Gå til innholdet

Hedgefond eller Kombinasjonsfond?

Kombinasjonsfond er svært populære blant norske investorer. Hva med hedgefond?

Først publisert 10.07.2017. Oppdatert 08.12.2020

Mange ønsker å investere i fond med noe mindre svingninger enn de rene aksjefondene.  Hedgefond burde i teorien kunne gi deg lavere risiko og i perioder kanskje høyere avkastning enn tradisjonelle kombinasjonsfond, spesielt i urolige markeder. Få kjenner til disse fondene, og de har stort sett vært forbeholdt profesjonelle investorer. Her får du en innføring i hva dette dreier seg om.

Hva er hedgefond

Fondskategorien «Hedgefond» rommer internasjonalt et stort antall fond med til dels svært ulike investeringsstrategier. Felles for alle er dog at de har friere rammer på sin forvaltning enn tradisjonelle fond, og ofte benytter shortposisjoner eller derivater (opsjoner/futures) i tillegg til å investere i aksjer og rentepapirer. Dette har den åpenbare fordel at det gir forvalteren flere muligheter å spille på, men gjør samtidig at det for investorer er vanskeligere å forstå hvordan fondet egentlig er posisjonert, og dermed hva slags oppførsel man kan forvente av det under ulike markedsforhold. 

Hedgefond som avanserte kombinasjonsfond

I vårt fondssenter har vi pr. desember 2020 tilgjengelig 24 kombinasjonsfond og 6 hedgefond. Kombinasjonsfondene skiller seg fra hverandre hovedsakelig gjennom hvilket investeringsområde de retter seg mot (f.eks. Norge, Norden, Internasjonalt), samt på hvor fleksible mandat de har på fordelingen mellom aksjer og rentepapirer (fra veldig rigid f.eks. 60/40, til svært varierende, som f.eks. max 70% minimum 30% aksjer).

Hedgefondene vil tilbyr skiller seg fra kombinasjonsfondene ved at de i tillegg til å holde en varierende grad aksjer og rentepapirer også kan benytte shortposisjoner og derivater. Vi har ingen av de mer eksotiske hedgefondene som kun holder derivater/råvarer/valuta, men har fond som kan sees på som mer avanserte kombinasjonsfond. Slik er forskjellen:

Fondstype     Mulige posisjoner
Kombinasjonsfond
  • Aksjer og rentepapirer med en varierende brøk av fordeling mellom disse to aktivaklassene.
  • Long only - dvs forvalter kan bare kjøpe, og normalt ikke sikre sine posisjoner.
Hedgefond
  • Aksjer og rentepapirer med en varierende brøk av fordeling mellom disse to aktivaklassene.
  • Shortposisjoner i aksjer og indekser enten ved direkte shorting av aksjer, eller ved opsjoner/futures.
  • Andre posisjoner om fondet har mandat til det (råvarer, valuta etc)
  • Fondet kan (normalt) bevege seg fra mer enn 100% long til ev viss prosent short, gitt fondets mandat.

Fra et teoretisk synspunkt skulle man utfra dette kunne forvente følgende:

  1. Hedgefond av typen over vil kunne ha svakere prosentvis avkastning enn kombinasjonsfond ved lange perioder med oppgang i markedet, da de som regel alltid vil benytte en del av fondets midler til sikringsinstrumenter eller shortposisjoner, som er ulønnsomme når markedet kun stiger. Det kan også være noe høyere kostnader ved å kjøpe og holde disse instrumentene, f.eks. fallende tidsverdi for opsjoner.
  2. Hedgefond vil trolig gjøre det bedre enn kombinasjonsfond i korreksjoner eller perioder med kraftig nedgang i markedene. Shortposisjoner og sikring demper svingningene, men også disse fondene svinger som oftest noe i takt med markedet, dog i mindre grad. 

I teorien kunne man laget fond som sto helt stille eller steg når markedet falt, men i praksis ser man sjelden dette. Fondet måtte da hatt en sikringsgrad (netto short) på 100% eller mer, og dette er relativt uvanlig. Hedgefondene vi tilbyr har alle lavere sikringsgrader enn dette, og kan forventes å svinge i takt med markedet, men altså med lavere svingninger enn et tilsvarende kombinasjonsfond som ikke benytter noe sikring.

For mer info om fondene i vårt utvalg, se dere KIID-dokument i fondssenteret på vår kundeweb.


Attraktivt nykundetilbud - Pareto Securities

 

 

 

Vi har et svært godt nykundetilbud for de som ønsker å teste våre tjenester. Opprett en aktiv konto, og du kan handle til minimumskurtasje NOK 19,00 (0,03%) på Oslo Børs første 3 måneder. I tillegg får du en kostnadsfri test av den populære handelsapplikasjonen Web Trader (for PC og mobil), og tilgang til våre analyser i samme periode. Vi hjelper deg gjerne med å flytte porteføljen fra en annen bank/megler, og kan også motta allerede belånte porteføljer til svært gode lånebetingelser. Les mer og registrer deg via banneren under:

19 ut 19 - Spesialtilbud fra Pareto

Denne artikkelen er laget av Pareto Securities AS (“Pareto”). Pareto fraskriver seg ethvert ansvar for bruk av innholdet. Investeringsbeslutninger gjort på bakgrunn av innholdet gjøres for egen risiko. For ytterligere informasjon om relevante definisjoner, metoder, risiki, interessekonflikter, ansvarsfraskrivelser mv, vennligst se våre nettsider www.paretosec.com

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev