Gå til innholdet

Valutasikrede fond

Med historisk store bevegelser i norske kroner er valutasikrede fond mer aktuelt enn noensinne. Men hva er valutasikring, og hvor finner du slike fond? Vi ser på saken.

Kjøper du et aksjefond* som eier utenlandsk noterte selskaper vil din avkastning avhenge både av kursutvikling (+ utbytte) på aksjene i sitt lokale marked, og av vekslingskursen mellom norske kroner og den aktuelle utenlandske valuta. Dette betyr at det er to faktorer som påvirker verdiutviklingen din i stedet for en. Skal man bry seg om dette, og kan man i så fall gjøre noe med det. Svarene er tja og nja.

*Gjelder også for rentefond. Effekten er den samme, men med "rente" i stedet for "utbytte".

Bør man valutasikre?

Det er ikke noe fasitsvar som passer i alle markedssituasjoner på dette spørsmål, men det fins visse effekter å ta hensyn til:

Begrenset langsiktig systematisk effekt: Mesteparten av tiden er bevegelsene i valutamarkedet små i forhold til kursbevegelsene på enkeltaksjer. Det er også slik at den underliggende trenden i aksjemarkedet er opp over tid, med den langsiktige verdiskaping i bedriftene som den underliggende driver. I valutaen er det ikke noen sammenlignbar underliggende driver i en forutsigbar retning. Med dette menes ikke at det ikke kan være betydelige kortsiktige og mellomlangsiktige trender i valutamarkedet som har stor betydning på enkeltår, og endog flere år på rad. Over tiår har imidlertid valutabevegelsene en tendens til å jevne seg ut. 

Måleproblem: Et annet poeng er at valutakurs i mange tilfeller er et målespørsmål. Tenk f.eks. på selskaper som Equinor, Mowi eller Hydro. De er notert på Oslo Børs, men har mesteparten av sine inntekter i utenlandsk valuta. De kan også ha flere ansatte ute enn hjemme, og har ofte tatt opp gjeld i utenlandsk valuta. Dette betyr at de er innevevd i den internasjonale økonomien, og valutabevegelser vil uansett slå ut i kursene deres. Ser man på sammenlignbare selskaper ute og hjemme, og justerer så kursen er i felles valuta blir ofte forskjellene i mellom utviklingen mye mindre. Kapitalmarkedet er rett og slett internasjonalt.

Kostnader: For et fond er det også visse kostnader ved å valutasikre. Disse er små, men skal man sitte langsiktig i fondet vil systematisk noe høyere kostnader ha betydning over tid.

Så om man bør valutasikre blir altså en vurdering av flere faktorer. Men det kommer selvsagt også an på nivå. Selv om det ikke er noen klar, langsiktig, underliggende trend i valutamarkedet så kan man jo ha en oppfatning om et nivå er "høyt" eller "lavt". Få vil vel påstå annet enn at eksempelvis USD (chartet under) er historisk høy mot NOK i skrivende stund. Det samme kunne vi vist for EUR. Vær dog oppmerksom på at valutabevegelser skyldes langsiktige makroøkonomiske drivere, og en tilstand man syns er ekstrem kan vare lenger enn man tror. Kanskje mye lenger. 

USD mot NOK historisk
USD mot NOK siden 1990 (stigende kurve betyr svekket krone - dvs må betale mer pr USD).

Kan man lett valutasikre?

Svaret på dette er som nevnt i innledningen "nja". Grunnen til dette er todelt. For det første er det jo teoretisk mulig å valutasikre sine posisjoner selv. Dette er imidlertid løsninger som i praksis kun er aktuelle for profesjonelle investorer, og for store beløp. Den andre grunnen til å si nja er at det fins valutasikrede fond, men utvalget er begrenset. En europeisk undersøkelse gjort av Morningstar viste at kun 8% av aksjefondene i Europa tilbyr en valutasikret klasse, og kun 4% av samlet investert kapital er plassert i slike fond. 

