Gå til innholdet

Pareto åpner i Tyskland

Vi starter nå analysedekning av 120 tyske selskaper fra vårt kontor i Frankfurt.

I februar meldte Pareto Securities at vi i Tyskland startet en fusjonsprosess mellom våre virksomheter der, og meglerhuset Equinet Bank AG. Nå har denne blitt fullført, og i disse dager har den samlede virksomheten blitt fullt operativ. Vi ser frem til å jobbe med våre tyske kollegaer, og første synlige effekt av dette er at Pareto i dag lanserer analysedekning på ca 120 tyske selskaper. Vi understreker at selv om selskapsrapportene er nye for våre kunder, så er analysene utarbeidet av tyske analytikere som har fulgt disse selskaper og sektorer lenge.

Tyskland er det største kapitalmarkedet på det europeiske kontinentet, og byr på mange interessante selskaper som er et godt tillegg til hva man finner i våre nordiske markeder. Kunder som handler gjennom våre online-tjenester kan i dag finne 11 nye sektorrapporter på vår kundeweb.

Tyske sektorer og favorittaksjer

Biler og bildeler - Tøffe tider

På kort sikt er handelskrig og svekket etterspørsel fra Kina en betydelig byrde for sektoren. Mellomlangsiktig er det e-mobilitet og selvkjørende biler som ventes drive endringene i industrien. Vi venter at første halvår 2019 vil markere et vannskille i med hensyn på lønnsomheten, med mer positivt inntjeningsmomentum i andre halvår 2019. Selv om det trolig er tidlig å kjøpe seg inn i sektoren er de ekstremt lave verdsettelsene for attrative til å ignorere. Vi starter med denne rapport dekning av 12 tyske bilselskaper og deres leverandører.

Kjemiselskaper - God verdi i en fundamentalt sunn sektor

Den tyske kjemisektoren har tradisjonelt hatt en sterk posisjon globalt. Foruten markedsledere som BASF og Linde er det mange selskaper med solide posisjoner innen lønnsomme nisjer. Etter en slapp utvikling så langt i år ser vi god verdi i enkelte av selskapene. Med denne rapport starter vi dekning av 8 tyske kjemiselskaper.

Tyske finansaksjer - Vi foretrekker forsikring

Den tyske finanssektoren omfatter banker, forsikringsselskaper og andre selskaper innen finansielle tjenester. Selv om det ser ut til at rentene vil gå noe opp neste år vil vi ikke ta veddemål basert på det. Vi foretrekker derfor selskaper som kan gjøre det godt også i et klima med fortsatt lave renter. Blant de største risiki for sektoren er Italexit og/eller en hard Brexit. Se sektorrapport på finans.

Mat og detaljhandel - Digitalisering endrer spillereglene

Selv om indikatorene for forbrukertillit i Europa, og spesielt Tyskland, fortsatt er relativt gode, har marginene og lønnsomheten til detaljhandelsselskapene kommet under press. I løpet av 2018 har aksjene vi dekker klart gjort det svakere enn markedet. Grunnene til dette er mange og sammensatte, og belyses i sektorrapporten. Vi er dog fortsatt av den oppfatning at selskapsledere fortsetter å undervurdere effekten av digitalisering. Lavere barriærer for å entre markedet, nye konkurrenter med mer effektive prosesser, og nye muligheter for at sterke merkevareselskaper kommuniserer direkte med kundene er en seriøs trussel for tradisjonelle aktører. Se vår sektorrapport her.

Tyske helseaksjer - Dagens og morgendagens innovatører

Helsesektoren er bred, diversifisert og mangler sjelden investeringsmuligheter. I sum har industrien en solid historikk for gode resultater over det lange løp. Bioteknologiselskaper har dog en tendens til å være mer risikofylte, både på opp- og nedsiden. Vi dekker nå et bredt utvalg av aktørene i sektoren, fra de store konglomeratene og ned til de små biotech-selskapene. Med denne rapporten starter vi dekning av 9 tyske og sveitsiske helseselskaper.

