Gå til innholdet

Skattemessig gunstig samling av investeringer

Det kan være smart å samle samle dine fonds- og aksjeinvesteringer på Aksjesparekonto hos Pareto. Slik gjør du det.

Med lansering av Aksjesparekonto i 2017 ble det åpnet for muligheten til enkelt å samle dine aksjer og aksjefond på samme sted. Her er de mest åpenbare fordelene, slik vi ser det:

Riktig fordeling av kapital over tid

Myndighetene ønsket å gjøre det lettere for privatpersoner å spare langsiktig i aksjer ved å innføre en kontotype som forenklet og utsatte gevinstbeskatningen, noe man tidligere kun oppnådde gjennom å starte eget investeringsselskap (AS). Før var det mange som kvidde seg for å selge posisjoner i aksjer og fond som man har kjøpt for lenge siden, og som lå med betydelige urealiserte gevinster. Det er kjedelig å måtte skatte av denne gevinsten dersom kapitalen fortsatt er ment for langsiktige investeringer i verdipapirer.

Med Aksjesparekonto forsvinner disse innvendingene, og man kan uten å måtte ta skattemessige hensyn plassere pengene i det som virker mest attraktivt i dagens situasjon. Selskaper, fond og markeder forandrer seg over tid. Det som var et godt valg i 2010 er ikke nødvendigvis det du ville kjøpt nå. Det kan også hende at en post kjøpt for lenge siden kan ha blitt uforholdsmessig stor i forhold til resten av porteføljen. En re-balansering kan da være på sin plass, og med Aksjesparekonto er det lett å gjøre dette uten å måtte tenke på skatt.

Bedre oversikt over risiko og avkastning

Flytter du dine eksterne beholdninger inn til Aksjesparekonto hos Pareto vil alle dine verdipapirer kunne sees samlet og i sammenheng på samme konto. Overføring av aksjer fra vanlig konto hos Pareto til Aksjesparekonto kan du enkelt gjøre elektronisk inne på dine kontosider på vår kundeweb. Der ligger også skjema for flytting av aksjer og fond som ligger hos andre banker og meglerhus. Du finner full oversikt på våre overføringssider. PS: Også belånte porteføljer kan overføres. Se info lenger ned i denne artikkel.

Ønsker du hjelp til overføring? Ta kontakt med vårt online-team.

Stort utvalg av fond, ETF'er og aksjer

For å kunne bytte til noe annet er det en forutsetning at du bruker en leverandør som tilbyr handel både i det verdipapiret du ønsker å selge, og det du vil kjøpe nytt. Pareto lanserte i 2017 et fondssenter der du nå kan handle de fleste av de fond som er tilgjengelig for private investorer i Norge. Det er derfor stor sjans for at fond du har kjøpt andre steder kan flyttes til din Aksjesparekonto hos oss. Ta kontakt dersom du ikke finner ditt aktuelle fond, så ser vi om vi kan få det på plass raskt. Vi har håndtert dette for mange kunder.

Vi ser godt utvalg i fond som et naturlig tillegg til vår sterke posisjon innen handel i enkeltaksjer, og ETF'er. På aksje-området tilbyr vi elektronisk handel i hele 14 markeder: Norge, Sverige, Danmark, Finland, USA, Canada, Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Spania, Italia, Nederland, Belgia og Sveits. Av disse er det de europeiske (minus Sveits) som i hovedsak har aksjer som kan handles på Aksjesparekonto på grunn av kravet om at selskapene skal være hjemmehørende innen EØS for å kunne eies på denne kontoformen. Ønsker man å ha eksponering mot USA og andre deler av verden kan dette (foruten i tradisjonelle fond) i mange tilfeller gjøres via børshandlede fond som er notert i Europa (ETF'er). Se denne artikkel om Europeiske ETF'er for mer info om dette, eller spør oss.

