Gå til innholdet

Nyheter

Siste analyse

Financial calendar

Om selskapet/Verdipapiret

DOF er et norsk offshore rederi dannet i 1981 og har i dag en av de største og mest moderne OSV flåtene i verden. I tillegg til å ha en stor flåte av både ankerhåndterere og forsyningsskip, har DOF en betydelig Subsea konstruksjonsvirksomhet gjennom en 51 % eierandel i DOF Subsea. DOF Subsea eier en rekke offshore konstruksjonsskip og har i tillegg en ingeniørstab som foretar bl. a konsept design og inspeksjons- og vedlikeholdstjenester på offshore infrastruktur. Gjennom Norskan Offshore har også DOF siden 2001 bygget opp en moderne flåte i Brasil.

Markedsdata er levert av Infront

Siste nytt fra Pareto

Artikler om DOF

Edge

Kunnskap, gode ideer og de beste verktøyene

Bli kunde hos Pareto