Gå til innholdet

Derfor bør du handle ETFer

ETF-er er børshandlede fond. I USA dominerer disse fondsmarkedet både for investorer og tradere Hva bør du vite?

ETF-er er børsnoterte fond som kan handles i markedet på samme måte som en aksje. Den åpenbare fordelen fremfor tradisjonelle fond er at du kan kjøpe og selge ETF-ene når du vil til den kursen du ser i markedet. De fleste ETF-er lette å forstå ved at de på en oversiktlig måte gir eksponering mot kjente indekser, på lik linje med tradisjonelle indeksfond. Fondstypen har derfor blitt svært populær blant både investorer og tradere, og i USA dominerer ETF-er nå fondsmarkedet. Også i Europa begynner utvalget av fond å bli godt, men av regulatoriske grunner er det vanskeligere å orientere seg i ETF-markedet på denne siden av Atlanterhavet. 

Invester langsiktig i ETF

For langsiktige investorer er ETF-er sammenlignbare med de tradisjonelle indeksfondene. Disse er populære fordi forvaltningskostnadene er lave, og det er lett å forstå hva du har investert i. De fleste ETF-er og indeksfond følger kjente enkeltland-indekser som f.eks. Oslo Børs OBX index, Sveriges OMXS30, USA’s S&P 500, Euro Stoxx 50, tyske DAX, eller indekser som inneholder flere markeder, eksempelvis Norden, vekstmarkeder eller verdensindeksen. I de senere årene har det også kommet ETF-er som inneholder et mer spesialisert utvalg aksjer, f.eks. med eksponering mot smalere sektorer, eller der aksjer er plukket ut etter matematiske/kvantitative kriterier. I USA er det mange av disse, mens utvalget i Europa er mer beskjedent.

ETF-er for trading

Handel direkte i markedsindeksene har lenge vært utbredt blant profesjonelle tradere, og det er da derivater som indeksfutures og indeksopsjoner som er mest handlet. Gearede ETF-er gjør denne type handel tilgjengelig for et bredere publikum. Disse instrumentene er fond med store kortsiktige bevegelser og er derfor velegnet til trading, men mindre egnet til langsiktige posisjoner.

Likviditet i ETF-er

Det hender kunder er bekymret for likviditeten ved kjøp av ETF-er fordi det tidvis ser ut til å være lite handel i dem. I alle ETF-er er det en market-maker som stiller kjøps og salgskurser i tillegg til kjøps- og salgsinteresse fra andre investorer. I ETF-er basert på de store markedsindeksene er disse kjøps- og salgskursene oftest gode, og volumet som tilbys for kjøp/salg er som regel stort. Dette fordi det også handles futures på disse indeksene, noe som gjør at market-maker kan basere seg på likviditeten i disse når de stiller kurser.

I de fleste ETF-er er det som regel ikke noe problem å handle for et par millioner om gangen, med kun 0,1-0,3 % forskjell på kjøps- og salgskurs (og der da teoretisk «riktig» kurs vil ligge i midten). Om du skal gjennomføre spesielt store ordre kan det være aktuelt å ringe denne inn til oss, så tar våre profesjonelle meglere direkte kontakt med market-maker bak fondet.

Kostnader ved ETF-handel

Når du setter penger inn i tradisjonelle fond vil du motta fondsandeler for hele det investerte beløpet, men du handler til ukjente kurser som først blir kjent påfølgende dag. I ETF-er kan du på oversiktlig måte se kjøps- og salgskurser i markedet, og handle på disse. Ved kjøp av ETF-er vil det påløpe kurtasjekostnader, på lik linje som ved aksjehandel. Kjøper du utenlandske ETF-er vil du enten kunne gjøre opp i utenlandsk valuta (om du har valutakonto), eller at vi veksler for deg.

Handle ETF-er hos Pareto Securities

På vår handels- og analyseplattform kan du se en oversikt over de ETF-ene som er notert på børser i Norden, og som kan handles via våre nettsider. Gjennom Web Trader, Pareto's mobilapp og topproduktet Active Trader kan du handle aksjer og ETF-er i hele 14 forskjellige aksjemarkeder som tilsammen dekker ca. 80 % av verdens kapitalmarked. Særlig i USA, Tyskland og UK er utvalget av ETF-er stort. Se mer om europeiske ETF-er i dette innlegget. Du vil finne ETF-er notert i de forskjellige markedene gjennom verktøy/markedsliste i Web Trader og Active Trader.

For US-listede ETF-er kan vi forøvrig anbefale nettstedet ETF-database, som har et godt søkeverktøy. Etter at du har funnet et egnet fond her kan du handle det via Paretos handelsplattform. Forøvrig har fondsleverandørene ofte veldig bra nettsider, med god oversikt og informasjon om deres fond. Noen har norske nettsider, som f.eks. XACT Fonder eller iShares/Blackrock. En ulempe ved amerikanske ETF-er er at de ikke kan eies på en aksjesparekonto. Ønsker du eksponering mot amerikanske indekser kan du finne et stort utvalg av europeisk registrerte og noterte ETF-er. Ofte kommer disse fra samme leverandør som eier eller driver de mer kjente amerikanske variantene. Mer om disse her.

I sum kan man si at ETF-er er gode og spennende investeringsprodukter, som gir flere muligheter for både investorer og tradere. Sammen med enkeltaksjer og tradisjonelle fond er ETF-er kommet for å bli, og er et element vi venter å se aktivt brukt av stadig flere, også i Norge. 
 


 

Toppbildet er fra Pixabay.

Denne artikkelen er laget av Pareto Securities AS (“Pareto”). Pareto fraskriver seg ethvert ansvar for bruk av innholdet. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko. For ytterligere informasjon om relevante definisjoner, metoder, risiki, interessekonflikter, ansvarsfraskrivelser mv, vennligst se våre nettsider www.paretosec.com.

3 siste fra Pareto:

OBXEXDBULL

OBXEXDBEAR

XACT OMXS30

xdax

Meld deg på vårt nyhetsbrev