Gå til innholdet

Analyse av Kraftsektoren

Paretos årlige finansielle analyse av kraftsektoren sammenligner finansielle nøkkeltall mellom selskaper og over tid, samt mot utenlandske tilsvarende selskaper.

Rapporten har vært publisert hvert år siden 2002. Den inneholder informasjon om 30 norske kraftselskaper, samt utvalgte sammenlignbare internasjonale selskaper. 

Hovedpunkter fra årets analyse:

Egenkapitalavkastning: Median avkastning på egenkapital i den norske kraftsektoren var 8,0 % i 2017. Dette er tilsvarende som for 2016, og mer enn 2 prosentpoeng lavere enn medianen for internasjonalt sammenlignbare selskaper.

Egenkapitalavkastning norske kraftselskaper 2016 - 2017

Avkastningen på totale eiendeler var 2,8 % i 2017, hvilket var på linje med 2016. Tilsvarende selskaper internasjonalt kunne vise til 3,3% i 2017.

Egenkapitalandel: Utviklingen i egenkapitalandel var også flat fra 2016. Median egenkapitalandel for sektoren var 36 %. Norske kraftselskaper er i gjennomsnitt noe lavere gearet enn tilsvarende internasjonale selskaper.

Egenkapitalandel norske kraftselskaper 2016 - 2017

Inntekter og marginer: Samlede driftsinntekter for de 30 største selskapene i sektoren var ca. NOK 139 mrd i 2017. Statkraft økte sine driftsinntekter med ca. NOK 18mrd fra 2016 til 2017. Median EBIT-margin for sektoren var 25 % i 2017, ned ett prosentpoeng sammenlignet med 2016.

Utbytte: Median utbytteandel for sektoren var 32 %, tilsvarende 2016-medianen. Totale utbytteutbetalinger fra de 30 største kraftselskapene var NOK 10,4mrd. Av disse var NOK 6,0mrd relatert til Statkraft.

Skatt: Median effektiv skattesats var 44 % for sektoren i 2017. Den høye effektive skatten skyldes grunnrenteskatten som er en norsk særskatt på produksjon av vannkraft 

Internasjonale sammenlignbare selskaper leverte høyere avkastning på egenkapital og på totale eiendeler enn de norske kraftselskapene i 2017.

Totale eiendeler norske kraftselskaper 2017

For full tilgang til analysen, se vår kundeweb her

Kunder kan nå samle sine fond og aksjer hos Pareto, på vanlig konto eller den nye Aksjesparekonto. Med aktiv konto hos oss får du full tilgang til våre analyser og estimater. Les mer om våre tjenester her, eller benytt vårt velkomsttilbud under. Registrering med bank-ID på 3 minutter.

3 siste fra Pareto:

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å sende dette skjemaet samtykker du til at Pareto Securities kan sende deg nyhetsbrev. Du samtykker i tillegg til at vi lagrer ditt navn og epost-adresse. Du kan lese mer om hvordan vi behandler personopplysninger i vår personvernerklæring.