Men det fins fond gode fond, og utvalget kan være tilstrekkelig til at du får gjort det du ønsker. Jeg går i denne artikkel ikke inn på hvordan fondene valutasikrer. Dette er litt teknisk, og forvalterne benytter litt forskjellige metoder. Snakket dog med en stor forvalter i dag, for å være sikker på at jeg skjønte hva de gjorde, at kundene oppnådde det de var ute etter, og at det ikke var noe skjult risiko. Det korte svaret er: Ja. Valutasikrede fond er enkelt og greit. Du sikrer det nivå du til enhver tid kjøper deg inn på. KLP har skrevet et notat om temaet her.

Valutasikrede fond i Pareto Securities Fondssenter

Vi har for øyeblikket ca 400 fond tilgjengelig i vårt fondssenter, og åpner stadig flere når kunder spør etter det, eller vi finner noe spesielt interessant. Denne uke åpnet vi 33 KLP-fond, og av disse er 7 valutasikret:

  • KLP Aksje USA Indeks IV
  • KLP Aksje Global Indeks IV
  • KLP Aksje Global Flerfaktor II
  • KLP Aksje Asia Indeks IV
  • KLP Aksje Europa Indeks IV
  • KLP Obligasjon Global II

I tillegg er det flere av fondene fra andre leverandører som er valutasikret. De fleste av disse er rentefond, og en komplett oversikt har vi ikke for øyeblikket. Nedenfor finner du de vi har funnet, og vi vil oppdatere listen om flere dukker opp:

  • Odin Kreditt C (Global Bond - NOK Hedged)
  • Alfred Berg Kort Stat (Global Bond - NOK Hedged)

Slik fremstår forskjellen siste året for fondene KLP AksjeUSA Indeks III (ikke valutasikret) og IV (valutasikret). Som man ser er det usikrede opp 10,27% i NOK, mens det sikrede er ned 12,79%. Forskjellen skyldes USDNOK +30,17% siste år.

Valutasikret og ikke- valutasikret fond. Ekstrem forskjell siste år.
Chartet viser den ekstreme effekten valuta har hatt siste år. USD er opp 30% mot NOK og gjør at det usikrede USA-fondet er 10% i pluss, mens det sikrede er 12% i minus. Kilde Infront og Morningstar.

Hvordan finne, og handle fondene

Vi har ingen egen søkefunksjonaliet for valutasikrede fond i vårt fondssenter på kundewebben ennå, men dette settes på listen til videre utvikling. Ved å ta utgangspunkt i fondene over får du en grei start. Du kan også søke på nett, og finne info der. Leverandørenes nettsider, og fondenes prospekter og KIID-dokumenter er uansett fasiten. Er det fond du ønsker vi skal ta inn i vårt fondssenter, så ta kontakt. Vi vil så sjekke om det er mulig å åpne fondet, og som regel ha det handlbart innen noen dager.

Pareto Securities Fondssenter finner du på vår kundeweb etter innlogging under "Fond".

Attraktivt nykundetilbud

Vi har et svært godt nykundetilbud for de som ønsker å teste våre tjenester. Opprett en aktiv konto, og du kan handle til minimumskurtasje NOK 19,00 (0,03%) på Oslo Børs første 3 måneder. I tillegg får du en kostnadsfri test av den populære handelsapplikasjonen Web Trader (for PC og mobil), og tilgang til våre analyser i samme periode. Vi hjelper deg gjerne med å flytte porteføljen fra en annen bank/megler, og kan også motta allerede belånte porteføljer til svært gode lånebetingelser. Les mer og registrer deg via banneren under:

19 ut 19 - Spesialtilbud fra Pareto

Denne artikkelen/videoen er laget av Pareto Securities AS (“Pareto”). Pareto fraskriver seg ethvert ansvar for bruk av innholdet. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko. For ytterligere informasjon om relevante definisjoner, metoder, risiki, interessekonflikter, ansvarsfraskrivelser mv, vennligst se våre nettsider www.paretosec.com.

Meld deg på vårt nyhetsbrev