Gå til innholdet

Prospekt

Gjennomføring av emisjoner og opptak til handel på regulerte markedsplasser er underlagt en rekke bestemmelser nedfelt blant annet i verdipapirhandelloven, verdipapirforskriften, EU-forordninger og andre utfyllende EU-regler samt relevant selskapslovgivning.

Selskaper som ønsker å tilby finansielle instrumenter til investorer og/eller ønsker en notering på et regulert marked eller en multilateral handelsfasilitet (MHF, på engelsk MTF) må vurdere prospektreglene som følger av verdipapirhandelloven kapitel 7.  For EØS-prospekt gjelder EUs prospektforordning, og for nasjonale prospekt gjelder verdipapirhandellovens regler i kapittel 7.

Prospektreglene innebærer at selskaper som ønsker å tilby finansielle instrumenter til investorer i utgangspunktet må utarbeide et EØS-prospekt (tilbudsprospekt) dersom det gjennomfører en emisjon på 8 millioner euro eller mer. Dersom emisjonen er mellom 1 million og inntil 8 millioner euro (beløpsgrensene beregnes over en periode på 12 måneder), er det tilstrekkelig å utarbeide et såkalt nasjonalt prospekt. Er emisjonen mindre enn 1 million euro utløses ikke prospektplikt.

EUs prospektforordning inneholder enkelte unntak fra plikten til å utarbeide tilbudsprospekt/opptaksprospekt. For tilbud av finansielle instrumenter bortfaller prospektplikten for eksempel dersom emisjonen tilbys til færre enn 150 ikke-profesjonelle investorer, dersom emisjonen tilbys kun til profesjonelle investorer, eller om minste tegning- og tildelingsbeløp er minimum 100 000 euro. De ulike unntakene kan kombineres.

Selskaper med finansielle instrumenter som er tatt opp til handel på regulerte markedsplasser som ønsker å gjennomføre emisjoner må også vurdere reglene for opptaksprospekt. Dersom et selskap notert på en regulert markedsplass (herunder f.eks. Oslo Børs eller Oslo Axess) gjennomfører en emisjon som innebærer at selskapet forhøyer sin aksjekapital med mer enn 20 % beregnet over en 12-månedersperiode, eller dersom et selskap med noterte obligasjoner gjennomfører en Tap-Issue som representerer mer enn 20 % av utestående obligasjon, utløses likevel prospektplikt ved notering av de finansielle instrumentene (gjelder ikke selskaper notert på Euronext Growth). Det er krav om at prospektet offentligjøres elektronisk.

Se også mer om fortrinnsrettsemisjon, egenkapitalbevis og Euronext Growth.

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å sende dette skjemaet samtykker du til at Pareto Securities kan sende deg nyhetsbrev. Du samtykker i tillegg til at vi lagrer ditt navn, telefonnummer og epost-adresse. Du kan lese mer om hvordan vi behandler personopplysninger i vår personvernerklæring.