Gå til innholdet

Skattemelding og rapportering for investeringer hos Pareto

Her finner du viktigste frister for skattemelding og årsoppgjør for privatpersoner og selskaper hos Pareto Securities.

I skattemeldingen er det temaet "Finans" som er relevant i forbindelse med rapportering av investeringene dine. Heldigvis har du litt tid på deg:

  • Innen 31. mars skal du ha mottatt skattemeldingen. Denne må du kontrollere og eventuelt endre før du leverer den inn. 
  • 30. april er frist for å endre og levere aksjeoppgaven og skattemeldingen for privatpersoner.
  • 31. mai er frist for å levere skattemeldingen for personlig næringsdrivende.
  • 31. mai er frist for å levere skattemelding for selskap
  • 30. juni og 31. juli er frist for selskapets årsregnskap

Her finner du nyttig informasjon om aksjeoppgaven fra Skatteetaten. 

Les mer om de viktigste fristene for selskaper lengre ned i innlegget.

Her finner du alle oppgaver og rapporter

Årsoppgaven for dine VPS-registrerte verdipapirer finner du i postkassen din hos Euronext VPS. Du finner en link til VPS under "Min konto". 

Under "Min konto" finner du også skatterapporten for 2022 og tidligere år. Du kan både laste ned rapporten i PDF og i Excel-format, hvis du ønsker det. Behøver du mer detaljer kan du finne frem sluttsedlene dine, og se alle transaksjonene dine via porteføljerapporten. Husk å endre datointervallet for å få frem transaksjonene i perioden du ønsker.

Rapportering for din aksjehandelskonto

Vi rapporterer det meste for din aksjehandelskonto, men du må kontrollere at alt stemmer. Spesielt bør du dobbeltsjekke:

  • Kredit/debitrenter
  • Innskudd/gjeld
  • Provisjon for utlån av verdipapirer
  • Renter/kostnader for verdipapirlån
  • Informasjon om utenlandske beholdninger og beholdninger som er flyttet til Pareto Securities i løpet av 2022

Du må selv rapportere kostnader for realtidsløsninger.

Beholdninger i utenlandske verdipairer som ETN-er, ETF-er, warrants og lignende blir ikke automatisk rapportert inn til Skatteetaten av oss. Det innebærer at du selv må rapportere gevinst/tap og beholdninger i denne type verdipapirer. Det samme gjelder kostnader tilknyttet realtidsløsninger. Kostnader for realtidsløsninger finner du i transaksjonslisten din.

Rapportering for aksjesparekonto

Vi rapporterer alt for deg, men du må kontrollere at alt stemmer.

De viktigste fristene for ditt investeringsselskap 

30. april: Din private skattemelding

Fristen for å gjøre eventuelle endringer på din private skattemelding er 30. april. En av de vanligste formene for å gi selskapet mer likviditet er et lån fra aksjonær. Renteinntekter som du som aksjonær får på dette lånet skal inn på din private skattemelding. Det er vanlig å fastsette en rentesats som holder seg under nivået for ekstrabeskatning av privatpersoner. 

Det er også viktig å tenke på formuesverdien på ditt investeringsselskap som skal inn på din private skattemelding. Vanligvis benyttes formuesverdi fra året før inntektsåret, som Skatteetaten automatisk henter. Har man derimot gjennomført en kapitalendring i selskapet, enten i form av en kapitalforhøyelse eller en restrukturering, skal man bruke formuesverdien fra inntektsåret, og det er derfor viktig å ha denne klar før 30. april.

31. mai: Selskapets skattemelding

Når skattemeldingen skal leveres for ditt investeringsselskap er det mange ting man skal huske på.

Blant de viktigste av dem er å levere riktig skattemessig realisert gevinst og utbytter. Her spiller fritaksmetoden en sentral rolle. Det skal ikke skattes av realiserte gevinster på salg av aksjer i selskaper som er skattemessig tilhørende land som er under EU/EØS. Det betyr og at man ikke får fradrag på skatten dersom man realiserer et tap når man selger aksjer i slike selskaper. Videre er det bare 3 prosent av utbyttene som mottas fra selskaper innenfor EU/EØS som regnes som skattbar inntekt. Dette er bare en liten del av hva som må være på plass før 31. mai.

30. juni og 31. juli: Selskapets årsregnskap

Årsregnskap, og eventuelt årsberetning, skal fastsettes senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Det vil si at generalforsamlingen skal ha behandlet årsoppgjøret før 30. juni. Da skal komplett årsregnskap med noter være ferdigstilt og klar til innsendelse. Her er det viktig å sette seg inn i de nyeste kravene som kom med endringen i regnskapsloven som ble vedtatt 1. juli 2021.

Les hvilke tre ting som flere selskaper glemmer av i årsoppgjøret.

Aider bistår deg med årsoppgjør og skattemelding

Det er altså mye man skal forholde seg til og mange frister man skal opprettholde. Gjennom samarbeidet mellom Aider og Pareto Securities kan Aider enkelt bistå deg med å levere et komplett årsoppgjør og skattemelding med riktig skattemessig gevinstberegning og årsoppgjør i tråd med lover og regler. Les mer om samarbeidet med Aider.

Les også: Ferdig årsregnskap, bokføring og rapportering av verdipapirhandel for deg med aksjeselskap

Meld deg på vårt nyhetsbrev