Gå til innholdet

Nyheter

Siste analyse

Financial calendar

Om selskapet/Verdipapiret

BW LPG er verdens største eier og operatør av store LPG-skip (VLGC - Very Large Gas Carriers). Selskapet drives fra Singapore og ble notert på Oslo Børs i 2013. LPG er en samlebetegnelse på gassene propan og butan, som er bi-produkter i prosessering av naturgass og raffinering av råolje. Gjennom nedkjøling gjøres gassen flytende før transport, ettersom dette er vesentlig mer arealeffektivt enn transport i flytende form. LPG brukes hovedsakelig til oppvarming og matlaging i husholdninger, samt som innsatsfaktor i petrokjemisk industri.

Selskapets nettside

Markedsdata er levert av Infront

Siste nytt fra Pareto

Artikler om BWLPG

Edge

Kunnskap, gode ideer og de beste verktøyene

Bli kunde hos Pareto