Gå til innholdet

Det svenske aksjemarkedet

Stockholm har det største aksjemarkedet i Norden, og har mye å by på for både investorer og tradere. Her får du en innføring.

Sverige står for mindre enn 2% av verdens samlede brutto nasjonalprodukt, men har produsert en rekke bedrifter som har hevdet seg godt i internasjonal konkurranse. Blant de eldre svenske selskapene finner vi kjente industrinavn som Atlas Copco, Electrolux og Sandvik, samt mer konsum-orienterte aktører som IKEA og Hennes & Mauritz. Sverige er også kjent for sin innovasjon i den digitale økonomien, og har de senere år fått på bena 6 såkalte Tech-Enhjørninger (tech-selskaper med verdsettelse > 1 mrd USD), Skype, King, Spotify, Klarna, Mojang og iZettle.

I likhet med sine nordiske naboer er Sverige en svært åpen økonomi. Eksportandelen av BNP er 45%, noe som er langt over snittet i OECD på 28%. I tillegg er utenlandsandelen for selskaper notert på Stockholmsbörsen ekstremt høy, med 70% av inntektene generert utenfor Sverige.

Inntektsfordeling svenske selskaper

Bankene utgjør den nest største sektoren i det svenske markedet målt etter kapitalisert verdi. Disse finansierer seg i stor grad i det internasjonale markedet, noe som betyr at tilgang til åpne internasjonale markeder er svært viktig for dem.

Sektorfordeling Stockholm OMX

I likhet med hos sine nordiske naboer spiller utenlandske institusjonelle eiere en viktig rolle i det svenske aksjemarkedet, og er samlet sett den største eiergruppering med 41% av samlet kapitalisert verdi. Til sammenligning eier svenske institusjoner 29% av markedsverdien. I sum gjør den sterke bindingen i både omsetning og eierskap at det svenske aksjemarkedet er svært knyttet til aktiviteten i det globale markedet.

Utenlandsk eierandel av svenske aksjer

Over tid har eierstrukturen i det svenske markedet vært ganske stabil, med en høy grad av utenlandsk eierskap (41%) fulgt av finansinstitusjoner (29%). Andelen eiet av husholdninger (private) og offentlige myndigheter har imidlertid falt noe tilbake de siste 10 år. Blant de utenlandske eierne finner vi at eiere hjemmehørende i USA dominerer med 34%, fulgt av de basert i UK med 24%. Nest på listen kommer Luxembourg med 9,5%, og det er verdt å merke seg at mange aksjefond som opererer innenfor hele EU er registrert i det landet. Neste på listen er Finland med 6,3%, og Sveits og Danmark med 2,4% hver. Deretter følger en rekke europeiske land, før norske eiere av svenske aksjer kommer inn med 1,3% av den samlede markedsverdien… Hårfint foran Japan som står for 1,2% av aksjeeierskapet.

De svenske markedsplassene

Ved utgangen av 2018 var den samlede verdien av alle aksjer listet på diverse børser og markedsplasser i Sverige ca 7000 milliarder SEK. Aksjer på NASDAQ OMX Stockholm Large Cap liste utgjorde 85,5% av dette, mens de på Mid Cap listen på denne børs i sum var 9% og Small Cap ca 1%. Aksjer notert på de mindre børsene, NGM Equity, Spotlight, First North og NGM Nordic Equity MTF utgjorde de resterende 4,5% av markedsverdien.

Markesvekt svenske børser

Som vi ser av diagrammet over har OMX Large Cap historisk utgjort den desidert største delen av samlet markedsverdi, og de mindre selskapenes andel virker nesten ubetydelig. Om man i stedet ser på veksten får man imidlertid interessante resultater. Siden 2006 har de mindre børsene vist en betydelig raskere vekst i markedsverdi enn sine større søsken.

Vekst fordelt på ulike markedsplasser OMX

Om vi videre bryter ned markedsveksten og indekserer den fra desember 2016, ser vi at veksten for de mindre markedsplassene virkelig skjøt fart etter 2014. Eksempelvis har NGM Nordic MTF vokst hele 5 gangeren siden desember 2014, og First North har firedoblet seg i samme periode. Imponerende tall, og dette er nå viktige markedsplasser for unge selskaper i Norden.

Utvikling i eierskap av svenske selskaper

Også når man ser på samlet eierskap får man et annet bilde når man bryter markedet ned i de overnevnte segmentene. Eierskapet til utenlandske institusjoner går fra 43% til 35% når man går fra Large Cap til Mid Cap, og ytterligere 6% ned når man går til Small Cap. Den samme tendens, men i noe mindre grad kan sees for finansielle institusjoner (forvaltningsselskaper, banker, pensjonskasser o.l.). Når disse eiergrupperingene har en mindre andel har naturligvis husholdninger og selskaper som ikke er finansinstitusjoner en tilsvarende større andel. Det kan være flere grunner til dette, men det vesentlig lavere handelsvolumet i mange av de mindre selskapene kan gjøre det vanskelig for større institusjoner å komme seg ut og inn av positsjoner uten å påvirke markedsprisen betydelig. Flere institusjoner har regler for minimum markedsvekt og likviditet, og da faller en del akser rett og slett utenfor.

Omsetningsutvikling svenske indekser

Aksjeindekser i Stockholm

De svenske Nasdaq-indeksene er en bred indeksfamilie, der OMXS30, OMX Stockholm All Share og OMX Stockholm Benchmark Indeks er de viktigste. Sistnevnte skiller seg fra andre indekser på det svenske markedet gjennom å ta hensyn til likviditet og sektor-representasjon. Det er derfor det foretrukne valg for indeksfølgere (indeksfond etc).

