Gå til innholdet

Et godt halvår for Paretoporteføljene

Første halvår 2018 steg den norske Paretoporteføljen 24,8% og den svenske 21,2%, mens referanseindeksene i de to markeder var opp hhv. 8% og 4,3%.

Historikk og utvelgelsesprosess

Siden januar 2004 har analyseteamet i Pareto Securities månedlig satt sammen en portefølje bestående av de aksjene de finner mest kortsiktig interessante innenfor de selskaper de dekker. Stort sett betyr dette aksjer analytikerne har kjøpsanbefaling på, men det hender også at aksjer med hold-anbefaling tas med. Mandatet sier at porteføljen kan bestå av 6-10 aksjer med lik vekt i hver, men normalt inneholder våre porteføljer 8-10 aksjer. 

Beslutningsprosessen med å ta inn aksjene er et teamarbeid: Hvert team av analytikere foreslår aksjer de ønsker å ta med kommende måned, og den endelige sammensetningen fastslås etter diskusjon av de ulike kandidatene. Dette sikrer også tilstrekkelig risikospredning over ulike sektorer, da sjelden mer enn maksimalt 2-3 aksjer fra samme bransje tas inn. 

Endelig beslutning om aksjene for kommende måned tas etter børsslutt siste handelsdag i måneden, og ny portefølje publiseres på vår kundeweb og på e-post til kunder før børsåpning påfølgede børsdag. Vi benytter sluttkurser i porteføljerapportene, men dersom det skulle skje noe ekstraordinært med ett av selskapene som er med slik at månedens sluttkurs åpenbart ikke er relevant kan analyseteamet velge å justere denne. 

Gode avkastningstall

Fra en indeksert verdi på 100 ved oppstart 04.01.2004 har den norske porteføljen nå en verdi på 11.485,1, noe som gir en avkastning på flere tusen prosent. Slike lange tidsserier har imidlertid mest akademisk interesse, da få kunder har fulgt porteføljen siden starten og transaksjonskostnader samt eventuell beskatning av gevinster underveis vil trekke ned reelle resultater noe. Det er imidlertid ingen tvil om at resultatene har vært gode, og i de fleste år har porteføljen slått sin referanseindeks med god margin. For 2017 var resultatet +21,1% mot OSEBX +19,1%, i 2016 48% mot indeks +12%, og i 2015 28% mot indeks 6%. Pr. første halvår 2018 er Paretoporteføljen opp nye 25%, mot OSEBX +8%.

Paretoporteføljen historiske resultater Norge

Første februar 2017 startet våre analytikere i Stockholm en tilsvarende portefølje med aksjer børsnotert i Sverige. Porteføljen oppnådde en oppgang på 24% i løpet av 2017, mot referanseindeksen OMXSGI +7,4%. Pr. første halvår 2018 er den svenske porteføljen opp nye 21,2% mot indeksens mer beskjedne +4,3%.

Paretoporteføljen Sverige resultater pr 1H 2018

Få Paretoporteføljen på e-post

Du kan følge resultatene fra våre porteføljer på denne siden i Norge, og denne i Sverige. Ønsker du å lese mer om porteføljeselskapene, eller å motta månedsporteføljen før børsåpning ved hvert månedsskifte? Registrer deg for e-post gratis på vår porteføljeside.

Våre analytikere produserer forøvrig en rekke selskaps- og sektor oppdateringer hver dag. Mer info om hvilke analyser du kan få fra Pareto finner du her.

 

Kunder kan nå samle sine fond og aksjer hos Pareto, på vanlig konto eller den nye Aksjesparekonto. Med aktiv konto hos oss får du full tilgang til våre analyser og estimater. Les mer om våre tjenester her, eller benytt vårt velkomsttilbud under. Registrering med bank-ID på 3 minutter.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å sende dette skjemaet samtykker du til at Pareto Securities kan sende deg nyhetsbrev. Du samtykker i tillegg til at vi lagrer ditt navn, telefonnummer og epost-adresse. Du kan lese mer om hvordan vi behandler personopplysninger i vår personvernerklæring.