Gå til innholdet

Paretos månedsporteføljer

Pareto Securities' modellporteføljer oppdateres månedelig av våre norske og svenske analyseteam. 

  • Månedlig oppdatert norsk og svensk modellportefølje
  • Historikk siden 2004
  • Full analyse for porteføljen tilgjengelig for kunder

Bli kunde og kjøp aksjene i porteføljen

Modellporteføljen for norske aksjer

Denne modellporteføljen passer for deg som investerer selv. Porteføljen består av 6-10 norske aksjer som vårt norske analyseteam løfter frem som interessante på kort sikt. Siden 2013 har modellporteføljen slått referanseindeksen OSEBX hvert år. 

Anbefalingene oppdateres månedlig sammen med en fullstendig porteføljerapport hvor eventuelle endringer kommenteres.   

Paretoporteføljen nå

Velkomsttilbud Pareto Securities online handel i aksjer og fond 

Fyll ut kontaktinfo for mer informasjon

Relaterte artikler til den norske modellporteføljen

 

Blytung høstmåned for Paretoporteføljen: Stokker om på fire aksjer

Bredt børsfall, fallende oljepriser og norsk lakseskatt sendte modellporteføljen vår for norske aksjer ned 14,4 prosent i september. Hovedindeksen på Oslo Børs falt 11,7 prosent på samme tid. Hittil i år er porteføljen likevel opp 15,7 prosent, mot 8,2 prosent nedgang for Hovedindeksen. I oktober gjør analytikerne fire endringer:

Frykt for svakere vekst i globaløkonomien og stigende renter ga en turbulent måned for de fleste aktivaklasser. De store amerikanske børsindeksene falt mellom 9 og 10 prosent, mens en svak måned for oljeprisen og kraftig fall for lakseaksjer ga et fall på 11,7 prosent for Oslo Børs.

Vår modellportefølje falt på sin side 14,4 prosent i september, der fem av de ti aksjene i porteføljen slo Hovedindeksen. Shippingaksjene Hafnia (opp 4,7 prosent) og Stolt-Nielsen (opp 2,1 prosent) ble de eneste aksjene i grønt. Bak fulgte Protector (ned 5,5 prosent), Sparebanken Vest (ned 7,6 prosent), Aker BP (ned 10,1 prosent), Norske Skog (ned 20,4 prosent), Prosafe (ned 21,5 prosent), Aker Horizons (ned 23,3 prosent), Austevoll (ned 30,9 prosent) og Mowi (ned 31,1 prosent).

Viktigste oppdateringer for oktoberporteføljen

Laksesmell

Regjeringens forslag om grunnrenteskatt for oppdrettsnæringen ga kraftige utslag for de store oppdretterne på Oslo Børs. Porteføljens sjømateksponering med Mowi og Austevoll falt begge over 30 prosent i september, men begge aksjene får forbli i porteføljen i oktober.

- Vi mener fallet er i høyeste laget, og forventer mindre innvirkning på inntjeningen per aksje spesielt for Mowi, som har mye oppdrett i utlandet, og Austevoll, som har mye pelagisk virksomhet, sier sjømatanalytiker Carl-Emil Johannessen.

- Vi ser også potensiale til at skatten kan blir justert noe for å fortsatt bidra til investeringsvilje og et normalt fungerende laksemarked også i fremtiden, da dette er noe også norske myndigheter bør være tjent med, sier han.

Shipping dempet fallet

Analysesjef og shippinganalytiker Eirik Haavaldsens valg av Hafnia og Stolt-Nielsen ble lyspunktet i porteføljen i september. Særlig Hafnia leverte nok en god måned i porteføljen, opp 4,7 prosent (inkl. utbytte) til tross for et nedsalg fra storeieren Oaktree.

- Vi tror vi bare er i startfasen for det som kan bli en lang periode med oppgang for Hafnia, ettersom effektene av Russland-sanksjonene ennå ikke har kommet fullt ut i spill, da Europa fortsatt importerer 1 million fat olje per dag fra Russland. Hafnia handler på lave multipler, og ratene er på veldig sterke nivåer idet vi er på vei inn i vintermånedene, sier Haavaldsen.

Stolt-Nielsen leverte sine beste kvartalstall forrige kvartal, men på grunn av avvikende regnskapsår inkluderte ikke tallene juni, hvor kjemikalieratene har skutt fart. Med nye kvartalstall 6. oktober beholdes aksjen i porteføljen.

- Kjemikalieratene fortsetter å være sterke. Juli og august har vært enda bedre enn juni (til sammen selskapets tredje kvartal), og vi tror kvartalsrapporten vil bli nok en øyeåpner for hvor stramt dette markedet er, sier Haavaldsen.

Inn med konsumaksje

Med ruglete markeder velger konsumanalytiker Joachim Huse å ta inn Orkla i forkant av tallslipp i slutten av oktober.

- Vi venter solide Q3-resultater, og Orkla er en mer defensiv aksje som bør være relativt robust når det er litt turbulent i markedene. Prisene på råvarer har fortsatt å falle samtidig som Orkla økte prisene på deres produkter i juli, hvilket vi tror vil bidra til å løfte marginene fremover. Selv om økende energipriser vil motvirke dette noe så er Orklas energiforbruk fortsatt lavere enn produksjonen deres, sier Huse.

Ny finansaksje

Også bankanalytikerne Vegard Toverud og Herman Zahl velger defensivt i oktober, og tar inn Gjensidige Forsikring i porteføljen.

- Vi synes Gjensidige er en av de beste defensive aksjene innen finans for øyeblikket. Lønnsomheten i skademarkedet fortsetter å ligge på et veldig høyt nivå, og vi synes at bransjens evne til å reprise produkter er svært verdifullt nå. Vårt syn er at dette bør veie tyngre enn eventuelle svake investeringsresultater på kort sikt, sier de. 

Samtidig beholder de Sparebanken Vest.

De siste månedene har vært svake for bankaksjene, da investorene har fokusert på risikoen i næringseiendom og potensielt lavere kredittetterspørsel. Vi mener fortsatt at sparebankene er attraktive, og vi tror marginforbedringen på mellomlang sikt er undervurdert av markedet, sier Toverud og Zahl.

Tar inn forsvarsaksje

Industrianalytikerne Kenneth Sivertsen og Carl-Jørgen Flaen bytter ut Norske Skog med Kongsberg Gruppen i oktober. Duoen venter solid inntjeningspotensial på kort sikt, kombinert med et stort kontraktpotensial på lengre sikt for industrikonsernet.

- Med en solid ordrereserve på over 53 milliarder kroner og en solid balanse, samt økende forsvarsbudsjetter og maritime investeringer, peker det meste riktig vei. Dermed er markedsutsiktene positive, og inntjeningsveksten skal sannsynligvis fortsette i flere år. Risikoen er på oppsiden, sier de.

Dette er de ti aksjene i porteføljen i oktober:

3 siste fra Pareto:

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å sende dette skjemaet samtykker du til at Pareto Securities kan sende deg nyhetsbrev. Du samtykker i tillegg til at vi lagrer ditt navn, telefonnummer og epost-adresse. Du kan lese mer om hvordan vi behandler personopplysninger i vår personvernerklæring.