OMXS30 består av de 30 aksjene som har høyest trading-volum på NASDAQ Stockholm vektet etter markedsvekt. I liket med OBX-indeksen i Oslo er det denne indeksen det handles standardiserte derivater (opsjoner og futures) på i Stockholm. Indeksen rebalanseres halvårlig i starten av juni og desember (på samme måte som vår hjemlige OBX-indeks).

Sektormessig representerer OMXS30 godt det svenske markedet, der de 10 største selskapene utgjør ca 60% av den totale markedsverdien.

Sektorfordeling OMXS30 Stockholm

OMX All Share Index inkluderer alle aksjer listet på NASDAQ Stockholm vektet etter sin markedsvekt. Indeksen har startverdi 100 den 31. desember 1995, og har nå en verdi på nær 600. Indeksen tar ikke hensyn til likviditet, og kan derfor være vanskelig for indeks-følgere å replisere. Samlet sett gir den dog et godt bilde på utviklingen i det svenske markedet over tid.

Et fint marked for norske investorer og tradere

Den overnevnte markedsbeskrivelse er hentet fra «Industry Perspectives» som nylig ble publisert av våre svenske kollegaer, og som kan leses i sin helhet (224 sider) her.  De fortsetter rapporten med en grundig gjennomgang av 7 selskaper, Atlas Copco, Elekta, Kambi, Kinnevik, Lundin Petroleum, Stora Enso og Volvo.

Selv har jeg i både periodene som megler og trader alltid hatt et nordisk fokus, og anser det som en stor fordel. Skal man være langsiktig investor vil de øvrige nordiske børsene, og særlig den svenske, by på et mye større utvalg av store og likvide selskaper innenfor sektorer som er tynt representert på Oslo Børs. Man får dermed en god diversifiseringseffekt, noe som gir en portefølje med bedre risikospredning. En fordel er det også at aksjene handles i samme tidssone som oss (Finland dog + 1 time), og at mange av selskapene er relativt godt kjent også i Norge. Hos oss i Pareto får du dessuten tilgang til analysedekning på en rekke selskaper notert i disse markedene, så du handler ikke i blinde.

Er man en mer small-cap/tidlig fase investor byr særlig det svenske markedet på et stort utvalg spennende nye selskaper i sektorer som teknologi og helse, noe som i mindre grad er representert på Oslo Børs.

Sist men ikke minst er det viktig for tradere å være i aksjer der det er volum og aktivitet. Man er rett og slett ute etter å være i aksjer som beveger seg betydelig, og der man samtidig kan kjøpe/selge et skikkelig volum uten å påvirke prisen for mye, eller risikere å bli «låst» inne. Selv likte jeg godt å handle i aksjer som hadde klare «peers» internasjonalt, der jeg kunne følge momentet i sektoren rundt kloden. Ericsson, Nokia (Finland), SSAB, Boliden, de svenske bankene og Vestas Wind Systems (Danmark) var blant favorittene. Disse er fortsatt aktuelle kandidater, men det fins mye spennende å se på, og fokuset blant tradere og investorer skifter stadig. Poenget er at det er gunstig å heve blikket og se hva som skjer i markedene hos våre nordiske naboer. Prøv selv!

 


Husk 19-ut-19 kurtasjetilbudet 

Frem til første mai 2019 har vi et meget godt spesialtilbud til nye kunder. Registrer deg og bli aktiv kunde (flytt over kapital, aksjer og fond), og du vil få handle til minimumskurtasje NOK 19,- ut hele 2019. I tillegg byr vi på 3 måneders kostnadsfri test av handelsapplikasjonen WebTrader, og du vil få tilgang til vår analyse. Les mer og registrer deg på vår kampanjeside.

19 ut 19 - Spesialtilbud fra Pareto

Se også:

Obs! Du kan flytte en allerede belånt portefølje til oss. Vår Kundeservice hjelper deg med å overføre både lån og aksjer, slik at posisjonene ikke behøver å selges. Sjekk våre belåningsgrader på aksjer her. Både fond og aksjer kan overføres.

For å overføre aksjer/fond:

  1. Åpne konto hos Pareto, om du ikke allerede har dette.
  2. Skjemaer for overføring finner du her.
  3. Info og skjemaer om belåning av porteføljer.

Ta kontakt med kundeservice ved spørsmål. Vi hjelper deg gjerne.

PS: Vi tar ingen kostnader for å flytte aksjer og fond inn til oss, men vi er kjent med at andre banker og meglerhus kan ta seg betalt for å flytte beholdninger ut. Snakk med vår kundeservice dersom dette skaper problemer, så ser vi på hvordan det kan håndteres.

Kunder kan nå samle sine fond og aksjer hos Pareto, på vanlig konto eller den nye Aksjesparekonto. Med aktiv konto hos oss får du full tilgang til våre analyser og estimater. Les mer om våre tjenester her, eller benytt vårt velkomsttilbud under. Registrering med bank-ID på 3 minutter.

3 siste fra Pareto:

<!--@AltTekst-->

NEL Hydrogen på Clean-Tech konferansen 2019

Se intervju med Bjørn Simonsen fra NEL på Paretos Renewable Energy & Clean-Tech konferanse 2019.

Pareto TV
07-10-2019 av Karl O. Strøm intervjuer Bjørn Simonsen, VP Investor Relations & Corporate Communications i NEL Hydrogen

Paretos optimale: Ingen røyk uten ... ulmebrann?

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å sende dette skjemaet samtykker du til at Pareto Securities kan sende deg nyhetsbrev. Du samtykker i tillegg til at vi lagrer ditt navn, telefonnummer og epost-adresse. Du kan lese mer om hvordan vi behandler personopplysninger i vår personvernerklæring.