Gå til innholdet

Nyheter

Siste analyse

Financial calendar

Om selskapet/Verdipapiret

DNB OBX var det første børsnoterte fondet i Norge. Fondet er en ETF som har samme innhold og vekting som Oslo Børs OBX Index, og gir dermed på en enkel måte god eksponering mot det norske aksjemarkedet. 

OBX-indeksen er satt sammen av de 25 største og mest handlede selskapene på Oslo Børs, og de er vektet i indeksen etter deres markedsverdi. Hvilke selskaper som inngår i indeksen justeres halvårlig, i juni og desember. På OBX-indeksen og alle aksjene den består av handles det også standardiserte kjøps- og salgsopsjoner. Les mer om OBX-indeksen her.

DNB OBX er forvaltet av DNB Asset Management, men DNB Markets stiller løpende kjøps- og salgspriser som såkalt "marketmaker". For produktark og mer informasjon om DNB OBX, se fondets hjemmesider her.

Markedsdata er levert av Infront

Siste nytt fra Pareto

Artikler om OBXEDNB

Edge

Kunnskap, gode ideer og de beste verktøyene

Bli kunde hos Pareto