Gå til innholdet

Otovo: Selskapspresentasjon og Q&A

Lær mer om Otovo og solenergimarkedet i Europa fra CEO Andreas Thorsheim.

Otovo er en markedsplass for solcelle- og batteriinstallasjon til privatsegmentet med virksomhet i 13 europeiske land. 

CEO Andreas Thorsheim gir en introduksjon til selskapet og diskuterer de forskjellige markedene og videre vekst med vår analytiker Gard Aarvik.

Vi gjør oppmerksom på at Pareto Securities er engasjert som rådgiver for Otovo ASA.

Disclaimer:

Pareto Securities' innhold inneholder ikke profesjonell rådgivning, og skal ikke betraktes som investeringsrådgivning. Handel i verdipapirer medfører til enhver tid risiko, og historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Pareto Securities er verken rettslig eller økonomisk ansvarlig for direkte eller indirekte tap, eller andre kostnader som måtte påløpe ved bruk av informasjon i denne videoen.

Se våre nettsider https://paretosec.com/our-firm/compliance/ for mer informasjon og full disclaimer.

Denne nett-TV-produksjonen er laget av Pareto Securities AS (“Pareto”). Pareto fraskriver seg ethvert ansvar for bruk av innholdet. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko. For ytterligere informasjon om relevante definisjoner, metoder, risiki, interessekonflikter, ansvarsfraskrivelser mv, vennligst se våre nettsider www.paretosec.com.

Meld deg på vårt nyhetsbrev