Gå til innholdet

Ny prismodell for fond

Fra 1. januar 2021 er det nye priser for å eie fond på din konto hos oss.

Som mange fondsinvestorer har fått med seg skjer det for tiden betydelige endringer i priser forbundet med å eie fond. Dette har medført mye skriverier i avisene, og en del usikkerhet blant fondsinvestorer. Her vil vi forklare litt om bakgrunnen for dette, samt presentere vår nye prismodell.

Hva og hvorfor

I de tidligste tider for aksjefond ble de stort sett solgt direkte hos forvalterne. Etter hvert ble det åpnet for at flere kunne distribuere fondene. Meglerhusene og bankene tilbyr i dag et bredt utvalg av fond fra flere forvaltere. Den vanlige modellen for distributørene har vært at salgsleddet (distributøren) fikk en andel av forvaltningsprovisjonen tilbakeført fra fondsforvalterne. Dette sikret relativt lik pris på fond uansett hvor man kjøpte det.

Myndighetene i EU/EØS har kritisert modellen med bakgrunn i at den skapte ugjennomsiktighet i prising (returprovisjon), og at distributøren kunne ha insentiver til å selge fond med høy forvaltningsavgift fremfor indeks-fond med lavere kostnader. Det har derfor blitt innført nye regler, og i Norge er det Finanstilsynet som står for oppfølgingen av dette. Målene er å skape mer gjennomsiktighet i prising, og å fjerne insentiver til å selge «dyre» fond fremfor «billige». Videre vil den nye prisingsmodellen bidra til å synliggjøre kostnadene i hvert ledd i verdikjeden. Det har også blitt fremmet et ønske om at prisendringene bør komme kundene til gode.

Endringene i prisingsmodellen kan skape litt forvirring. Distributørene endrer sine priser, samtidig som mange av forvaltningsselskapene justerer sine forvaltningshonorarer. All returprovisjon som distributøren tidligere mottok fra forvaltningsselskapet, vil nå bli tilbakebetalt til eieren av fondsandelene.

Som følge av at distributøren betale ut sine inntekter (returprovisjonen) til andelseierne, må det legges på en ny kostnad for andelseierne for å kunne drive denne virksomheten. Dette kalles en plattformavgift, som vi belaster kundene. Plattformavgiften dekker kostnader til oppgjør, handelssystemer, kundeservice, markedsdata, skatterapport og mer for distributøren. Det er i praksis ikke noen forskjell i slike kostnader enten kunden kjøper et fond med høy eller lav forvaltningskostnad, eller mellom aksjefond og rentefond. I vårt fondsenter har vi derfor valgt å holde plattformavgiften lik for alle fond.  

I de fleste tilfeller vil den nye modellen innebære at forvaltningsselskapet vil tjene det samme, salgsleddet (distributøren) får lavere inntekter og kunden betaler en lavere årlig pris.

Pareto Securities nye prismodell

I vårt fondssenter vil vi fra 01.01.2021 tilbakeføre all returprovisjon til kundene, og legge på en flat plattformavgift på 0,2%. Slik:

Priser

Aksjefond (årlig) 0,2%
Indeksfond (årlig) 0,2%
Rentefond (årlig) 0,2%
Kjøpsomkostninger (vårt påslag) 0,-
Salgsomkostninger (vårt påslag) 0,-

I praksis vil dette medføre lavere priser for mesteparten av kundene som eier fond gjennom oss. Aktivt forvaltede aksjefond blir i de fleste tilfeller billigere, mens det for enkelte indeks- og rentefond vil kunne bli noe prisoppgang avhengig av hvordan kostnadsstrukturen har vært tidligere.

Plattformavgift og tilbakebetaling av returprovisjon vil godskrives og belastes din konto hos Pareto Securities kvartalsvis. Dersom plattformavgiften er høyere enn returprovisjonen fra fondsforvalter må du påse at din konto har dekning. 

 


Attraktivt nykundetilbud - Pareto Securities

Vi har et svært godt nykundetilbud for de som ønsker å teste våre tjenester. Opprett en aktiv konto, og du kan handle til minimumskurtasje NOK 19,00 (0,03%) på Oslo Børs første 3 måneder. I tillegg får du en kostnadsfri test av den populære handelsapplikasjonen Web Trader (for PC og mobil), og tilgang til våre analyser i samme periode. Vi hjelper deg gjerne med å flytte porteføljen fra en annen bank/megler, og kan også motta allerede belånte porteføljer til svært gode lånebetingelser. Les mer og registrer deg via banneren under:

19 ut 19 - Spesialtilbud fra Pareto

Denne artikkelen er laget av Pareto Securities AS (“Pareto”). Pareto fraskriver seg ethvert ansvar for bruk av innholdet. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko. For ytterligere informasjon om relevante definisjoner, metoder, risiki, interessekonflikter, ansvarsfraskrivelser mv, vennligst se våre nettsider www.paretosec.com.

3 siste fra Pareto:

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å sende dette skjemaet samtykker du til at Pareto Securities kan sende deg nyhetsbrev. Du samtykker i tillegg til at vi lagrer ditt navn, telefonnummer og epost-adresse. Du kan lese mer om hvordan vi behandler personopplysninger i vår personvernerklæring.