Gå til innholdet

Sparebanken Vest - Salg av Egenkapitalbevis

SVEG er blant landets mest lønnsomme banker, og tredje største sparebank i landet. Nå gjøres en transaksjon som vil øke bankens børsverdi betydelig.

Sparebanken Vest (børsticker SVEG) ble stiftet i 1823, har en sterk posisjon på Vestlandet og er i Norgestoppen på lønnsomhet målt i egenkapitalavkastning. Banken er Norges tredje største sparebank, men har ikke fremstått slik målt i børsverdi da en forholdsvis liten del av bankens egenkapital har vært notert for handel. Nå gjennomføres et betydelig nedsalg fra Sparebankstiftelsen, som vil øke bankens størrelse på børs og egenkapitalbevisets likviditet. I videoen over gir Banksjef Jan Erik Kjerpeseth en innføring i banken og forteller hva som nå skal skje. 

NY : Oppdatert 14.11.2019 - Praktiske detaljer og tegning nå tilgjengelig:

Kort oversikt over transaksjonen:

Utsteder

 • Sparebanken Vest 

Notert

 • Oslo Børs med ticker SVEG.

ISIN

 • NO 000 600 0900.

Type transaksjon

 • Salg av eksisterende egenkapitalbevis.

Indikativ pris intervall

 • NOK 52.00 - 58.00 per egenkapitalbevis. 
Total dealstørrelse
 • Totalt tilbudte egenkapitalbevis (inkludert overtildeling) blir 45,500,000 (tilsvarende NOK 2,366 - 2,639 millioner basert på indikativt prisintervall).
Selger
 • Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest

Tilbudsstruktur

 • Institusjonell tegning: Minimumstegning NOK 2,500,000. 
 • Retail tegning: Et offentlig tilbud, hvor Salgsegenkapitalbevis vil bli tilbudt til allmennheten i Norge med en nedre grense per bestilling på NOK 10 500 og en øvre grense per bestilling på NOK 2 499 999 for hver investor. Investorer i det offentlige tilbudet vil ha rett til å motta ett (1) vederlagsfritt bonusegenkapitalbevis ("Bonusegenkapitalbevis") for hvert tiende (10) Salgsegenkapitalbevis tildelt og levert til den relevante investoren opp til et beløp på NOK 500 000 (de tildelte og leverte Salgsegenkapitalbevisene som gir rett til Bonusegenkapitalbevis omtales som "Kvalifiserende Egenkapitalbevis"). En investors rett til å motta (i) den første halvparten av investorens Bonusegenkapitalbevis, rundet ned til nærmeste hele Bonusegenkapitalbevis, og (ii) den andre halvparten av investorens Bonusegenkapitalbevis, rundet opp til nærmeste hele Bonusegenkapitalbevis, er betinget av at den relevante investoren ikke selger eller på annen måte overfører noen av sine Kvalifiserende Egenkapitalbevis, herunder mottatte Bonusegenkapitalbevis, i perioden mellom datoen for levering av de Kvalifiserende Egenkapitalbevisene og henholdsvis 12 måneder og 24 måneder etter levering. Bonusegenkapitalbevisene vil bli levert av Stiftelsen, og Stiftelsen vil dekke alle kostnader tilknyttet dette. Flere bestillinger per investor er ikke tillatt. Investorer som ønsker å legge inn en bestilling som overstiger NOK 2 499 999, må gjøre det i det institusjonelle tilbudet.
 • Ansattilbudet: Ytterligere informasjon fremkommer i prospektet. 

Tilretteleggere

 • Joint Global Coordinators: Pareto Securities AS og Swedbank Norge i samarbeid med Kepler Cheuvreux.
 • Joint Bookrunner: Norne Securities AS.

Tidsplan:

Tegningsperiode (retail investorer)

 • 14 November 2019 (0900 CET) - 21 November 2019 (1200 CET).

Tegningsperiod (institusjonelle investorer)

 • 14 November 2019 (0900 CET) - 21 November 2019 (1400 CET).

Forventet offentliggjøring av pris og allokering

 • Ikke senere enn 0900 CET rundt 22 November 2019.

Forventet første handelsdag for tilbudte egenkapitalbevis

 • Rundt 22 November 2019


Enhver investeringsbeslutning må utelukkende gjøres på bakgrunn av prospektet. Dersom det er uoverensstemmelser mellom denne e-posten og prospektet er det informasjonen i prospektet som gjelder. 

Det understrekes at dette kun representerer en oppsummering av detaljene i transaksjonen. Detaljert informasjon finnes i Prospektet som er utatbeidet i forbindelse med salg av egenkapitalbevis. Dette finner du ved linken nedenfor.

Vennligst bemerk at informasjonen ovenfor ikke er spesifikt knyttet til individuelle kundeforhold, og dermed ikke defineres som investeringsråd.

Investeringer i verdipapirer er forbundet med risiko, og vi anbefaler alle å oppdatere seg om risikofaktorer og annet knyttet til sine investeringer.

For ytterligere detaljer (prospekt) og online tegning, klikk her.

 


Spesialtilbud til nye kunder hos Pareto Securities

Opprett en aktiv konto, og handle til minimumskurtasje NOK 19,- 0,03% på Oslo Børs første 3 måneder. I tillegg får nye kunder kostnadsfri test av handelsapplikasjonen WebTrader (for PC og mobil), og tilgang til vår analyse i samme periode. Vi hjelper deg gjerne med å flytte porteføljen fra en annen bank/megler, og kan også motta allerede belånte porteføljer. Du kan opprette eller flytte både Aksjesparekonto og vanlig handelskonto til Pareto. Les mer og registrer deg via banneren under:

19 ut 19 - Spesialtilbud fra Pareto

Denne artikkelen er laget av Pareto Securities AS (“Pareto”). Pareto fraskriver seg ethvert ansvar for bruk av innholdet. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko. For ytterligere informasjon om relevante definisjoner, metoder, risiki, interessekonflikter, ansvarsfraskrivelser mv, vennligst se våre nettsider www.paretosec.com.

3 siste fra Pareto:

sveg

Denne nett-TV-produksjonen er laget av Pareto Securities AS (“Pareto”). Pareto fraskriver seg ethvert ansvar for bruk av innholdet. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko. For ytterligere informasjon om relevante definisjoner, metoder, risiki, interessekonflikter, ansvarsfraskrivelser mv, vennligst se våre nettsider www.paretosec.com.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å sende dette skjemaet samtykker du til at Pareto Securities kan sende deg nyhetsbrev. Du samtykker i tillegg til at vi lagrer ditt navn, telefonnummer og epost-adresse. Du kan lese mer om hvordan vi behandler personopplysninger i vår personvernerklæring.