Gå til innholdet

Nyheter

Siste analyse

Financial calendar

Om selskapet/Verdipapiret

XACT OMXS30 er et børshandlet indeksfond som følger OMXS30-indeksen. Fondet investeres i de 30 største og mest omsatte aksjene på Stockholmbörsen, som tilsammen utgjør OMXS30-indeksen. Fondet passer for deg som vil ta del i Stockholmsbörsens avkastning uten å velge enkeltaksjer. Fondets lave forvaltningsavgift gjør at det attraktivt for både kortsiktige og langsiktige investorer som vil ha eksponering mot store svenske selskap.

Det omsettes forøvrig standardiserte opsjoner og futures på OMXS30 indeksen, noe som sikrer svært god likvididet og smale spreader (forskjell mellom kjøps- og salgskurser).

Klikk her for oversikt over hvilke aksjer som inngår i OMXS30-indeksen.

Klikk her for fondets hjemmeside.

Markedsdata er levert av Infront

Siste nytt fra Pareto

Artikler om XACT OMXS30

Edge

Kunnskap, gode ideer og de beste verktøyene

Bli kunde hos Pareto