Gå til innholdet

Paretos månedsporteføljer

Pareto Securities' modellporteføljer oppdateres månedelig av våre norske og svenske analyseteam. 

  • Månedlig oppdatert norsk og svensk modellportefølje
  • Historikk siden 2004
  • Kommentarer på alle aksjene i porteføljen er tilgjengelig for kunder

Bli kunde og kjøp aksjene i porteføljen

Modellporteføljen for norske aksjer

Pareto Securities' norske modellportefølje består av 6-10 aksjer som vårt norske analyseteam løfter frem som interessante på kort sikt. Siden 2008 har modellporteføljen slått referanseindeksen OSEBX hvert år.

Porteføljen oppdateres månedlig sammen med en fullstendig porteføljerapport hvor eventuelle endringer kommenteres. De fulle porteføljerapportene er tilgjengelige for kunder med analysetilgang. Les mer om analysetilbudet vårt og se hvordan du kan få tilgang.

Paretoporteføljen nå


Vi gjør oppmerksom på at vår modellportefølje ikke skal anses som investeringsrådgivning. Porteføljen er ikke ment å være en modellportefølje for store institusjonelle investorer, ettersom strategien vil være vanskelig å kopiere til prisene som er angitt ved større volum. Modellporteføljens avkastning er følgelig teoretisk.

Handler du aksjer aktivt og vil høre hva vi har å tilby deg?

Fyll ut feltene så tar vi kontakt. 

Relaterte artikler til den norske modellporteføljen

Paretos modellportefølje drar videre fra Oslo Børs

Paretos modellportefølje for norske aksjer steg 4,8 prosent, mot 0,7 prosent oppgang for Hovedindeksen på Oslo Børs i august. For september byttes ut seks av aksjene i porteføljen.

Modellporteføljen forbigikk Oslo Børs med 4,1 prosent i august, og er hittil i år opp 26,0 prosent, mot 17,2 prosent for Hovedindeksen på Oslo Børs.

I løpet av august hadde syv av ti aksjer sterkere utvikling enn Hovedindeksen, med Bonheur (opp 14,9 prosent), Elkem (opp 13,2 prosent) og Kid (opp 11,1 prosent) som største bidragsytere til månedsoppgangen. Aker (ned 7,4 prosent) og DNO (ned 5,8 prosent) dempet utviklingen i august.

Viktigste oppdateringer for september-porteføljen

Aker Clean Hydrogen inn i Paretos modellportefølje

Aker Clean Hydrogen inkluderes i modellporteføljen for september, da både nasjonale og internasjonale makrohendelser som valg og rentebeskjeder kan påvirke sentimentet rundt aksjen positivt. På kort sikt tror vi at aksjen påvirkes av nyheter rundt utvikling i prosjektporteføljen til selskapet både for eksisterende og nye prosjekter, og på lengre sikt av de økonomiske aspektene og resultatene fra disse. Vi tror Aker Clean Hydrogen med sin industrikompetanse, tidlige inntreden i det «rene» hydrogenmarkedet med en allerede substansiell portefølje og eksponering mot både oppstrøm- og nedstrømdelen av markedet er godt posisjonert til å nå målene om EUR 500m i EBITDA i 2030.

MPC Container Ships ut, Hafnia inn

MPC Container Ships tas ut fra porteføljen etter en fin oppgang på 8,7 prosent i august. Containermarkedet er fortsatt knallsterkt og selskapet leverte gode Q2-tall, men investorene ønsket trolig mer detaljer rundt refinansiering og påfølgende utbytte. Dette tror vi kommer utover høsten – men ser i mellomtiden bedre risk/reward i Hafnia som navigerer trygt gjennom et tungt tankmarked som nå begynner å vise tegn til bedring.  

Elkem går ut av porteføljen etter at underliggende markedspriser for både silisium og silikon nå ligger godt over normaliserte nivåer. Aksjen ser fremdeles billig ut fundamentalt sett, men vi tror andre sykliske eksponeringer vil gi bedre avkastning på kortere sikt.

Troen på reprising av Kitron

Kitron har underprestert mot nærmeste peers de siste månedene og handles til en betydelig rabatt (~30 prosent). Dette til tross for at selskapet leverer både bedre vekst og lønnsomhet, samt har en historikk få selskaper kan vise til. Kombinert med en historisk høy ordrebok og solid balanse så mener vi at nedsiderisikoen i aksjen er begrenset, og tror på en betydelig reprising med gode kvartaler i vente.

OHT byttes ut med Subsea 7

Ved å bytte ut OHT med Subsea 7 beholdes noe av eksponeringen til OHT gjennom Subsea 7s 72 prosent eierskap i OHT etter at sammenslåingen av deres havvind-virksomhet med OHT er fullført. Subsea 7-aksjen har vært svak og er nå tilbake på nivåer fra i fjor når oljeprisen sto i 40-45 dollar per fat. Trekkes posisjonen i OHT ut til markedspris, prises nå oljeservice-delen av selskapet til ca. 3,5x neste års EBITDA. Selv om de hadde et fryktelig andrekvartal i år, har Subsea 7 også i det store og det hele levert som forventet siden i fjor, med særlig ordreinngangen over våre forventninger. Denne høstens kursfall er derfor sterkt overdrevet.

Kid ut av porteføljen til tross for ytterligere oppsidepotensiale

Kid tas ut av porteføljen etter at selskapet leverte gode Q2-tall hvor spesielt marginene var imponerende. Selv om vi mener aksjen har ytterligere oppsidepotensiale, tas aksjen ut av porteføljen etter en sterk august hvor aksjen var opp 11,1 prosent.   

 

Dette er de ti aksjene i porteføljen for september:

1. Hafnia 

2. Bonheur 

3. Subsea 7 

4. Austevoll Seafood

5. Kitron 

6. Norske Skog

7. DNO

8. SpareBank 1 Sørøst-Norge 

9. Meltwater 

10. Aker Clean Hydrogen

Velkomsttilbud Pareto Securities online handel i aksjer og fond 

Meld deg på vårt nyhetsbrev