Gå til innholdet

Fortsatt oppside i Sparebanker

Kurser på norske sparebanker har løftet betydelig siste 3 måneder, men vi ser fortsatt oppside i mange. Ny sparebank-rapport ute i dag.

Etter fremleggelse av resultater for tredje kvartal oppjusterer vi våre kursmål for flere av Sparebankene som følge av økning av inntjeningsestimatene. Samtidig nedgraderer vi SPOG, NONG og SVEG til «hold» etter at sterk kursoppgang fører til begrenset oppside til kursmålene. HSPG nedgraderes til «selg» som følge av fortsatt usikkerhet om bankens kapitalposisjon.

Flest positive estimatendringer

Sparebankene rapporterte generelt bedre resultater enn vi hadde ventet for tredje kvartal 2016, i hovedsak drevet av høyere «mark to market» gevinster på deres likviditetsporteføljer. Vi gjør små endringer for resten av året, men det sterke kvartalet løfter estimatene for inneværende år. For 2017 ser vi noe høyere inntjeningsestimater som følge av økte lånevolumer for enkelte banker.

Etter at Nordea varslet en 20 punkters økning av renten på boliglån sent i september, har flere norske banker varslet renteøkninger. En del av denne renteøkningen veies opp av dyrere finansieringskost i pengemarkedet, men vi tror også rentemarginene kommer til å øke noe. Dette er positivt for inntjeningen i bankene fremover.

Unntakene fra det positive bildet er i hovedsak Sparebank 1 SMN (MING) og Sparebank 1 SR-Bank (SRBANK), der vi øker våre estimater for lånetap i 2017 som følge av fortsatt usikkerhet knyttet til bankenes olje- og offshore engasjementer.

Kapitalkrav oppfylt – økte utbytter i sikte

Som vi omtalte i vår Q3’16 sektorgjennomgang forventer vi at bankene oppfyller myndighetenes kapitalkrav inneværende år. På våre estimater antas samtlige sparebanker med unntak av Høland og Setskog Sparebank (HSPG) å ha et kapitalnivå (CET1) på eller over 14,5% ved enden av dette år – på linje eller over bankenes egne mål og Finanstilsynets krav. Dette kan åpne for en betydelig økning av utbyttegraden fra 34% i 2015 til nær 60% i 2017.

12 Kjøp, 8 Hold og 1 Selg

Som følge av estimatendringene løfter vi kursmålene på 11 av sparebankene etter Q3-rapportene. Samtidig reduserer vi vårt kursmål på HSPG til 90 fra 100 og nedgraderer aksjen til «Selg» fra «Hold» grunnet reduserte inntjeningsestimater og en utfordrende kapitalsituasjon. Vi nedgraderer også anbefalingene på SVEG, NONG og SPOG til «Hold» fra «Kjøp» som følge av den sterke kursutviklingen på egenkapitalbevisene siden forrige oppdatering.

For detaljert gjennomgang av sparebanksektoren, og estimater på samtlige overnevnte banker, se vår analyse:

Norwegian Savings Banks – Quarterly Review – Higher valuation 

 

Toppbilde fra Pixabay. Eika har lenge vært et symbol for sparebankene.

Relaterte artikler:

Ny analyse av 13 sparebanker

22.03.2016 av Karl O. Strøm, basert på analyse av Vegard Toverud og Sindre Sunde

Sparebanker nær kapitalmålene

28.09.2016 av Karl O. Strøm, basert på analyse av Sindre Sunde og Vegard Toverud

Attraktivt prisede Sparebanker

26.05.2016 av Karl Oscar Strøm basert på analyse av Vegard Toverud og Sindre Sunde

3 siste fra Pareto:

MING

NONG

HSPG

SRBANK

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å sende dette skjemaet samtykker du til at Pareto Securities kan sende deg nyhetsbrev. Du samtykker i tillegg til at vi lagrer ditt navn, telefonnummer og epost-adresse. Du kan lese mer om hvordan vi behandler personopplysninger i vår personvernerklæring.