Gå til innholdet

Nyheter

Siste analyse

Financial calendar

Om selskapet/Verdipapiret

XACT BULL er et fond med gearing/brekkstang effekt. Fondet er konstruert for å gi en avkastning ca 1,5 ganger så mye som forandringen i den svenske OMXS30-indeksen på daglig basis. Dette betyr at når OMXS30-indeksen stiger med 1% på en børsdag, stiger XACT Bull med circa 1,5%.

Fondet gir altså en kortsktig eksponering mot OMXS30. Dette er en fortkortelse for OMX Stocholm 30, som er en indeks over de 30 mest omsatte aksjene på Stockholmbörsen. OMXS30-indeksen kan også handles gjennom børsnoterte futures og opsjoner, og det handles også standardiserte opsjoner på alle aksjene som inngår i indeksen.

Gearede ETF'er (Bull- og Bear-fond) er populære blant tradere, men i mindre grad egnet som et alternativ til langsiktige fondsplasseringer. For dette formål er ugearede fond som XACT OMXS30 ansett som et bedre alternativ.

Sett deg grundig inn i hvordan XACT Bull fungerer. Mer info på fondsleverandørens hjemmeside her.

Markedsdata er levert av Infront

Siste nytt fra Pareto

Artikler om XACT BULL

Edge

Kunnskap, gode ideer og de beste verktøyene

Bli kunde hos Pareto