Aksjesparekonto hos Pareto gir deg

  • Mulighet for riktigere fordeling av kapital i de mest spennende investeringer
  • Bedre oversikt over samlet risiko og avkastning i din portefølje
  • Blant bransjens største utvalg av både aksjerETF’er og fond
  • Tilgang til ledende handelsteknologi, tilpasset dine behov
  • Mulighet for belåning og mer fleksibel handelsramme
  • Samling av skjermingsfradrag, og enkel skatterapport
  • Svært konkurransedyktige priser

Samlet belåning av portefølje

Samling av dine investeringer på en konto forenkler også belåning av investeringer, og mange kunder har en kredittavtale tilknyttet sin konto hos oss. Verdipapirkreditt kan sees på som en ubenyttet kassakreditt, eller et fleksibelt ramme-lån for investeringer. Denne kan utvide din latente handelsramme og dermed dine muligheter betydelig. Det koster ingen ting å ha denne muligheten, først når du faktisk trekker på kreditten (og sitter over natten) påløper det kostnader.

OBS! Du kan flytte allerede belånte porteføljer til oss. Ta kontakt med vårt online-team om du vil sammenligne priser. Vi har svært konkurransedyktige betingelser, og mange kunder opplever at de kan spare betydelige beløp. Har du en større portefølje av aksjer og fond kan du kvalifisere til spesialklassen Pareto Investor, mens Pareto Trader er spesielt tilpasset deg som handler aktivt daglig.

Skjermingsfradrag

Beholdninger av aksjer og fond du holder over årsskiftet gir rett til skattemessig skjermingsfradrag. Dette er et bunnfradrag som skal sikre at den avkastning du kunne oppnådd ved en sikker, passiv kapitalplassering unndras fra ekstra beskatning. Om du eksempelvis realiserer en gevinst på 10% i et fond, og har eiet det i 1 år der skjermingsfradraget var 1%, vil det kun være 9% av gevinsten som er grunnlag for beskatning. Skjermingsrenten fastsettes hvert år av Skatteetaten, og du kan finne historiske skjermingsrenter på denne link. For 2017 var denne renten 0,7%.

Om du har alle dine beholdninger på samme konto blir det lett å beregne skjermingsrenten også. I forhold til Aksjesparekonto har myndighetene bestemt at det er «minste innskudd» i løpet av et år som skal telle som skjermingsgrunnlag det året. Det kan derfor lønne seg å flytte inn så mye som mulig av din beholdning samtidig, slik at skjermingsgrunnlaget blir så stort som mulig. Myndighetene har indikert at alt som flyttes inn i løpet av en 2-ukers periode ansees som «samtidig».

Slik oppretter du aksjesparekonto hos Pareto

Om du ikke er kunde allerede må du bli kunde her. Det tar kun et par minutter ved bruk av BankID. Det er dog en fordel å gå igjennom "egnethetstesten" online også, da denne legger grunnlag for hvilke verdipapirer og tjenester du kan benytte. Når konto er opprettet (normalt dagen etter hos oss), vil du kunne logge inn og opprette en Aksjesparekonto tilknyttet din vanlige konto hos oss. Du finner en link/banner for dette både på forsiden og på kontosiden når du har logget inn.

Vil du opprette aksjekreditt/verdipapirbelåning tilknyttet dine konti hos oss, eller ha mulighet til shortsalg (fra vanlig konto) må du også fylle ut søknad om Verdipapirkreditt
 


Spesialtilbud til nye kunder 

Opprett en aktiv konto, og handle til minimumskurtasje NOK 19,- 0,03% på Oslo Børs første 3 måneder. I tillegg får nye kunder kostnadsfri test av handelsapplikasjonen WebTrader (for PC og mobil), og tilgang til vår analyse i samme periode. Vi hjelper deg gjerne med å flytte porteføljen fra en annen bank/megler, og kan også motta allerede belånte porteføljer. Du kan opprette eller flytte både Aksjesparekonto og vanlig handelskonto til Pareto. Les mer og registrer deg via banneren under:

19 ut 19 - Spesialtilbud fra Pareto

Denne artikkelen er laget av Pareto Securities AS (“Pareto”). Pareto fraskriver seg ethvert ansvar for bruk av innholdet. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko. For ytterligere informasjon om relevante definisjoner, metoder, risiki, interessekonflikter, ansvarsfraskrivelser mv, vennligst se våre nettsider www.paretosec.com.

 

3 siste fra Pareto:

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å sende dette skjemaet samtykker du til at Pareto Securities kan sende deg nyhetsbrev. Du samtykker i tillegg til at vi lagrer ditt navn, telefonnummer og epost-adresse. Du kan lese mer om hvordan vi behandler personopplysninger i vår personvernerklæring.