Gå til innholdet

Swing Trading

Hva er Swing Trading, og hvordan finne gode oppsett?

Swing Trading er kanskje den form for trading som er mest relevant for nybegynnere innen trading, men er også mye brukt av de som skal styre en større portefølje. Mange tradere kjører også denne strategien kombinert med aktiv daytrading.

Swing Trading betyr at du som trader går etter de typiske "bølgebevegelsene" man observerer i aksjer, indekser, råvarer eller valuta. Nettstedet Investopedia definerer Swing Trading som trading innenfor 1 til 4 dager, men etter min erfaring varer de fleste typiske "swings" i en aksjekurs 3-10 handelsdager. 


Range contraction fulgt av expansion i Tyske DAX indeks mai 2016, 1-times candlestick. (Kilde Infront, Online Trader).

Hva er en "swing"

En markedspris er et likevektspunkt mellom tilbud og etterspørsel der kjøpere og selgere har vært enige om prisen, og gjennomført en handel. Priser kan over tid bevege seg i opptrender og nedtrender, eller gå sidelengs innenfor en trading-range. Markeder beveger seg som regel i et mønster av "range contraction"/konsolidering fulgt av "range expansion" der tradingrangen brytes og prisen flyttes til et nytt nivå.

Range contraction kan sammenlignes med en fjær som presses sammen, og expansion med at denne spenningen utløses gjennom en bevegelse opp eller ned. Det er denne bevegelsen som kalles "swing", og den kan ofte komme svært raskt. Om bevegelsen følger et mønster med høyere topper og høyere bunner kalles det en opptrend, mens en nedtrend har det motsatte mønster.

Det er den raske delen av bevegelsen "swing traders" ønsker å fange. Noen velger å holde posisjoner gjennom flere "swings" så lenge den underliggende opp- eller nedtrenden ikke er brutt, mens andre holder et kortere perspektiv. Swing-trading befinner seg tidshorisontmessig mellom den mer langsiktige posisjons-trading og den mer kortsiktige daytrading. Mange kombinerer disse, og enkelte velger også å ta swing-posisjonene i derivatmarkedet (f.eks. med opsjoner) for å binde mindre kapital.

Finne interessante swings

Mesteparten av tiden beveger prisene i de fleste markeder seg innenfor en eller annen form for tradingrange, kanskje så mye som 70-80% av handelsdagene. En swing trader kan bruke dagsdiagram (chart med daglige kurser) for grovsortering av markedet og for å finne situasjoner det er interessant å se nærmere på. Deretter kan man benytte kortere tidshorisont, f.eks. 1 times candlesticks for å ta konkrete posisjoner. 


 DAX daglige kurser siste halvår øverst, og times candlesticks siste 30 dager nederst. Kilde Infront. 

Dagsdiagrammet kan ofte være til hjelp også for å beregne den sannsynlige størrelsen på en kommende bevegelse, mens et kortere diagram benyttes til entry i posisjonen, og til å følge opp risiko/eksponering underveis.

Eksempel på konkrete oppsett for swing-trading vil bli publisert i Traders Corner snart. Generelt kan man dog si at dette er viktige forhold å ta i betraktning:

  • Swings skjer ofte i samme retning som markedet beveger seg. Det kjente målet beta beskriver aksjens samvariasjon med markedet. 
  • Se etter momentum i hele sektorer eller industrier. Aksjer beveger seg ofte i takt med liknende selskaper.
  • Se etter pris-oppsett, dvs det tekniske bildet. Har aksjen f.eks. små bevegelser på fallende omsetningsvolum rett under en tidligere topp, eller et mye fulgt glidende snitt? Har aksjen stått stille mens markedet har korrigert?

Markedstiming og suksessrate på trades

En ideel situasjon kan være å finne de sterkeste aksjene innenfor de sterkeste sektorene i et totalmarked i opptrend, og kjøpe de med perfekt timing rett før neste store bevegelse opp. Dette gir rask mental bekreftelse på at du har rett og en opplevelse av svært god risk/reward på posisjonen. Når markedsklimaet er veldig godt kan du også kjøre større posisjoner enn vanlig, og benytte belåning for ytterligere eksponering om du kan håndtere risikoen. Det er viktig å tjene nok penger i de gode periodene i markedet, for å ha noe å tære på i de dårlige.

Det er lettest å tjene penger i gode, likvide markeder i stabil opptrend. Disse periodene er behagelige, men dessverre varer de ikke evig. Store deler av tiden er markedssituasjonen uavklart i en eller annen sidelengs bevegelse, eller endog i nedtrend. For en trader er det viktig å justere tradingstrategiene etter markedsforholdene. En bullish swing-trade strategi med 80% suksessrate og 20% gjennomsnittlig bevegelse under gode markedsforhold har kanskje 30% suksessrate og 10% gjennomsnittlig bevegelse under dårlige forhold. Da taper du penger.

Akkurat som det er viktig for en trader å være aggressiv i de gode periodene for å få mest ut av de er det tilsvarende viktig å ta ned eksponering eller endog avstå fra å handle i de dårlige periodene. 

Den kjente amerikanske aksjespekulanten Jesse Livermore (boken om han anbefales til alle tradere) sa "There is a time to go long, a time to go short, and a time to go fishing". Det er mye sant i dette.

Anbefalte bøker:

The 5 secrets to highly profitable swing trading - Praktisk og lettfattet.
Reminisences of a Stock Operator Den klassiske boken om Jesse Livermore.
How I made 2 million dollars in the stock market - Lærerik, kort og billig.

​Swing-trading overlapper/er beslektet med Trend-trading. Se mer om dette her, og i denne praktiske gjennomgangen.


Spesialtilbud til nye kunder 

Opprett en aktiv konto, og handle til minimumskurtasje NOK 19,- 0,03% på Oslo Børs første 3 måneder. I tillegg får nye kunder kostnadsfri test av handelsapplikasjonen WebTrader (for PC og mobil), og tilgang til vår analyse i samme periode. Vi hjelper deg gjerne med å flytte porteføljen fra en annen bank/megler, og kan også motta allerede belånte porteføljer. Du kan opprette eller flytte både Aksjesparekonto og vanlig handelskonto til Pareto. Les mer og registrer deg via banneren under:

19 ut 19 - Spesialtilbud fra Pareto

Toppbildet er fra Pixabay.

Denne artikkelen er laget av Pareto Securities AS (“Pareto”). Pareto fraskriver seg ethvert ansvar for bruk av innholdet. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko. For ytterligere informasjon om relevante definisjoner, metoder, risiki, interessekonflikter, ansvarsfraskrivelser mv, vennligst se våre nettsider www.paretosec.com.

3 siste fra Pareto:

Meld deg på vårt nyhetsbrev