lave prisingen ofte får en relativt betydelig utvannende effekt på eksisterende eiere. Et kapitalbehov kan utløses av en nedskrivning av bankens eiendeler (balanse) eksempelvis som følge av økte utlånstap, som igjen bringer bankens egenkapitalbrøk ned under myndighetenes krav. Prising under bokførte verdier er også et tegn på at markedet forventer at kaptialavkastningen i bankene er lavere enn investorenes kapitalkrav i perioden. Dette er spennende finans!

Bankene ansees å ha nok kapital

Etter den nylig annonserte emisjonen i Sparebanken Sør (der Pareto Securities sammen med DNB  Markets er tilrettelegger)  anser vi nå at samtlige banker vi følger har nok egenkapital til å oppfylle Finanstilsynets mål innen utgangen av 2016. Når kapitaldekningsgraden er oppfylt vil bankene igjen være i stand til å vokse normalt, samt utbetale høyere utbytter. Dette ventes igjen være understøttende for en mer normal prising av bankenes egenkapitalbevis, med andre ord: Kursoppgang.

Risikofaktorer

En dypere nedtur i Norsk økonomi enn ventet med dertil høyere lånetap  vil generelt være den største risikofaktoren for en bank. I tillegg er bankene avhengige av et velfungerende kredittmarked, så tilstramming av likviditet i dette markedet vil være ugunstig. Våre analytikere har beregnet tapsavsetninger for hver enkelt bank, og anser disse som håndterbare i dagens situasjon.

Vi finner derfor sektoren attraktivt priset på en gjennomsnittlig pris/bok på 0,7 basert på våre 2016-estimater, og en gjennomsnittlig direkteavkastning på 7% for 2017. Vi har nå kjøpsanbefaling på alle bankene vi har analysedekning på med unntak av Sandnes Sparebank som fortsatt står på "hold". For konkrete kursmål og estimater for hver enkelt bank, se vår ferske kvartalsoppdatering for norske sparebanker.


Siste analyse 11 mars 2016: Quarterly Review, Norwegian Savings Banks

 

Denne artikkelen er laget av Pareto Securities AS (“Pareto”). Pareto fraskriver seg ethvert ansvar for bruk av innholdet. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko. For ytterligere informasjon om relevante definisjoner, metoder, risiki, interessekonflikter, ansvarsfraskrivelser mv, vennligst se våre nettsider www.paretosec.com.

Relaterte artikler:

Ny analyse av 13 sparebanker

22.03.2016 av Karl O. Strøm, basert på analyse av Vegard Toverud og Sindre Sunde

3 siste fra Pareto:

SRBANK

MORG

SADG

NONG

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å sende dette skjemaet samtykker du til at Pareto Securities kan sende deg nyhetsbrev. Du samtykker i tillegg til at vi lagrer ditt navn, telefonnummer og epost-adresse. Du kan lese mer om hvordan vi behandler personopplysninger i vår personvernerklæring.