Gå til innholdet

Tester for handel med komplekse verdipapirer

For å kunne handle det som defineres som komplekse verdipapirer, blant annet unoterte aksjer, tegningsretter, ETF-er utenfor Norden og børshandlede verdipapirer (ETN-er), må du gjennomføre en egnethetstest for å avdekke dine investerings- og avkastningsmål. Du må også gjennomføre og bestå en kunnskapstest per produkttype. 

Du har kun to forsøk på å bestå hver kunnskapstest. Du bør derfor lese deg opp på de aktuelle informasjonssidene først. Du finner alle kunnskapstestene når du er logget inn under Innstillinger og Produkttester.
 

Unoterte og aksjerelaterte verdipapirer

For handel i unoterte og aksjerelaterte verdipapirer må du bestå en kort kunnskapstest som viser at du har tilstrekkelig med kunnskap om produktet. Du må besvare alle spørsmålene. 

Ta kunnskapstesten for unotert og aksjerelaterte verdipapirer

Les mer om unoterte og aksjerelaterte verdipapirer
 

Børshandlede verdipapir (ETN)

For å få tilgang til børshandlede verdipapirer må du bestå en kort kunnskapstest som viser at du har tilstrekkelig med kunnskap om produktet. Kunnskapstesten til børshandlede verdipapirer (ETN) er delt inn i to deler: «ETN-er» og «Unoterte og aksjerelaterte verdipapirer». Begge delene må fullføres.

Ta kunnskapstesten for børshandlede verdipapirer (ETN)

Les mer om børshandlede verdipapirer

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev