Gå til innholdet

DNB Global Lavkarbon - Faktorfond med miljøprofil

Ønsker du et spennende faktorfond som også fokuserer på bærekraft og lave Co2-utslipp? Ta en kikk på nylig startede DNB Global Lavkarbon.

De fleste som gjør investeringer i fond har som hovedmål å få god avkastning på sin kapital. Oppmerksomheten er imidlertid økende for den effekt den enkeltes investeringer har på kapitalbruken i samfunnet, og stadig fler ønsker å ha en etisk og miljøvennlig profil på sine investeringer. Det er derfor gledelig at den tid er forbi da det kunne være et motsetningsforhold mellom disse to hensynene. Stadig flere alternativer dukker nå opp for den som vil kombinere utsikter til god avkastning med klare krav til bærekraft og miljø.

Et nytt og spennende alternativ blant disse er fondet DNB Global Lavkarbon som ble startet opp sommeren 2017. Fondet kombinerer flere av de egenskaper som er etterspurt av dagens fondsinvestorer.

  • Globalt investeringsmandat gir maksimal tilgang til interessante investeringer, og god risikospredning.
  • En kvantitativ investeringsmodell sikrer objektivitet og klare kriterier for investeringene, dog med en erfaren forvalter til å overse modellen.
  • Fondet har høy etisk standard i sine investeringer, og går i tillegg etter selskaper som har et spesielt lave CO2-utslipp i sin virksomhet.


Forvalter Ole Jakob Wold forklarer fondets investeringsstrategi

Dynamisk faktormodell

Fondet har altså en klar miljøprofil i valg av sine aksjer, men søker samtidig å oppnå maksimal avkastning på kapitalen. I dette arbeidet benyttes en såkalt "dynamisk faktormodell", som er utviklet og styrt av forvalter Ole Jakob Wold. Selv om DNB Global Lavkarbon er forholdsvis nystartet har Wold lang erfaring innen kvantitative investeringsmodeller, blant annet som mangeårig leder for kvantitative investeringer hos Alfred Berg, og som senior porteføljeforvalter hos den internasjonale giganten Guggenheim før han gikk til DNB i 2017. Det vil forøvrig ikke overraske oss om vi kommer til å se flere kvantitative fond fra DNB forvaltet av denne mannen.

At fondet styres av en faktormodell betyr at forvalters computere er programmert til å gå igjennom hele investeringsuniverset på leting etter selskaper som scorer høyest på en rekke kriterier (faktorer). Tradisjonelt kan dette være fundamentale faktorer som eksempelvis kvalitet/stabilitet i inntjeningen, eller lav prising i forhold til underliggende verdier. Faktorene kan også være tekniske, slik at fondet ser etter aksjer i opptrend eller som oppviser vending i underliggende momentum. 

Flere kjente fond benytter slike faktormodeller, med kanskje Storebrand Global Multifaktor og Alfred Berg Global som de mest kjente som for tiden kan kjøpes i vårt fondssenter. Begge disse benytter en multifaktor modell, der porteføljen spres på flere av de nevnte faktorene samtidig. Det fins også en rekke enkelt-faktor ETF'er i USA, eksempelvis SIZE (store selskaper), MTUM (momentum) og VLUE (verdiaksjer).
  I kontrast til disse benytter DNB Global Lavkarbon en dynamisk multifaktor modell, der fondets vektlegging av de ulike faktorene kan variere. Man søker rett og slett å fange opp hvilke faktorer som har mest medvind i markedet til enhver tid. Forvalteren utdyper her hvordan dette fungerer:


Ole Jakob Wold viser hvordan fondets faktormodell fungerer.

Resultater, kostnader etc.

DNB Global Lavkarbon har kort historikk, men har foreløpig ikke vist en avkastning som avviker veldig mye fra det kjente indeksfondet DNB Global Indeks (se graf). Kostnaden er høyere enn for indeksfondet med 0,76% vs 0,31% årlig. Dermed plasserer DNB Global Lavkarbon seg prismessig under det aktivt forvaltede DNB Global på 1,4%, og på linje med øvrige multifaktor konkurrenter som Storebrand Global Multifactor på 0,75% årlig kost.

DNB Global Lavkarbon vs DNB Global Indeks
DNB Global Lavkarbon vs DNB Global Indeks hittil i år.

Ønsker du å investere med en bærekraftig og miljøvennelig profil, og samtidig benytte en en faktormodell styrt av en av Norges ledende eksperter på dette området fremstår således DNB Global Lavkarbon som et aktuelt valg. Mer informasjon om fondet finner du her på vår kundeweb, inkludert KIID-dokumenter og link til forvalters hjemmeside.

Fondet kan kjøpes i vårt fondssenter på Paretos kundeweb, sammen med mer enn 300 øvrige fond. I kategorien for "ESG" (Environment, Social & Governance) har vi for øyeblikket 25 fond, og i kategorien "Multifaktor" har vi 5.

Kunder kan nå samle sine fond og aksjer hos Pareto, på vanlig konto eller den nye Aksjesparekonto. Med aktiv konto hos oss får du full tilgang til våre analyser og estimater. Les mer om våre tjenester her, eller benytt vårt velkomsttilbud under. Registrering med bank-ID på 3 minutter.

 

3 siste fra Pareto:

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å sende dette skjemaet samtykker du til at Pareto Securities kan sende deg nyhetsbrev. Du samtykker i tillegg til at vi lagrer ditt navn, telefonnummer og epost-adresse. Du kan lese mer om hvordan vi behandler personopplysninger i vår personvernerklæring.