Gå til innholdet

Merkur Market

Merkur Market er ikke et regulert marked, men en såkalt multilateral handelsfasilitet (‘MTF’) hvor aksjer kan handles gjennom børsens handelssystem og under børsens markedsovervåkning. Dette i motsetning til OTC-listen, som baserer seg på at verdipapirforetak melder inn interesser og gjennomførte handler, men uten automatisk gjennomføring av handler og markedsovervåking. Utstederselskapene på Merkur Market må ikke oppfylle alle de krav som gjelder for Oslo Børs og Oslo Axess.. Blant annet oppstilles ikke krav til selskapshistorikk, uavhengig styre, minste kursverdi eller minste antall aksjonærer og det kreves kun en spredning (‘free float’) på 10 % (mot 25 % på Oslo Børs og Oslo Axess). Videre krever ikke notering på Merkur Market et EØS-prospekt, men kun et noteringsdokument. Selskaper som gjør en offentlig emisjon i forbindelse noteringen vil likevel måtte følge reglene for utarbeidelse av EØS-prospekt.

Krav til notering

Merkur Market har også forenklede informasjonskrav for noterte selskaper; ikke krav til regnskapsrapportering etter IFRS, ikke krav til kvartalsrapportering og ikke krav til informasjonsdokument ved vesentlige transaksjoner. Derimot gjelder løpende informasjonsplikt om prissensitiv informasjon, forbud mot innsidehandel mm. Primærinnsidere vil ha meldeplikt for sine transaksjoner, mens det ikke gjelder flaggeplikt. Dersom selskapet senere skulle ønske notering på Oslo Børs eller Oslo Axess vil prosessen kunne være noe enklere dersom selskapet allerede er notert på Merkur Market.

For mer informasjon om kapitalinnhenting og notering på Merkur Market, Oslo Børs eller Oslo Axess, snakk med din kontakt i Pareto Securities. Se også disse informasjonssidene på Oslo Børs. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å sende dette skjemaet samtykker du til at Pareto Securities kan sende deg nyhetsbrev. Du samtykker i tillegg til at vi lagrer ditt navn, telefonnummer og epost-adresse. Du kan lese mer om hvordan vi behandler personopplysninger i vår personvernerklæring.