Gå til innholdet

Paretos månedsporteføljer

Pareto Securities' modellporteføljer oppdateres månedelig av våre norske og svenske analyseteam. 

  • Månedlig oppdatert norsk og svensk modellportefølje
  • Historikk siden 2004
  • Kommentarer på alle aksjene i porteføljen er tilgjengelig for kunder

Bli kunde og kjøp aksjene i porteføljen

Modellporteføljen for norske aksjer

Pareto Securities' norske modellportefølje består av 6-10 aksjer som vårt norske analyseteam løfter frem som interessante på kort sikt. Siden 2008 har modellporteføljen slått referanseindeksen OSEBX hvert år.

Porteføljen oppdateres månedlig sammen med en fullstendig porteføljerapport hvor eventuelle endringer kommenteres. De fulle porteføljerapportene er tilgjengelige for kunder med analysetilgang. Les mer om analysetilbudet vårt og se hvordan du kan få tilgang.

Paretoporteføljen nå


Vi gjør oppmerksom på at vår modellportefølje ikke skal anses som investeringsrådgivning. Porteføljen er ikke ment å være en modellportefølje for store institusjonelle investorer, ettersom strategien vil være vanskelig å kopiere til prisene som er angitt ved større volum. Modellporteføljens avkastning er følgelig teoretisk.

Handler du aksjer aktivt og vil høre hva vi har å tilby deg?

Fyll ut feltene så tar vi kontakt. 

Relaterte artikler til den norske modellporteføljen

Sterk måned for Paretoporteføljen

Paretoporteføljen steg hele 11,26% i april mens Oslo Børs Hovedindeks leverte en oppgang på 4,94%. Vi gjør flere endringer i porteføljen for mai.

Størst bidrag til meravkastningen i april gav Bank Norwegian, som var opp hele 63,3% i løpet av måneden. BANK gjennomførte en emisjon i løpet av måneden, og la i den forbindelse frem overraskende sterke veksttall. Selskapet sikter nå mot en børsnotering på Oslo Børs i løpet av inneværende kvartal. Også Norwegian Air Shuttle (+19,1%), Akva Group (+13,9%) og DNB (+10%) gav et spesielt sterkt bidrag til porteføljens avkastning for april. 

Vi skifter ut en betydelig del av porteføljen for mai, og går fra 10 til 9 aksjer. AKVA, BANK, DNB, NAS og STL går ut av porteføljen. Disse 5 erstattes med BWLPG, DNO, NHY og STB. For mer detaljer, se full porteføljerapport her.

Ønsker du å følge Paretoporteføljen? Se hvordan du kan få varsel om endringer via e-mail på porteføljens egen hjemmeside.

Porteføljen har vært aktiv siden 2004, og har levert en meget sterk avkastning.

Velkomsttilbud Pareto Securities online handel i aksjer og fond 

Meld deg på vårt nyhetsbrev