Gå til innholdet

Handel med komplekse produkter

Handel med komplekse produkter, ETF'er utenfor Norden og ETN'er hos Pareto Securities.

For å kunne handle det som defineres som komplekse produkter, bl.a. ETF'er utenfor Norden og ETN'er, må du gjennomføre en egnethetstest. Dette gjør vi for å sikre oss at kunder har tilstrekkelig kunnskap om de finansielle instrumenter de ønsker å handle.

Komplekse aksjer:

  • Aksjer notert på regulert marked regnes uten videre som ikke-komplekse.
  • Aksjer notert på N-OTC, Euronext Growth (tidligere Merkur Market) eller tilsvarende utenlandsk marked regnes som komplekse aksjer.

ETN'er (Exchange Traded Notes)

Informasjon om ETN'er:

  • En ETN er et børsnotert lånepapir utstedt av en bank der avkastningen er knyttet opp mot verdiutviklingen i en underliggende råvare, marked, indeks eller aksje.
  • Enkelte ETN-er gir en gearet eksponering og noen ETN'er vil i tillegg til eksponeringen mot underliggende gi eksponering mot utenlandsk valuta. I motsetning til Exchange Traded Funds (ETF's) vil ihendehaver ikke være eier av en andel av det underliggende papiret, kun være eksponert mot verdiutviklingen.
  • ETN'er kan ha vidt forskjellige egenskaper. Man bør forut for investeringen sette seg grundig inn i produktinformasjonen og grunnprospektet for det produktet man ønsker å investere i. Denne informasjonen finnes hos utsteder av den aktuelle ETN.
  • Risikoen ved å eie en ETN er hovedsakelig knyttet til verdiutviklingen i den aktuelle underliggende råvare, marked, indeks eller aksje. Det vil også være en kredittrisiko knyttet opp mot utsteder av produktet, som i tillegg tar en administrasjonsavgift. Likviditetsrisiko ved ønske om å selge produktet vil også være tilstede.
  • Ved å kjøpe ETN vil finnes risiko for at hele kjøpesummen kan gå tapt. ETN'er er volatile produkter som i mindre grad egner seg for langsiktige investeringer. Vi advarer også mot å låne penger for å handle i denne type produkter. Mange av disse produktene er i seg selv gearet (belånt).

ETF'er (Exchange Traded Funds)

De fleste ETF'er er i utgangspunktet sammenlignbare med tradisjonelle indeksfond, men med det unntak at de omsettes på børs på samme måte som en aksje. Forenklet kan man sette opp forskjellen mellom å kjøpe fond og ETF'er slik:

  • Fond: Ved kjøp sendes ønsket beløp til forvalter. Disse tas inn i fondet i forbindelse med den daglige verdivurderingen (NAV-beregning), og du vil motta antall andeler og kurs tilsvarende ditt innskudd på sluttseddel. Fra penger sendes til du får en kurs tar vanligvis 0 til 1 dag (avhengig av når du legger inn ordren, ordre som legges før 06:00 utføres samme dag hos Pareto), men det kan ta opptil 2-7 dager før andelene synes på din konto, og du får sluttseddel. Ved salg er prosessen tilsvarende.
  • ETF'er: ETF'er handles på børs som en vanlig aksje. Forvalteren av ETF'en (selskapet som står bak) er ofte ikke selv direkte involvert i prising på kontinuerlig basis, men har som regel avtale med en megler som håndterer dette i egenskap av "marketmaker". Denne sørger for at det til enhver tid er et visst antall andeler tilgjengelig både på kjøps- og salgssiden i ETF'en. De fleste ETF'er handles på kjente aksjeindekser, der det også omsettes futures og andre derivater. Det er et stort profesjonelt marked for disse, noe som normalt sikrer god og korrekt prising av ETF'en. Ved handel i ETF handles det på kjent volum og pris, på lik linje med en aksje, og du ser umiddelbart verdipapiret på kontoen din. Se mer i vårt ETF-senter.

ETF'er kan bli klassifisert som komplekse produkter av flere årsaker. En er at produktet er notert i USA (verdens største marked for ETF'er). Leverandørene der er underlagt andre informasjonskrav enn i EU/EØS, og dette gjør at alle US-noterte ETF'er får denne klassifiseringen. Man finner dog som regel svært god informasjon om amerikanske ETF'er på forvalterenes hjemmesider, og kjøpere oppfordres til å sette seg godt inn i denne. Det fins også samlesider som f.eks. etfdb.com som gjør det enklere å manøvrere.

Det fins dog også ETF'er som ikke innholdsmessig er lik et tradisjonelt indeksfond, men som består av ulike strukturer av derivater med formål å gi eksempelvis invers (short), eller gearet eksponering mot underliggende indeks/utvalg. Mange norske investorer er kjent med disse gjennom "Bull og Bear" ETF'ene som handles på OBX-indeksen. XACT OBX Bull og XACT OBX Bear gir henholdsvis 2x eller -2X den daglige intradag indeksutviklingen. Det fins et betydelig utvalg av slike tilgjengelig internasjonalt. Kjøpere bes sette seg ekstra godt inn i disse. Gearede og/eller short ETF'er er ikke egnet til langsiktige plasseringer, men er utviklet og populært for kortsiktig trading.

Har du spørsmål om komplekse aksjer, ETN'er eller ETF'er? Ta kontakt med vårt privatkunde-team på e-post eller telefon 24 13 39 39.


Attraktivt nykundetilbud

Ennå ikke kunde hos Pareto? Vi har et svært godt nykundetilbud for de som ønsker å teste våre tjenester. Opprett en aktiv konto, og du kan handle til minimumskurtasje NOK 19,00 (0,03%) på Oslo Børs første 3 måneder. I tillegg får du en kostnadsfri test av den populære handelsapplikasjonen Web Trader (for PC og mobil), og tilgang til våre analyser i samme periode. Vi hjelper deg gjerne med å flytte porteføljen fra en annen bank/megler, og kan også motta allerede belånte porteføljer til svært gode lånebetingelser. Les mer og registrer deg via banneren under:

19 ut 19 - Spesialtilbud fra Pareto

Denne artikkelen/videoen er laget av Pareto Securities AS (“Pareto”). Pareto fraskriver seg ethvert ansvar for bruk av innholdet. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko. For ytterligere informasjon om relevante definisjoner, metoder, risiki, interessekonflikter, ansvarsfraskrivelser mv, vennligst se våre nettsider www.paretosec.com.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å sende dette skjemaet samtykker du til at Pareto Securities kan sende deg nyhetsbrev. Du samtykker i tillegg til at vi lagrer ditt navn, telefonnummer og epost-adresse. Du kan lese mer om hvordan vi behandler personopplysninger i vår personvernerklæring.