Gå til innholdet

NORBIT børsnoteres

Teknologiselskapet NORBIT skal nå noteres på Oslo Børs. Her er mer informasjon og link til prospekt og tegningsmateriale.

Oversikt over transaksjonen:

OBS: NYE betingelser - Pris settes til NOK 19,- og det meldes at boken er dekket på denne prisen. Tegningsfrist forlenges til 18. juni 12:00 for privatkunder (retail) og institusjoner 14:00. Se detaljer i denne børsmelding av 14.06.2019 og forøvrig henvises det til prospektet under.  

Utsteder
 • NORBIT ASA
Ticker / ISIN
 • NORBIT / NO 001 0856511
Transaksjon
 • IPO og notering av aksjer på Oslo Børs
Pris
 • NOK 19,00 pr aksje
Aksjekapital før transaksjonen
 • Utestående aksjer: 43.429.500 
 • Indikert markedsverdi: ca 825 millioner NOK
Tilbud
 • Primær transje: NOK 250 millioner, tilsvarende 13.157.895 nye aksjer
 • Sekundær transje: 9.800.000 eksisterende aksjer, tilsvarende NOK 186 millioner
 • Overtildelingsopsjon (greenshoe) 15% av primær og sekundær transje, tilsvarende NOK 65 millioner eller 3.443.684 aksjer
 • Totalt NOK 502 millioner, tilsvarende 26.401.579 aksjer
 • Ekskluderer effektene av den reduserte prisen til ansatte (forklart lenger ned)
Fri flyt etter transaksjonen
 • Circa 47%
 • Antatt full primær og sekundær transje, samt full overtildelingsopsjon
 • Ekskluderer effektene av den reduserte prisen til ansatte (forklart lenger ned)
Selgende aksjonær
 • Per Jørgen Weisethaunet (CEO): 1.870.105 (Petors AS)
 • Steffen Kirknes (stifter): 1.870.105 (Draupnir Invest AS)
 • Eide familien (finansiell investor): 3.674.415 gjennom Eidco AS, Esmar AS og Racce AS, samt Kirknes familien med 2.385.357 aksjer gjennom Draupnir Invest AS
Tegninger
 • Tilbudet er fulltegnet på det totale antall aksjer
Tilbudets struktur
 • Globalt intstitusjonelt tilbud: Minimum tegning NOK 2 mill
 • Norsk retail tilbud: Minimum tegning NOK 10.500 og maksimalt 1.999.999.
 • Ansattetilbud: Minimum tegning NOK 10.500 og maksimalt 1.999.999. 20% rabatt på tegningskurs ved tegning opp til NOK 1 million. Ingen lock-up på tegninger opp til NOK 14.999. Lock up (forklart nedenfor) på tegninger mellom NOK 15.000 til 1.000.000
Lock-up
 • Utsteder: 12 måneder
 • Selgende aksjonærer: 12 måneder
 • Styremedlemmer og ledelse: 12 måneder
 • Ansatte som kjøper aksjer: 2 år ved kjøp for mellom NOK 15.000 til 1.000.000
Bruk av midler
 • Netto beløp fra kapitalinnhentingen vil bli brukt til å fasilitere fremtidig vekst, inkludert investering i produksjonskapasitet, R&D, tilbakebetaling av gjeld, samt generelle selskapsformål.
Dokumentasjon
 • EØS Prospekt datert 4. juni 2019
 • Pressemelding om endrede betingelser 14. juni 2019
Tilretteleggere
 • Joint Global Bookrunners: Pareto Securities og Arctic Securities
 • Joint Bookrunner: SpareBank 1 Markets
Tidsplan:  
Tilbudsperiode (retail investorer og ansatte)
 • 5. juni 2019 09:00 CET - 18. juni 2019 kl. 12:00 CET
Bookbuilding (institusjonelle investorer)
 • 5. juni 2019 09:00 CET - 18. juni 2019 kl. 14:00 CET
Offentliggjøring av endrede betingelser
 • 14. juni 2019
Annonsering av allokering
 • Ventes ikke senere enn CET 09:00 19. juni 2019
Forventet første handelsdag
 • På eller nær 20. juni 2019


Denne nettside er en oppsummering, og inneholder derfor kun utvalgt informasjon. For komplett informasjon om tilbudet, vennligst se prospektet som publiseres i forbindelse med tilbudet. Eventuelle investeringsbeslutninger må tas med basis i det fullstendige prospektet. Om det er uoverenstemmelser mellom detaljer på denne nettsiden og i prospektet, er det prospektet som skal gjelde.

Vennligst bemerk at informasjonen ovenfor ikke er spesifikt knyttet til individuelle kundeforhold, og dermed ikke defineres som investeringsråd.

Investeringer i verdipapirer er forbundet med risiko, og vi anbefaler alle å oppdatere seg om risikofaktorer og annet knyttet til sine investeringer.

For prospekt og online tegning, klikk her.

 

3 siste fra Pareto:

Paretos optimale: Ingen røyk uten ... ulmebrann?

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å sende dette skjemaet samtykker du til at Pareto Securities kan sende deg nyhetsbrev. Du samtykker i tillegg til at vi lagrer ditt navn, telefonnummer og epost-adresse. Du kan lese mer om hvordan vi behandler personopplysninger i vår personvernerklæring.