Industri og Teknologi - Vær forsiktig

Etter betydelige kursfall hittil i år virker mye av det negative inntjeningsmomentumet å være diskontert, men vi frykter at fallende topplinjevekst fortsatt ikke er tatt tilstrekkelig høyde for. Vi foretrekker derfor sunne nisjeselskaper, og andre fundamentalt attraktive aksjer. På generell basis har vi et nøkternt syn på forventningene til tyske industri- og teknologiselskaper. Blant tallrike risikofaktorer nevnets Brexit, handelskonflikter og globalt stigende renter. Se sektorrapport her

Tyske medieaksjer - Generell vekst

Med denne rapport starter vi dekning av seks tyske selskaper innenfor den bredere mediesektoren. 

Personlig konsum - fortsatt i vekst

Merkevareselskapene møter utfordringer på mange fronter, men er fortsatt en sektor i vekst. Vi starter dekning av fem tyskbaserte selskaper innen personlig konsum. Blant disse vil du finne kjente merkenavn som Adidas, Hugo Boss og Puma. Se sektorrapport her

Tysk eiendom - Ingen nedtur i sikte

Vi er fortsatt positive til eiendomssektoren, da vi ikke venter betydelig renteoppgang i det korte bildet, og eiendom ansees derfor fortsatt som en attraktiv aktivaklasse for investorer. Vi dekker nå 7 eiendomsselskaper, fordelt på 2 i boligeiendom, 2 i næringseiendom, 2 eiendomsforvaltere og 1 eiendomsutvikler. Se sektorrapport her.  

Software og IT-Service - Ny teknologi gir rom for vekst

Tysk software og IT-Service nyter godt av sterk etterspørsel etter digitalisering innenfor en rekke markedsområder. Investeringstemaene er mange, med endringene innen energi og transport blant de mer kjente driverne. Dette skaper muligheter for innovative selskaper til å ta posisjoner og støtte sine klienter i et konkurranselandskap i rask endring. Vi starter nå dekning av ett IT-Service, og 5 Software selskaper. Se sektorrapport

Telekommunikasjon 

Etter to år med svak utvikling for tyske telekommunikasjonsselskaper tror vi tiden er inne til å se nærmere på sektoren. I denne sektorrapport finner du fire kjøpsanbefalinger, en holdanbefaling og en salgsanbefaling. 

Handel og analyse av tyske aksjer

Se vår hjemmeside for ytterligere detaljer om de overnevnte og andre selskaper. Vi viser ennå ikke markedsdata (kurser og nyheter) på selskaper utenfor Norden på vår standard nettside, men dette, samt handelsmulighet er tilgjengelig i WebTrader, vår mobilapp og i topproduktet Infront Active Trader. Prisene for tilgang på disse handelstjenestene finner du her, og priser for utenlandshandel er på denne nettsiden.

Handel i utlandet kan gi et nyttig tilskudd til din portefølje. Les mer om dette her.

Våre analytikere produserer en rekke selskaps- og sektor oppdateringer hver dag. Mer info om hvilke analyser du kan få fra Pareto finner du her.

 

 

 


Spesialtilbud til nye kunder 

Opprett en aktiv konto, og handle til minimumskurtasje NOK 19,- 0,03% på Oslo Børs første 3 måneder. I tillegg får nye kunder kostnadsfri test av handelsapplikasjonen WebTrader (for PC og mobil), og tilgang til vår analyse i samme periode. Vi hjelper deg gjerne med å flytte porteføljen fra en annen bank/megler, og kan også motta allerede belånte porteføljer. Du kan opprette eller flytte både Aksjesparekonto og vanlig handelskonto til Pareto. Les mer og registrer deg via banneren under:

19 ut 19 - Spesialtilbud fra Pareto

Denne artikkelen er laget av Pareto Securities AS (“Pareto”). Pareto fraskriver seg ethvert ansvar for bruk av innholdet. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko. For ytterligere informasjon om relevante definisjoner, metoder, risiki, interessekonflikter, ansvarsfraskrivelser mv, vennligst se våre nettsider www.paretosec.com.

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev