Gå til innholdet

Paretopodden: Olje- og gassmarkedene inn mot vinteren

Prisene på olje, gass og kull har steget i rekordfart. Energianalytiker Nadia Martin Wiggen forklarer situasjonen i energimarkedene, Paretos utsyn og om vi har sett den siste prisboomen på olje.

Energiknapphet på den nordlige halvkule har resultert i en oljepris over 80 dollar, gasspriser tilsvarende opptil 290 dollar per fat, og kullpriser har skutt i været. Nå kjøper Kina energi "at any cost", USA hamstrer kull, og land i Europa gjenoppbygger energilagrene før vinteren.  

Hvor lenge kan knappheten i energimarkedet vare, hva vil dempe situasjonen, og hvordan ser de lange linjene i olje- og gassmarkedene ut?

Lytt til Paretopodden:

NB: På 18:20 mente vi å si "[europeiske naturgasslagre] er nå nesten på bunnen av femårsperioden (ikke gjennomsnittlig) for 2015-2019." Sesongmessig bygges notmalt naturgassbeholdninger fra april til oktober før trekkingen begynner å overskride det som tilføres lagrene.

Wiggen presenterte på Energikonferansen i september tilbuds- og etterspørselsbildet i oljemarkedet og Paretos langsiktige oljeprisutsyn:

I forrige episode av Paretopodden snakket vi om hvordan skal verdens energimiks bli grønnere, storskala-industrialisering av energitransformasjonen og Norges konkurransefortrinn og muligheter:

Les våre fulle analyser innen olje-, gass- og energimarkedene i handelsplattformen vår.

Denne nett-TV-produksjonen er laget av Pareto Securities AS (“Pareto”). Pareto fraskriver seg ethvert ansvar for bruk av innholdet. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko. For ytterligere informasjon om relevante definisjoner, metoder, risiki, interessekonflikter, ansvarsfraskrivelser mv, vennligst se våre nettsider www.paretosec.com.

Meld deg på vårt nyhetsbrev